Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC LÊ ĐỨC ANH VẠCH RÕ ÂM MƯU TRUNG QUỐC

Cu Làng Cát
Hôm qua 4-7, tờ báo Đất Việt có một bài phỏng vấn nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Bài phỏng vấn tuy thực hiện đã lâu, những 6 tháng nhưng nay Đất Việt mới công bố và có nhiều câu nói của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh hết sức tâm đắc. Giá như chục năm trước cụ nói to thế này thì hay hơn hè.

Tướng Anh dừng từ "cai trị tàn độc" để nói về thời kỳ quân phương Bắc cai trị, biến nước ta thành một quận. Nhưng trong tình thế "tàn độc" đó  "cơ bản giữ được nước, giữ được những nét văn hóa truyền thống, không để bị đồng hóa. Như vậy, chúng ta phải học ông cha ta: phải hiểu rõ lịch sử để giữ nước".

Tướng Anh cũng khẳng định: Năm 1988, Trung Quốc định chiếm toàn bộ Trường Sa. Lúc đó, tôi đang là Bộ trưởng Quốc phòng, đã trực tiếp ra Trường Sa. Trung Quốc luôn muốn chiếm luôn cả Biển Đông. Chúng ta phải hiểu rõ để phá âm mưu này..". Cụ nói được câu này thiệt tình con cháu nghe răm rắp, người như cụ trải qua bao dâu bể, biến thiên, bắt tay với bao nhiêu người Trung Quốc, từ to đến bé, giao lưu hữu hảo với người Trung Quốc bấy nhiêu năm, vẫn giữ được cái cốt cách Việt Nam, tâm hồn Giao Chỉ, quả thiệt cảm động vô cùng. Cụ nói nhớ, tức là cụ nhớ, cụ nhớ thì con cháu phải nhớ theo chứ. Cũng hiểu rõ, xuyên suốt của những người như cụ đều có hiểu biết thế, con cháu vững tâm rứa.

Cụ còn nói thêm: "Về vấn đề trên Biển Đông, tôi có thế nói rằng, cả thế giới biết Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa của Việt Nam".

Ý cuối của bài phỏng vấn mới đặc biệt: "Chúng ta luôn muốn hòa bình, hợp tác, hữu nghị nhưng quyết không đổi chủ quyền để lấy những điều đó. Hòa bình, hợp tác ngang bằng với chủ quyền là cách nói, là mưu đồ của Trung Quốc. Chúng ta nhất quyết không đổi chủ quyền, không đổi đất đai, biển đảo Tổ quốc để lấy hòa bình".

Chao ôi, cụ sáng rõ, nhìn xa quá. Đúng là cụ nhìn rõ "mưu đồ" tài thiệt. Nhưng vẫn cứ lấn cấn, giá như mấy điều trên ni cụ nói trước khoảng chục năm thì e hay hơn cụ hè, cụ hè, cụ hè.????!!!!

Cu Làng Cát
http://culangcat.blogspot.com/2012/07/nguyen-chu-tich-nuoc-le-uc-anh-vach-ro.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét