Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP LẦN NÀY CŨNG CHƯA THOÁT KHỎI "CÁI MAI RÙA" XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Điện Hải 
5-06-2013

Sau 2 ngày theo dõi cái gọi là thảo luận, phát biểu của các đại biểu trên nghị trường về sửa đổi Hiến pháp 1992, thấy thất vọng ê chề và mất sạch chút niềm tin ít ỏi của cử tri còn sót lại đối với họ. Dường như các đại biểu đang sống giữa giấc mơ và đời thực ?. 

Khi đăng đàn thì miệng lảm nhảm những điều ước về giấc mơ thiên đường Xã hội chủ nghĩa và khi trở về nhà khách Quốc hội, họ sống với đời thực bày ra trước mắt họ, ngay giữa Thủ đô Hà Nội. Đó chính là hiện tượng lâm sàng về bệnh đa nhân cách và tâm thần phân liệt của 500 đại biểu đang họp Quốc hội.  Đa số trong Họ không hiểu thấu đáo lý do tại sao phải sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này và cũng chưa thoát khỏi vòng kim cô của ý thức hệ Xã hội chủ nghĩa và cái mai rùa " đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người, bầu trời xanh chưa thấy bao giờ..". 

Trong tiềm thức của họ là sự phục tùng, nô lệ tư tưởng đã được nhồi nhét mấy chục năm qua. Tính bảo thủ đó đã ngăn chặn, loại bỏ sự tiến bộ, đổi mới trong đợt sửa đổi Hiến pháp 1992. Sự thật về sự sụp đổ Liên xô và phe Xã hội chủ nghĩa Đông âu chưa thức tỉnh được cái đầu giáo điều, bảo thủ của 1 bộ phận lớn trong 500 đại biểu Quốc hội.

 Mặt khác, số đại biểu là quan chức đương nắm quyền đang hưởng nhiều bổng lộc/tham nhũng, họ không và không bao giờ muốn thay đổi cái thể chế độc đảng "quý giá" hiện nay của họ. Hiến pháp của Việt Nam từ trước đến nay, trừ Hiến pháp 1946, thực chất đều do đảng cộng sản Việt Nam tự biên tự diễn, do đó nó chưa bao giờ là Hiến pháp của toàn thể nhân dân Việt Nam  Mọi lý luận cùn biện hộ cho điều 4, về độc quyền lãnh đạo của  Đảng Cộng sản Việt Nam cái gọi là quy luật, là yêu cầu tất yếu của nhân dân và xã hội Việt Nam đều giả dối, duy ý chí và cưỡng bức.

 Song, quy luật phát triển của xã hội loài người, sự vận động của cuộc sống, đòi hỏi tự do, quyền làm chủ bản thân và đất nước của nhân dân Việt Nam sẽ là nguồn động lực tạo nên sức mạnh không gì ngăn cản được. Sức mạnh đó sẽ khiến trời long đất lở, sẽ làm thay đổi Nhà nước hiện nay, không có chế độ độc đoán chuyên quyền nào có thể đảo ngược được. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét