Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________
MỘT NGƯỜI TUYỆT THỰC ĐƯỢC BAO LÂU ? NHƯ TRƯỜNG HỢP ANH ĐIẾU CÀY RA SAO ?

Thùy Trang
24-07-2013


Trường hợp anh Điếu Cày ở tuổi trên 60, cơ thể ốm yếu trước khi tuyệt thực nên ngày 31 trở lên sẽ tử vong bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để đưa tiếng nói anh Điếu Cày ra trước công luận Quốc Tế để họ lên án CSVN với những mong CÒN NƯỚC CÒN TÁT vậy.

****
Có người hỏi Thùy Trang về vấn đề tuyệt thực, một người tuyệt thực được bao lâu ? Như trường Hợp anh Điếu Cày ra sao?

Tuyệt thực là một hình thức phản kháng, không ăn nhưng vẫn uống nước. Một người tuyệt thực được bao lâu còn tùy vào nhiều yếu tố như tuổi tác của người tuyệt thực, thanh niên sẽ dai hơn người tuổi cao. Cơ thể khỏe mạnh mập mạp sẽ tuyệt thực dai hơn người gầy ốm. 

Một tờ báo Y Khoa tại Anh Quốc trước đây đã có bài viết về vấn đề tuyệt thực cho biết một người có sức khỏe bình thường khi tuyệt thực vào ngày thứ 35 - 40 thì đầu óc sẽ bị ảo giác, cơ thể co giật, các cơ phận bắt đầu tê liệt , tim mạch nhảy mạnh đưa đến tình trạng tử vong .

Nước uống rất quan trọng cho cơ thể, một người bình thường không uống nước sẽ chết sau 10 ngày. 

Ông Mahatma Gandhi đã có 10 cuộc tuyệt thực trước đây khi tranh đấu cho Ấn Độ được độc lập dưới thuộc địa của Anh nhưng những cuộc tuyệt thực thường xảy ra rất ngắn, chỉ đôi ba ngày là đã được chính quyền Anh nhượng bộ.

Trường hợp tuyệt thực dài nhất của ông Gandhi là 21 ngày ở năm 1943, ông ta không ăn, chỉ uống nước cam và nước, ông đã bất tỉnh sau ngày thứ 21 vì cơ thể của ông Gandhi trước khi tuyệt thực rất ốm yếu.

Vào năm 1981, những người nổi dậy của Ái Nhỉ Lan đã tuyệt thực trong tù để phản đối nhà tù khắc nghiệt, người chết đầu tiên ở vào ngày thứ 46.

Trường hợp anh Điếu Cày ở tuổi trên 60, cơ thể ốm yếu trước khi tuyệt thực nên ngày 31 trở lên sẽ tử vong bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để đưa tiếng nói anh Điếu Cày ra trước công luận Quốc Tế để họ lên án CSVN với những mong CÒN NƯỚC CÒN TÁT vậy.

Bs Nguyễn Thùy Trang MD
Thuy Trang Nguyen