Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
ĐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN: THÔNG BÁO KHẨN - VỀ TÌNH TRẠNG TUYỆT THỰC CỦA NGUYỄN VĂN HẢI (ĐIẾU CÀY)

ÐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN 
The People's Democratic Party of Vietnam 

Bản Thông Tin Báo Chí
Khẩn - Về Tình Trạng Tuyệt Thực của Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)

Ngày 23 tháng 7 năm 2013 - Anh Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, là một trong những người viết blog đầu tiên và là người sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Anh bị tuyên án 12 năm tù và đã tuyệt thực 32 ngày để phản đối chính sách giam giữ khắc nghiệt, và sự sai trái từ quyết định biệt giam 3 tháng của hệ thống nhà tù CSVN.


Đảng CSVN đã cố tính dấu diếm tình trạng tuyệt thực. Hiện nay tính mạng của anh Điếu Cày đếm từng ngày. Đảng CSVN phải chịu trách nhiệm trước công luận nếu Điếu Cày bị chết. Ban lãnh đạo đảng CSVN hiện nay gồm ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và nhiều Uỷ viên trong Chính Trị Bộ CSVN sẽ phải trả lời trước toà án và sự phán xét của lịch sử.

Đảng Dân chủ Nhân Dân qui trách nhiệm về sự an toàn tánh mạng của Điếu Cày đối với Đảng CSVN, và kêu gọi Chính quyền Hoa Kỳ, Tổng Thống Barack Obama nên xem xét lại cuộc gặp gở với Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Hoa Thịnh Đốn. Khi tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam càng lúc càng tồi tệ, khi Điếu Cày vẫn còn đang tuyệt thực. Hình ảnh Tổng thống Barack Obama đứng gần nhà độc tài Trương Tấn Sang, không phải là một hình ảnh đẹp để phổ biến trước  dân chúng Hoa Kỳ và dư luận toàn thế giới.

Trân trọng
Đỗ Thành Công
Phát ngôn nhân Đảng Dân chủ Nhân Dân

cc:
Văn phòng liên lạc Toà Bạch Ốc
Dân biểu California, Zoe Lofgren
Dân biểu California, Loretta Sanchez

------------------------------
ÐẢNG DÂN CHỦ NHÂN DÂN 
The People's Democratic Party of Vietnam 

For Immediate Release
URGENT - Hunger strike of blogger Nguyen Van Hai (Dieu Cay)


July 23, 2013 - Mr. Nguyen Van Hai, also known as pen name Dieu Cay, one of the first blogger in Vietnam and the founder of the Vietnamese Free Press Club, is a well known Vietnamese dissident who was sentenced to 12 years in prison by the Vietnamese communist government, and is on his 32th day of a hunger strike as of today. He started the hunger strike on June 20 to protest the prison administration’s decision wrongfully putting him under 3 months of solitary confinement.

His hunger strike has been cold heartedly ignored by the Communist government. Currently his life is in danger. The Vietnamese Communist Party must be responsible to public opinion if Dieu Cay should not survive. The Communist Party leaders, including Mr. Nguyen Phu Trong, Mr. Nguyen Tan Dung, Mr. Truong Tan Sang and all Politburo members of the Vietnamese Communist Party will have to answer before the court and the judgment of history.

The People's Democratic Party of Vietnam, strongly hold the Vietnamese Communist Party accountable for the safety of Dieu Cay, and urgently call on the U.S. government, President Barack Obama to reconsider the upcoming meeting with President Truong Tan Sang in Washington DC, when the abuse of human rights in Vietnam is continually violated and Dieu Cay is still on hunger strike without any humanitarian intervention from his government. 

The image of President Barack Obama stands next to dictator Truong Tan Sang of Vietnam is not a pretty picture for dissemination before the American people and the world.

Sincerely
Cong Thanh Do
Spokesperson of the People's Democratic Party of Vietnam


cc:
- White House - The Office of Public Engagement
- California Congresswoman Zoe Lofgren


- California Congresswoman Loretta Sanchez

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét