Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
VIỆT CỘNG SỢ TỰ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH NÊN RƯỚC BẦY VOI VÀO GIẦY MẢ TỔ

Lý Đại Nguyên
2-01-2013

Cả ba cường quốc này [Mỹ, Nga, Tàu] vốn là đối thủ và cũng là đồng minh của nhau. Nga, Tầu là đồng chí của nhau, nhưng cuối cùng Tầu đã bắt tay với Mỹ để chống Nga. Nga là đồng minh với Mỹ trong Thế chiến II, nhưng lại là kẻ địch của Mỹ trong chiến tranh lạnh. Nga dù không còn là cộng sản, nhưng Putin vẫn là nhà độc tài, hiện không thuận thảo với Mỹ. Tầu tuy vẫn là đối tác kinh tế quan trong đối với Mỹ, nhưng việc Mỹ chuyển trục chiến lược về Châu Á, khiến Trungcộng thấy mình bị bao vây, nên quyết liệt giành ảnh hưởng với Mỹ ở Đông Nam Á, nhất là tại Việtnam. 

Hiện nay tại Việtnam, cộng sản Việtnam đang phát động phong trào chống “Diễn Biến Hoà Bình”; chống “Tự Diễn Biến”, “Tự Chuyển Hóa” trong cán bộ, đảng viên, quân đội, một cách triệt để, rộng khắp và rầm rộ, từ Trung Ương xuống Địa Phương. 

Trong bài diễn văn nhân ngày kỷ niệm 40 năm cuộc không tập của Hoakỳ vào Hànội, ngày 12/12/1972 – 2012, tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng Việtcộng có bài đăng trên tạp chí Quốc Phòng Toàn Dân, lên án “Diễn Biến Hoà Bình”. 

Lần đầu tiên Phùng Quang Thanh nhắc đến “nguy cơ chiến tranh xâm lược”, mà Thanh đổ cho: “Chính diễn biến hoà bình là hoạt động tạo cơ hội cho nước nào đó từ bên ngoài phát động chiến tranh chống Việtnam”. Có nghĩa là nhu cầu “Diển Biến Hòa Bình” đã thấm sâu vào tâm trí và quan niệm của binh sĩ, cán bộ, và đảng viên Việtcộng, để tự diễn biến, tự chuyển hóa thành tư tưởng và hành động không còn tin tưởng vào Đảng Cộng Sản độc tài, độc ác, tham nhũng và bán nước nữa. Mà muốn được Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền phải được tôn trọng. Thế nên Việtcộng rất sợ chính nội bộ của họ ‘tự diễn biến’ ‘tự chuyển hóa’ thành “Biến Cố Cung Đình” nội trong năm 2013 này.

Theo Vũ Văn Phúc, tổng biên tập Tạp Chí Cộng Sản, cơ quan lý luận của đảng, phát biểu ngày 27/12/2012, cho rằng: “Có liên hệ giữa đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng với đấu tranh chống ‘diễn biến hoà bình’, cụm từ được định nghĩa là tiến trình giải thể hệ thống chính trị độc đảng ở Việtnam không qua biện pháp bạo lực”. Vũ Văn Phúc tự đặt câu hỏi: “Chẳng hạn, ‘tự diễn biến’ là thế nào, tới mức nào thì dẫn tới ‘tự chuyển hoá’? Nếu không khu biệt rõ, rất dễ nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn thì đi đến nghi oan, thậm chí rất dễ quy chụp và dẫn tới rối loạn, lạc hướng”. Ông không đưa ra được giải pháp cụ thể mới mẻ nào, chỉ nói theo đảng là, tăng cường công tác xây dựng đảng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lui tình trạng cát cứ, cục bộ và lợi ích nhóm.  Đặc biệt Vũ Văn Phúc đề nghị: “Dựa hẳn vào Nhân Dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà Nước”.

Tổng Biên Tập tạp chí Cộng Sản có nằm mơ đấy không, mà đề nghị Đảng Việtcộng dựa hẳn vào Dân để xây dựng Đảng và xây dựng Nhà Nước? Khi người dân Việtnam đã tỏ tường là Đảng Việtcộng vốn là con đẻ của Quốc Tế Cộng Sản, phản bội Dân Tộc, hết làm tay sai cho Liênxô, rồi làm đầy tớ Trungcộng. Giờ đây đang tạo điều kiện cho Trungcộng thôn tính Việtnam. Triệt tiêu tinh thần ái quốc chống quân Tầu xâm lược của toàn dân, toàn quân Việtnam. Đảng ra lệnh cho Nhà Nước thẳng tay đàn áp, bỏ tù những người yêu nước đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho quốc dân mình. Để mặc cho chính phủ tìm mọi biện pháp ranh ma, quỷ quyệt để vơ vét tài sản toàn dân và cống hiến các nguồn tài nguyên cho đế quốc…Vậy Việtcộng muốn dựa hẳn vào với Dân thì phải lập tức đáp ứng nhu cầu cấp thiết của toàn dân là Dân Chủ Hóa Chế Độ, bằng biện pháp ‘Diễn Biến Hoà Bình”. Dùng Luật Pháp Dân Chủ, Tư Pháp Độc Lập, Báo Chí Tự Do để diệt trừ tham nhũng, lãng phí, cát cứ, cục bộ, và lợi ích nhóm…nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân xây dựng lại Đất Nước đang tàn tạ, để đủ sức chống giặc Tầu xâm lăng hiện nay. Nhưng Việtcộng đã không dám làm thế, trái lại ra sức chống Diễn Biến Hoà Bình để duy trì độc đảng, độc tài, tham nhũng, bán nước. Mới là đáng nguyền rủa!

Tướng Phùng Quang Thanh hãy mở to mắt ra mà nhìn, để cảm nhận được sự thật lịch sử là ở Miến Điện, các tướng lãnh Quân Phiệt, đã thực hiện cuộc Dân Chủ Hóa Chế Độ, bằng giải pháp “Diễn Biến Hoà Bình”, chẳng có tạo cơ hội cho nước nào, từ bên ngoài, phát động chiến tranh chống Miến Điện cả. Ngay Trungcộng là kẻ mất phần ăn lớn nhất cũng đành phải ‘ngậm đắng, nuốt cay’ làm hòa. Nếu quân đội Việtnam dám làm như Miến Diện, đứng lên giải thể Đảng và Chế Độ Cộng Sản, thành lập Chính Phủ Chuyển Tiếp, để Dân Chủ Hoá chế độ, nhất định cũng sẽ được dân chúng tôn vinh, quốc tế ủng hộ, và những kẻ địch cũng phải kính nể nghiêm chỉnh đối thoại, như với ông tổng thống Thein Sein của Miến Điện hiện nay. Còn cứ để cho Đảng Cộngsản Việtnam lãnh đạo bằng cách rước cả Tầu, Nga, Mỹ cùng vào tranh chấp tại Việtnam. Đó mới đích thực là hoạt động tạo cơ hội cho nước nào đó từ bên ngoài phát động chiến tranh chống Việtnam.

Ngoài việc Trungcộng đang  nắm được nhược điểm của Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và toàn thể 14 ủy viên Bộ Chính Trị Việtcộng, để sai khiến. Mật vụ Trungcộng còn len lỏi vào quân đội, nắm công an để ra lệnh đàn áp dân chúng và tuyên truyền chống Mỹ, như thời chiến tranh lạnh. 

Ngày 31/12/2012, Trungcộng trực tiếp, trắng trợn xâm phạm chủ quyền nội bộ Việtnam bằng cách yêu cầu: “Việtnam chấm dứt những biện pháp làm phức tạp và trầm trọng thêm các vấn đề giữa hai nước, như Luật Biển của Việtnam bắt đầu có hiệu lực hôm nay”. 

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Cộng nhấn mạnh: “Trung quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại các quần đảo Tây Sa, Nam Sa (tức Hoàngsa và Trườngsa) và các vùng biển liền kề tại Hải Nam (tức Biển Đông). Tất cả các yêu sách và hành đông của nước khác liên quan đến chủ quyền các đảo này là bất hợp pháp và vô giá trị”. Thế mà bọn lãnh đạo Việtcộng còn mời phái đoàn Trungcộng và Nga đến tham dự kỷ niệm 40 năm họ gọi là “Điện Biên Phủ Trên Không 12/12/72” nhằm khơi lại cuộc chiến tranh mà họ gọi là “Chống Mỹ Cứu Nước”.

Hiện nay, Nga là nước bán vũ khí cho Việtcộng nhiều nhất, và chính quyền Putin luôn luôn muốn Nga có ảnh hưởng lớn tại Việtnam và Đông Nam Á. Trungcộng hiển nhiên đang là chủ của Đảng Việtcộng. Mỹ cũng đã nhập nội Việtnam sâu đậm 17 năm nay, và giúp cho nền kinh tế Việtnam sống nổi. Nhất là, đang tích cực chuyển trục chiến lược toàn cầu của mình về Châu Á - Thái Bình Dương, mà Việtnam là điểm quan trọng. 

Cả ba cường quốc này vốn là đối thủ và cũng là đồng minh của nhau. Nga, Tầu là đồng chí của nhau, nhưng cuối cùng Tầu đã bắt tay với Mỹ để chống Nga. Nga là đồng minh với Mỹ trong Thế chiến II, nhưng lại là kẻ địch của Mỹ trong chiến tranh lạnh. Nga dù không còn là cộng sản, nhưng Putin vẫn là nhà độc tài, hiện không thuận thảo với Mỹ. Tầu tuy vẫn là đối tác kinh tế quan trong đối với Mỹ, nhưng việc Mỹ chuyển trục chiến lược về Châu Á, khiến Trungcộng thấy mình bị bao vây, nên quyết liệt giành ảnh hưởng với Mỹ ở Đông Nam Á, nhất là tại Việtnam. 

Thế mà Việtcộng lại ngu xuẩn rước cả loại: Sói Tầu, Gấu Nga, Ưng Mỹ vào chung trong một tổ Việtnam, định dùng thế dằng kéo của ba bên để có thể đứng vững thì đúng là Mạt Sách. Họ có thể vì quyền lợi tranh chấp nhau, rất dễ  đánh nhau đấy. Nhưng họ vẫn có thể vì quyền lợi, trao đổi với nhau ở trên đầu bọn Việtcộng. Để đánh đùng một cái, bọn Việtcộng chẳng kịp ‘hạ cánh an toàn’, bỗng trở thành tù nhân. 

Cầu mong cuộc chạy đua nước rút giữa Chim Ưng, Gấu Tuyết, Sói Đỏ này, kẻ thắng một cách hoà bình chính trực là Chim Ưng thì toàn dân Việtnam đỡ khổ.

Chúc Mừng Năm Mới 
Little Saigon ngày 02/01/2013

LÝ ĐẠI NGUYÊN  
Trí Nhân Media


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét