Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________
TÂM THƯ GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI

Trích yếu: Giới thiệu ĐỀ CƯƠNG của Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi

Ngày 7-7-2014

Kính thưa đồng bào,

Sau những năm âm thầm hoạt động, đây là lần đầu tiên Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi giới thiệu đến đồng bào Đề Cương của Lực Lượng. Đề Cương được viết từ ngày đầu tiên thành lập, là kim chỉ nam để các chiến hữu trong Lực Lượng tự tin vững bước trong những hoạt động đấu tranh giải thể CSVN. 

Công cuộc giải thể CSVN sớm hay chậm là do sự nhận thức và góp sức của tất cả mọi người, chúng ta không thể mãi ngồi bó gối chờ bậc minh quân tài đức xuất hiện. Trong tinh thần đó, Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi quyết định đứng ra nhận lãnh trách nhiệm - phối hợp trong ngoài để tạo sức mạnh, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giành lại chủ quyền đất nước cho toàn dân. Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi tâm niệm quyết tan loãng hòa cùng dân tộc, sẵn sàng đứng dưới ngọn cờ của những người lãnh đạo tài đức mà đồng bào tin chọn. 

Cùng các chiến hữu,

Với 3 phương thức đấu tranh:

- Dàn trận địa trong đời sống;
- Xây chiến khu trong lòng người;
- Biến hạch nhân thành lực lượng  ...

nếu so với mười lăm năm về trước chúng ta - quả thật đã góp phần không nhỏ vào sự trưởng thành của phong trào quần chúng đối kháng. Sự hy sinh hoạt động âm thầm không ngưng nghỉ cùng cung cách hành xử cùa từng chiến hữu đã tạo được sự tin tưởng nơi đồng bào và cũng đã gây không ít khó khăn bối rối cho bạo quyền CSVN.

Các điều mục đề ra trong Đề Cương cho đến ngày hôm nay vẫn là kim chỉ nam của chúng ta - từng bước,  từng bước chúng ta đã thực hiện được các phần mục, và chúng ta cần cố gắng quyết tâm hơn nữa để công cuộc đấu tranh của toàn dân mau chóng thành công. Những thành quả dẫu có chậm hơn so với thời gian, nhưng tất cả hãy kiên trì, đừng nóng vội mà vô tình rơi vào tay giặc.

Kính thưa đồng bào, 

Với niềm tin chính nghĩa, với trái tim yêu nước nồng nàn trong sáng, với những tấm lòng thành dâng hiến Tổ Quốc, Lực Lượng mời gọi tất cả mọi người cùng quan điểm, các tổ chức đoàn thể cùng lập trường hãy cùng tìm đến nhau đóng góp mưu trí, xây dựng sức mạnh hầu sớm giải thể chế độ CSVN, và đây xin giới thiệu đến đồng bào Đề Cương hoạt động của Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi.

Kính chào quyết thắng,

Thay mặt Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi
Bùi Anh Thư
LLDTQK@gmail.com

************
ĐỀ CƯƠNG


ĐIỀU 1: ĐỊNH CHÍNH DANH

Vì muốn thay đổi vận mệnh đau khổ triền miên của dân tộc – thứ vận mệnh mà chủ quyền nằm trong tay ngoại bang, nhân quyền bị chà đạp bởi chủ thuyết phi nhân bản, nhân sinh bị đày đọa bởi chế độ bạo quyền, nhân tâm bị lũng đoạn vì những tham vọng vị kỷ - LLDTQK được khai sinh để nhận lãnh trách nhiệm trước dân tộc.

ĐIỀU 2:  ĐỊNH VAI TRÒ

LLDTQK sẽ tiên phong trong công cuộc đấu tranh giải thể CSVN và đóng góp mọi khả năng vào  công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước sau khi CSVN bị tan rã.

ĐIỀU 3: ĐỊNH MỤC TIÊU

Ba mục tiêu tối hậu của LLDTQK là:
* Xóa bỏ bạo lực;
* Xóa bỏ nghèo đói;
* Xóa bỏ ngu tối.

ĐIỀU 4:  ĐỊNH CHỦ HƯỚNG KIẾN TẠO

LLDTQK tin rằng đất nước Việt Nam trong tương lai phải là một đất nước văn minh thiện đức được xây dựng trên ba nền tảng căn bản:
* Chính trị dân chủ chung dự;
* Kinh tế thị trường hữu trách;
* Xã hội đa nguyên thiện đức.

ĐIỀU 5:  ĐỊNH SÁCH LƯỢC ĐẤU TRANH

LLDTQK vận động lực lượng quần chúng quốc nội để phân hóa tận gốc rễ và cuối cùng giải thể đảng CSVN cùng với chế độ bạo quyền do đảng CSVN dựng lên.

LLDTQK vận động tâm lực, trí lực, tài lực của quần chúng ở hải ngoại và kết hợp tiềm năng nội ngoại để xây dựng đất nước.  Một đất nước có một hệ thống chính trị ổn định vì được xây dựng trên nền tảng dân chủ chung dự thực sự. Một dất nước có một nền kinh tế phồn thịnh vì được xây dựng trên nền tảng tự do hữu trách thực sự. Một đất nước có một xã hội an lạc vì được xây dựng trên nền tảng đa nguyên dung hợp thực sự.

Công cuộc đấu tranh giải thể cộng sản xây dựng đất nước nhất định sẽ thành tựu vì đó là khao khát của toàn dân, vì tính chất nhân bản đúng với trào lưu tiến bộ của cộng đồng thế giới.  

ĐIỀU 6:  ĐỊNH CƠ CHẾ LÃNH ĐẠO

Muốn xây dựng được một đất nước văn minh thiện đức trong tương lai, nguyên tắc dân chủ cần được thực thi và khai triển liên tục.

Chiến hữu của LLDTQK không chủ trương tìm kiếm một cá nhân đủ danh, đủ thế, đủ hiền thánh, đủ năng lực để định đại cuộc.  Chiến hữu của LLDTQK chỉ tin vào sự dung hợp của nhiều cá nhân có khả năng lãnh đạo tổ chức qua cơ chế dân chủ, qua tinh thần dân chủ, qua con tim yêu chuộng dân chủ.

ĐIỀU 7:  ĐỊNH TIÊU CHUẨN

Với nhu cầu đấu tranh đa diện và nhu cầu xây dựng lại đất nước trong tương lai, chiến hữu của LLDTQK cần phải có khả năng cao, phải có ý chí vững, phải có thành tín với sứ mệnh và vai trò của LLDTQK, và phải có tác phong gương mẫu để lãnh đạo.

ĐIỀU 8:  ĐỊNH TÁC PHONG

Chiến hữu của LLDTQK phải cố gắng thể hiện từ mặt tư tưởng cho tới hành động:
* Tinh thần dân chủ;
* Tinh thần bình đẳng và cấp tiến;
* Tinh thần dung giải và khiêm tốn;
* Tinh thần tự trọng và tự tin;
* Tinh thần hy sinh phục vụ.

Chiến hữu của LLDTQK phải học tập, tâm niệm, và hành xử với tác phong này để giải trừ mầm mống chia rẽ từ bên trong nội bộ và để thu phục nhân tâm, kết hợp quần chúng bên ngoài.

Chiến hữu của LLDTQK cũng cần phải tự khắc phục khó khăn gian khổ, rèn tâm đức, luyện trí tuệ để nhận lãnh trách nhiệm trước đồng bào, trước lịch sử.  Tiên Sinh Thái Dịch Lý Đông A đã từng dạy:  Nuôi thân sinh nô tài, nuôi trí sinh nhân tài, nuôi tâm sinh thiên tài.

ĐIỀU 9:  ĐỊNH CÁCH TỔ CHỨC

LLDTQK cần khả năng thích ứng (adaptive capability), cần khả năng tiến hóa (progressive capability), cần khả năng tái tạo (re-generative capability) để có thể đáp ứng hữu hiệu với hoàn cảnh và nhu cầu của từng giai đoạn lịch sử. Vì vậy cách tổ chức của LLDTQK chú trọng đến tính “thích ứng, tiến hóa, tái tạo” hơn là chú trọng đến dạng thức bên ngoài; nhất là các dạng thức cũ kỹ, nặng nề, hoặc gây dị ứng trong quần chúng.

Một mặt khác cách tổ chức của LLDTQK thể hiện dân chủ tính, chiếu theo nguyên tắc phân lập và tự quản để giữ quân bình trong trách nhiệm và quyền lực, và có khả năng phối hợp ở thượng tầng để làm việc một cách hiệu quả.

Cùng lúc, dầu với cách tổ chức cởi mở theo lề lối dân chủ, LLDTQK luôn luôn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ để không bị địch xâm nhập.

ĐIỀU 10:  ĐỊNH PHƯƠNG THỨC ĐẤU TRANH

LLDTQK vận dụng một số phương thức đấu tranh thích ứng với hình thái tổ chức linh động nhỏ gọn để phát huy sức mạnh của lực lượng.  Thí dụ như:
- Dàn trận địa ngay trong đời sống;
- Xây chiến khu trong mỗi lòng người;
- Biến hạch nhân thành lực lượng lớn ...
ĐIỀU 11:  CƠ PHẬN CỦA LỰC LƯỢNG

LLDTQK chia làm ba khối trách nhiệm:  Khối Nhân Vận (gọi tắt là khối Nhân), Khối Kế Hoạch (gọi tắt là khối Trí), và Khối Tổ Chức (gọi tắt là khối Hành). Cả ba khối đều phối hợp hoạt động trong một hội đồng tối cao, Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương, viết tắt HĐLĐTƯ.

LLDTQK chủ trương không có chức vụ mà chỉ có trách vụ được đề cử theo nhu cầu công tác.  Nhân sự của cả ba khối có thể đảm nhận trách nhiệm khác nhau trong các khối tùy theo khả năng và nhu cầu đòi hỏi.  Cán bộ, thành viên LLDTQK cùng hoạt động sát cánh bên cảm tình viên, thân hữu của LLDTQK trong các nhóm công tác chuyên môn trực thuộc hệ thống tổ chức của LLDTQK.

Trong mỗi khối sẽ có các cơ phận chuyên môn tùy theo nhu cầu và trách nhiệm của từng khối mà được thành lập, giải tán, hay kết hợp.   Các cơ phận của mỗi khối phối hợp hàng ngang với các cơ phận khác trong khối và luôn cả khối khác hoặc ngay cả ngoài lực lượng khi cần thiết. Cách tổ chức của cả ba khối chủ về nhỏ gọn, năng động, hiệu quả, và đáp ứng nhanh.

Trực thuộc khối Trí gồm có các cơ phận trách nhiệm như Giáo Dục, Văn Hóa, Xã Hội, Kinh Tế, Chính Trị, Pháp Luật, Y Tế, ...

Trực thuộc khối Nhân gồm có các cơ phận trách nhiệm như Truyền Thông, Quần Chúng, Tôn Giáo, Ngoại Giao, NGO’s Quốc Tế, Thăm Dò Ý Kiến, ...

Trực thuộc khối Hành gồm có các cơ phận trách nhiệm như Lưới Cơ Sở, Huấn Luyện, Xã Hội, Tài Chánh, Liên Lạc, Thiết Bị, Giám Sát, ...

ĐIỀU 12:  NHIỆM VỤ CỦA TỪNG CƠ PHẬN

Khối Kế Hoạch (khối Trí) chịu trách nhiệm về tư tưởng và các kế hoạch ngắn hạn (cứu nước – đem chính quyền về tay người dân) và dài hạn (dựng nước – xây dựng một Việt Nam Văn Minh Nhân Bản Thiện Đức) của LLDTQK.

Trách nhiệm nòng cốt của Khối Kế Hoạch (khối Trí) gồm có:
* Nghiên cứu, soạn thảo, và đề nghị những chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án cho giai đoạn cứu nước - đem chính quyền về tay người dân;
* Nghiên cứu, soạn thảo, và đề nghị những chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án cho giai đoạn chuyển tiếp – tạo nền móng cho sự xây dựng đất nước;
* Nghiên cứu, soạn thảo, và đề nghị những chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án cho giai đoạn dựng nước - xây dựng một Việt Nam Văn Minh Nhân Bản Thiện Đức;
* Cố vấn kế hoạch cho khối Nhân và khối Hành.

Những mặt nghiên cứu chính của khối Trí gồm có:
* Giáo Dục theo đường hướng Nhân Bản Khai Phóng;
* Xã Hội theo đường hướng Đa Nguyên Thiện Đức;
* Kinh Tế theo đường hướng Thị Trường Hữu Trách;
* Chính Trị theo đường hướng Dân Chủ Chung Dự;
* Văn Hóa theo đường hướng Cội Nguồn Dân Tộc;
* Pháp Luật theo đường hướng Bình Đẳng Tự Giác;
...

Khối Nhân Vận (khối Nhân) chịu trách nhiệm hướng dẫn, thuyết phục, quảng bá, giải thích chủ trương đường lối của LLDTQK với tất cả mọi đối tượng trên mọi bình diện nhằm tạo sự thông cảm và ủng hộ của tất cả mọi đối tượng cho chính nghĩa của LLDTQK trên con đường cứu nước và dựng nước của dân tộc Việt.

Trách nhiệm nòng cốt của Khối Nhân Vận (khối Nhân) gồm có:
* Giáo dục, hướng dẫn, đào tạo cán bộ theo mẫu người Trí Nhân, yêu nước chân chính, và phải biết nhận lãnh trách nhiệm trước sự hưng vong của đất nước.

* Quảng bá, giải thích tư tưởng của LLDTQK tới quảng đại quần chúng Việt Nam lẫn quốc tế;
* Nâng cao tầm nhận thức của đồng bào về tương lai đất nước, về trách nhiệm của người dân đối với quốc gia và xã hội, về quyền căn bản của con người;
* Giải thích, thuyết phục, vận động sự ủng hộ chủ trương đường lối của LLDTQK trong con đường cứu nước và dựng nước của dân tộc Việt với tất cả mọi đối tượng khắp nơi;
* Tạo sự thông cảm, giao hảo trên căn bản bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hòa hợp giữa cộng đồng dân tộc Việt và các cộng đồng dân tộc khác trên thế giới;
* Thăm do, tìm hiểu ý kiến, chiều hướng của tất cả mọi thành phần, đối tượng về LLDTQK và quốc gia, dân tộc Việt Nam để đóng góp ý kiến với khối Trí và khối Hành trong việc lập kế hoạch hành động.

Những đối tượng, thành phần, phạm vi vận động chính của khối Nhân gồm có:
* Truyền thông, nghệ thuật;
* Tín ngưỡng, tôn giáo;
* Quần chúng trong và ngoài nước, Việt Nam và quốc tế;
* Ngoại giao, chính quyền nước ngoài;
* Các tổ chức quốc tế, NGO’s;
* Văn hóa, khoa học, tư tưởng, giáo dục;
* Quân nhân, công chức, cán bộ CSVN;
...

Khối Tổ Chức (khối Hành) chịu trách nhiệm chứng minh tư tưởng và đường lối của LLDTQK qua hành động, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, chính sách, dự án của LLDTQK trong điều kiện thực tế.  Khối Hành cũng cung cấp tin tức, dữ kiện thực tế và cụ thể cho khối Trí và khối Nhân để điều chỉnh kế hoạch, đường lối cho phù hợp với môi trường hoạt động, với tâm tư nguyện vọng của người dân.  Khối Hành là đại diện sinh động gần gũi với quần chúng cho LLDTQK, là nơi chứng nghiệm tư tưởng, lời nói của lực lượng với quần chúng, và cũng là đại diện cho người dân với lực lượng.

Trách nhiệm nòng cốt của Khối Tổ Chức (khối Hành) gồm có:
* Thiết lập, huấn luyện, củng cố, phát triển, và chỉ đạo lưới cơ sở, mạng quần chúng;
* Tương trợ, đùm bọc gia đình các chiến hữu đã hy sinh, bị giam cầm, hay vì nhu cầu công tác không thể lo lắng cho gia đình;
* Điều động những hoạt động tạo cơ sở vật chất (nhân lực, vật lực, tài lực) cho công cuộc đấu tranh và xây dựng đất nước.
* Quản trị minh bạch công chi của tổ chức;
* Kiểm tra, báo cáo, và bạch hóa tình trạng tài chính của tổ chức;
* Thực hiện những kế hoạch, chương trình, chính sách, dự án của LLDTQK;
* Bảo vệ tài nguyên của LLDTQK;
* Cung cấp tin tức cụ thể, dữ kiện thực tế, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân cho khối Trí và khối Nhân để điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với môi trường, điều kiện của từng giai đoạn.
* Cùng với khối Nhân giám sát hành vi của cán bộ LLDTQK;

Những cơ phận chính của khối Hành gồm có:
* Lưới Cơ Sở (và mạng quần chúng);
* Huấn Luyện và Thực Hành;
* Xã Hội;
* Tài Chánh (công chi và kinh tài);
* Thông Tin và Liên Lạc;
* Tin Tức và An Ninh;
* Kỹ Thuật và Thiết Bị;
* Giám Sát;
...

ĐIỀU 13: PHƯƠNG CÁCH HOẠT ĐỘNG

Trong tình trạng đàn áp của bạo quyền CSVN và hàng ngũ công an dư luận viên đông đảo được bạo quyền CSVN đào tạo, ngoài tâm niệm “Bảo mật và bảo toàn lực lượng” chiến hữu LLDTQK cũng phải tuân hành cách hoạt động như sau:
* Dùng bí danh và bí danh luôn thay đổi theo từng công tác
* Hoạt động kín theo từng nhóm nhỏ, hoặc độc lập một mình tùy theo nhu cầu.
* Không lộ diện, không khoe khoang phô trương kết quả công tác
* Chỉ liên lạc trao đổi ý kiến với người trực tiếp điều hành công tác
* Liên lạc trong ngoài qua thông tin mạng.

ĐIỀU 14: CƠ CẤU TỔ CHỨC

Nhận trách vụ theo nhu cầu công tác và khả năng.

(nội bộ)

Điều 15: BẦU CỬ BAN LÃNH ĐẠO

(nội bộ)

ĐIỀU 16:  VẬN ĐỘNG & VẬN DỤNG TÀI CHÍNH

LLDTQK không chủ trương quyên góp hoặc lệ thuộc tài trợ của một tổ chức hay cá nhân nào. LLDTQK tự túc tự cường vận dụng mọi khả năng kinh tài của tổ chức để tài trợ công cuộc đấu tranh giải thể CSVN.

LLDTQK hệ thống hóa và kiểm soát chặt chẽ mặt tài chính của lực lượng để không gây ra những ngộ nhận đáng tiếc làm thương tổn đến danh dự của tổ chức và gây ra những khó khăn cho công cuộc đấu tranh giải thể CSVN và xây dựng đất nước.

KẾ HOẠCH TÀI CHÁNH

(nội bộ)

ĐIỀU 17:  VẬN ĐỘNG & VẬN DỤNG NHÂN LỰC

LLDTQK vận động nhiều mặt trận khác nhau, song song và liên tục, ngoài ánh sáng và trong bóng tối, tại hải ngoại và trong quốc nội, có mặt trong hàng ngũ địch cũng như trong hàng ngũ bạn.  Một mặt, sách lược của LLDTQK là làm cho phân hóa tận gốc rễ và đưa đến sự giải thể của CSVN. Một mặt khác, LLDTQK sẽ nỗ lực kết hợp quần chúng, nhất là ở hải ngoại, để chuẩn bị cho những kế hoạch xây dựng lại đất nước sau khi CSVN bị giải thể.

Với trách nhiệm nặng nề như vậy, LLDTQK cần sự giúp sức của rất nhiều người có tài năng hoặc có phương tiện. Đồng thời những tài năng này phải được kết hợp thành một khối và phương tiện phải được vận dụng một cách hiệu quả.  LLDTQK tin rằng chỉ có cách tổ chức dân chủ và khoa học thực sự mới có thể đáp ứng được những nhu cầu này.

LLDTQK khẩn khoản mời gọi những tài năng nằm trong bóng tối và những tài năng trẻ trung đứng lên chung vai lãnh đạo hoặc chung vai góp sức đấu tranh cho dân tộc.

LLDTQK đặc biệt mời gọi thành phần thanh niên và sinh viên, tại hải ngoại cũng như trong quốc nội, sau thời gian dài thao thức, suy tư, băn khoăn, chờ đợi ... đã đến lúc thế hệ trẻ phải đứng lên nhập cuộc và hành động.

LLDTQK mở rộng cửa để đón nhận sự hỗ trợ hoặc sự hợp tác của những con tim khối óc yêu chuộng bình đẳng, tự do, dân chủ và muốn cải tiến định mệnh nghiệt ngã của dân tộc.

LLDTQK đóng cửa không đón nhận sự hợp tác của những con tim khối óc có khuynh hướng tham danh, vị kỷ, áp chế, bè phái, lũng đoạn, bán nước cầu vinh, hoặc sùng tín giáo điều của cộng sản.

ĐIỀU 18:  VẬN ĐỘNG & VẬN DỤNG NGOẠI GIAO

Liên minh với những lực lượng đấu tranh để tạo sức mạnh đối kháng với bạo quyền CSVN là nhu cầu hàng đầu.  Vì vậy, LLDTQK sẽ phối hợp hoặc có thể kết hợp với những lực lượng bạn có tư tưởng, chủ hướng, mục tiêu, và lập trường đấu tranh tương đồng.

LLDTQK chỉ định một số chiến hữu tham dự yểm trợ những hoạt động của các phong trào đấu tranh tổ chức bạn và những hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng để có cơ hội gần với quần chúng và tạo sự đoàn kết rộng lớn hơn.

LLDTQK vận động thế lực của những quốc gia trong khối tự do, các hội đoàn, các lực lượng, các tổ chức, các chính khách đã và đang đấu tranh cho dân chủ và dân quyền trên thế giới để tiếp trợ cho công cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam.

LLDTQK chỉ định một số chiến hữu tham dự vào chính quyền sở tại và vận dụng sức mạnh lá phiếu của người Việt hải ngoại để vận động cho quyền lợi dân tộc.

LLDTQK chỉ định một số chiến hữu tham dự vào hàng ngũ ngoại giao của địch để phá vỡ những âm mưu ngoại vận và liên hệ ngoại giao của địch.

ĐIỀU 19:  VẬN ĐỘNG & VẬN DỤNG KHOA HỌC

LLDTQK vận dụng tối đa những kỹ thuật tinh vi của kỷ nguyên tin học để đẩy mạnh những mặt trận đấu tranh giải thể cộng sản.

LLDTQK sẽ vận dụng tối đa khoa học kỹ thuật mới để gấp rút phát triển đất nước sau khi giải thể được cộng sản.

ĐIỀU 20:  THU THẬP & VẬN DỤNG KIẾN THỨC

LLDTQK thu thập, soạn thảo, bảo quản kiến thức (knowledge database) của người Việt đã học hỏi được ở hải ngoại và có thể đem áp dụng để kiến tạo lại đất nước trong tương lai; nhất là kiến thức điều hành chuyên môn và kiến thức sản xuất trong ngành công nghệ cao kỹ (high tech industries).

LLDTQK đem những kiến thức đã thu thập được để huấn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ kiến tạo trong quốc nội để chuẩn bị cho công cuộc xây dựng lại đất nước sau thời hậu cộng sản.

Chiến hữu của LLDTQK không phô trương kiến thức của mình dưới hình thức phân tích, nghị luận, hoặc phê bình được phổ biến rộng rãi mang nặng tính cách sửa sai cho CSVN.  Vì làm như vậy là vô tình dạy khôn và giúp hơi cho CSVN kéo dài sự đày đọa dân tộc.

Chiến hữu của LLDTQK cố vận dụng kiến thức nhằm đẩy CSVN đến chỗ sai lầm sâu hơn, tệ hại hơn để rồi tan rã nhanh hơn.  CSVN càng dẫm chân lên nhiều sai lầm thì cơ hội giải thể CSVN càng gần hơn.

Chiến hữu của LLDTQK tuyệt đối không tham dự vào những cuộc tranh luận hoặc bút chiến có tính cách gây chia rẽ chỉ làm lợi cho CSVN đang hoạt động ở hải ngoại.

ĐIỀU 21:  BIỂU TƯỢNG CỦA LỰC LƯỢNG

Cờ của LLDTQK vẫn là lá cờ vàng dân tộc hình chữ nhật. Chính giữa là huy hiệu của LLDTQK.

Huy hiệu của LLDTQK là những hình tròn tượng trưng cho sự dấn thân liên tục không ngưng nghỉ, không có khởi điểm và cũng không có điểm chấm dứt.

Vòng tròn 1 - tâm điểm nền vàng tượng trưng cho màu cờ truyền thống dân tộc. Chính giữa là hình bản đồ Việt Nam tượng trưng cho Tổ Quốc. Ba dòng chữ “ Nhân Bản” “Văn Minh” “Thiện Đức” tượng trưng cho ước vọng xây dựng đất nước.

Vòng tròn 2 – TRÍ NHÂN HÀNH là ba khối ở thế chân kiềng trong cơ cấu tổ chức, và cũng là 3 đức tính chính cần phải có của một người đấu tranh vì sự tồn vong của Tổ Quốc. TRÍ NHÂN HÀNH tương quan bổ xung cho nhau, quan trọng như nhau và không thể thiếu một trong ba.

TRÍ màu xám, tượng trưng chất xám của trí tuệ
NHÂN màu xanh, tượng trưng cho nhân bản, cho trái tim nhân ái
HÀNH màu nâu, tượng trưng cho hành động và sự quyết tâm.

Vòng tròn 3 – là quần chúng, là toàn dân, là đồng bào.

Tất cả đều hướng vào vòng tròn tâm điểm, kiên quyết phụng sự dân tộc cùng kiến tạo một nước Việt Nam Nhân Bản Văn Minh Thiện Đức.

Tiêu đề của LLDTQK là “Kiến Tạo Việt Nam Nhân Bản Văn Minh Thiện Đức

ĐIỀU 22:  NỘI QUY & ĐIỀU LỆ CỦA LỰC LƯỢNG

Mỗi khối (Trí, Nhân, Hành) của LLDTQK sẽ ban hành nội quy và huấn thị điều hành riêng cho từng khối. Nội quy và huấn thị điều hành cho từng cơ phận phải thông qua và được sự chấp thuận bởi HĐLĐTƯ để bảo đảm sự hài hòa, chặc chẽ và toàn vẹn cho lực lượng.

(nội bộ)

ĐIỀU 23:  TU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG

LLDTQK cần khả năng sinh động, cần khả năng tiến hóa, cần khả năng tái tạo để có thể đáp ứng hữu hiệu với hoàn cảnh và nhu cầu của từng giai đoạn lịch sử.  Vì vậy, thay đổi những điều khoản trong đề cương của LLDTQK trong tương lai là điều không thể tránh. 

Tuy nhiên để tránh sự thay đổi không chính đáng hoặc những thay đổi có thể làm phương hại đến lực lượng, mỗi sự thay đổi nên được nghiên cứu cẩn thận và phải được sự đồng ý của đại đa số chiến hữu.

(nội bộ)

ĐIỀU 24:  KIÊN ĐỊNH LẬP TRƯỜNG

Trong công cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ cho dân tộc và trong công cuộc kiến tạo lại đất nước, chiến hữu của LLDTQK kiên quyết giữ vững lập trường của mình.

Đối với bộ máy cộng sản: 
* Không hòa hợp hòa giải.
* Không chấp nhận sự hiện hữu của đảng CSVN dầu ẩn núp dưới danh xưng nào để hoạt động, trong hiện tại hay trong tương lai.
* Không chấp nhận cơ chế cầm quyền do đảng cộng sản dựng lên để gây ra nhiều khổ lụy cho dân tộc.
* Không chấp nhận lý thuyết và giáo điều phi nhân của cộng sản.

Đối với chính sách giải thể cộng sản:
* Không để cho hận thù tái diễn hận thù, lầm than tái diễn lầm than.
* Mọi công dân Việt Nam đều phải được đối xử bình đẳng, công minh.

Đối với chính sách nội trị:
* Quét sạch những tệ nạn làm băng hoại chính trị, xã hội, và kinh tế quốc gia.
* Tôn trọng tự do tín ngưỡng của mọi người, mọi tôn giáo.  Không thiên vị một tôn giáo nào.  Cũng không để cho bất cứ một tôn giáo nào thao túng chính sách trị nước.

Đối với ảnh hưởng bên ngoài:
* Bảo vệ quyền dân tộc tự quyết.
* Không để cho ngoại lực làm lũng đoạn hoặc chiếm đoạt quyền lợi kinh tế của đất nước.
* Không để cho ngoại cường xâm phạm lãnh thổ. 

LLDTQK

2 nhận xét:

 1. Nặc danh12/7/14 10:51

  muốn gia nhập bằng cách nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn có thể liên lạc Lực Lương Dân Tộc Quật Khởi qua hộp thư: LLDTQK@gmail.com
   hay:
   ToaSoan@TriNhanMedia.com (nhờ chuyển)

   Kính,

   Xóa