Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
THÔNG CÁO BÁO CHÍ & TUYÊN BỐ CỦA HỌP MẶT DÂN CHỦ


HỌP MẶT DÂN CHỦ 2013, Kỳ 12,
từ 7.6. đến 9.6.2013, tại Amersfoort, Hòa Lan HMDC 2013

HỌP MẶT DÂN CHỦ (HMDC) tập họp những người Việt trên toàn thế giới, hoạt động trong nhiều tổ chức và lãnh vực khác nhau – nhân quyền, văn hóa, giáo dục, truyền thông, xã hội, chính trị - có cùng mục tiêu chung là độc lập dân tộc và dân chủ hóa Việt Nam. HMDC tổ chức Tĩnh hội thường niên tại một địa điểm yên tĩnh để những người Việt quan tâm đến tình hình VN và Cộng đồng từ khắp nơi trên thế giới có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, trong sự tương kính, cởi mở giữa những người yêu chuộng tự do dân chủ.

Tĩnh hội HMDC 2013 được tổ chức tại Trung tâm Hội thảo De Glind, thành phố Amersfoort Hòa Lan từ 7.6. đến 9.6.2013. Đây là Tĩnh hội thứ 12, một trong những Tĩnh hội có đông người tham dự, quy tụ 48 người, đến từ 11 quốc gia: Tiệp, Ba Lan, Áo, Bỉ, Slowakia, Na Uy, Pháp, Đức, Hòa Lan, Hoa Kỳ (California, Minnesota, Texas, Washington DC) và VN. Đặc biệt năm nay có khách mời của tổ chức „Phóng viên không biên giới“ đến tham dự và thuyết trình các hoạt động liên quan tới VN.


Trong 3 ngày làm việc, các tham dự viên đã tập trung thảo luận về tình hình VN, việc vận động dân chủ hóa VN trong cộng đồng, phân tích những khó khăn và thuận lợi, cùng những đề nghị cụ thể  để phát triển xây dựng cộng đồng. Tĩnh hội cũng đã trao đổi về vai trò kỹ thuật truyền thông, vai trò của thanh niên, nữ giới trong công cuộc vận động xây dựng dân chủ. Một khách mời đã trình bày cuộc đấu tranh bằng ngòi bút, phổ biến qua các bài viết tiếng nước ngoài. Năm nay theo sáng kiến của BTC có thêm 10 thanh thiếu niên nam-nữ (tuổi từ 18 – 21) đến tham dự và phát biểu tiếng Hòa Lan, những suy nghĩ của các em về đất nước VN và cộng đồng. Tĩnh hội năm nay cũng dành thì giờ trao đổi những đề nghị cải tổ thiết thực trong chiều hướng phát triển HMDC ra bên ngoài và bổ túc Quy ước để HMDC hoạt động hiệu năng gọn nhẹ.


Một Tuyên Bố của HMDC 2013 về việc đảng CSVN „sửa đổi Hiến pháp“, đã được Tĩnh hội thông qua, kêu gọi các thành phần dân chủ trong nước tích cực giải thích cho nhân dân thấy bản chất của ý đồ sửa đổi Hiến pháp hiện nay của nhà cầm quyền cộng sản là tìm cách kéo dài chế độ độc tài đảng trị. HMDC ủng hộ các sáng kiến mang tính đột phá nhằm thực hiện các quyền tự do căn bản của người dân, nhất là quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận đã được bảo đảm bởi luật quốc tế nhân quyền.

Như thường lệ một đêm „văn nghệ tình thân“ Thơ-Nhạc, với sự cộng tác của các văn nghệ sĩ địa phương, được mọi người tích cực tham gia, tạo sự thoải mái, vui tươi, thân tình, quên đi những giờ làm việc hào hứng, sôi nổi.

Một tập Kỷ Yếu đã được BTC hoàn thành nhanh chóng gởi đến người tham dự. Địa điểm tổ chức Tĩnh hội năm 2014 cũng đã được lựa chọn. Tĩnh hội HMDC 2013 chính thức chấm dứt vào đêm 9 tháng 6 năm 2013 trong tình thân ái của những người Việt hải ngoại, cùng chia sẻ một niềm tin, ngày không còn xa, đất nước VN phát triển và có tự do dân chủ thật sự.

Ngày 15 tháng 6 năm 2013
BAN PHỐI HỢP HMDC
Email liên lạc: hmdcvn@gmail.com

* Kèm theo TUYÊN BỐ của HMDC ngày 10.6.2013

 _______________________

TUYÊN BỐ
Của Họp Mặt Dân Chủ 2013

Về việc đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) sửa đổi Hiến Pháp, Họp Mặt Dân Chủ (HMDC) tuyên bố trước dư luận trong ngoài nước những quan điểm sau đây :

A. Về chế độ độc tài đảng trị hiện nay
   
  1. Cuộc thảo luận chính trị rộng rãi trong xã hội thời gian vừa qua đã thể hiện rõ ràng ý nguyện của nhân dân Việt Nam, đó là chế độ chính trị hiện nay ở trong nước phải được thay thế bằng một chế độ dân chủ pháp trị
   
  2.  Chế độ chính trị mới này phải do toàn dân chọn lựa và quyết định, thông qua các thủ tục dân chủ chân chính. Mọi ý đồ nhằm duy trì chế độ độc tài đảng trị và ngăn chặn nhân dân thực hiện ý nguyện chính đáng của mình, đều đi ngược lại xu thế của lịch sử dân tộc và thời đại, tất nhiên không thể chấp nhận được.

B. Về chế độ dân chủ pháp trị 
   
 1. Tôn trọng nhân phẩm là giá trị tuyệt đối và nền tảng của chế độ dân chủ pháp trị. Tuân thủ luật quốc tế về nhân quyền và bảo đảm các quyền tự do căn bản cho người dân - đặc biệt, những quyền tự do có quan điểm, quyền tự do có tôn giáo, quyền chống tra tấn và quyền được xét xử công bằng - là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả các cơ quan công quyền.

 2. Hiến pháp phải bảo đảm triệt tiêu mọi mầm mống của chế độ độc tài và ngăn giữ không cho chế độ độc tài được phục hồi.  
  
 3. Chủ quyền quốc gia thuộc về toàn dân. Các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phải phân lập và đặt dưới quyền quyết định và giám sát tối hậu của toàn dân.
    
 4. Các cơ quan công quyền và thủ tục hành chánh được thiết lập để phục vụ nhân dân, do đó cần ngăn chặn không để bị biến chất thành một guồng máy cai trị thư lại và tham nhũng.
  
  5. Nền pháp trị phải được toàn xã hội, người dân cũng như  chính quyền, triệt để tôn trọng. Không ai được đứng ngoài và đứng trên Hiến pháp và luật pháp.
  
  6. Nhà nước phải bảo đảm phúc lợi xã hội một cách công bằng cho toàn dân, không phân biệt đối xử.

  7. Luật pháp và chính quyền phải bảo đảm cho xã hội dân sự được hoạt động tự do.

  8. Hiến pháp phải bảo đảm quyền tư hữu và tự do kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.

  9. Một Tòa Án Hiến Pháp phải được thành lập để bảo đảm tính hợp hiến của luật pháp và giải quyết mọi tranh tụng liên quan đến việc áp dụng Hiến pháp.

C. Đề nghị:

HMDC đánh giá cao cuộc vận động dân chú hóa tại Việt Nam và mọi sáng kiến dân chủ nhằm đột phá tình trạng độc tài và trì trệ hiện nay ở trong nước. Để góp phần vào cuộc vận động chính trị rộng lớn này, Họp Mặt Dân Chủ

1. Kêu gọi các thành phần dân chủ trong nước tích cực giải thích cho nhân dân thấy bản chất của ý đồ sửa đổi Hiến pháp hiện nay của nhà cầm quyền cộng sản là tìm cách kéo dài chế độ độc tài đảng trị;

2. Ủng hộ các sáng kiến mang tính đột phá nhằm thực hiện các quyền tự do căn bản của người dân, nhất là quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận đã được bảo đảm bởi luật quốc tế nhân quyền;

3. Chúng tôi cho rằng yểm trợ tiếng nói và lực lượng dân chủ đối lập công khai với đảng CS ở trong nước là điều tuyệt đối cần thiết để ngăn chặn mọi ý đồ kéo dài chế độ độc tài đảng trị;

4. Chúng tôi sẽ tích cực vận động quốc tế và cộng đồng hải ngoại hỗ trợ để tiếng nói và lực lượng đối lập này sớm xuất hiện tại Việt Nam.

Hòa Lan, ngày 10 tháng 6 năm 2013
Họp Mặt Dân Chủ
Email liên lạc:  hmdcvn@gmail.com
(HMDC, ra đời từ năm 2002, tập họp những người hoạt động cho nền dân chủ pháp trị tại Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, mỗi năm tồ chức Tĩnh Hội để gặp nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm hoạt động, và hỗ trợ nhau trong cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét