Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TUYÊN CÁO THÀNH LẬP HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

18-2-2014
HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM
TUYÊN BỐ

Đinh Nhật Uy, Phan Thanh Hải, Dương Thị Tân, Phạm Bá Hải, Nguyễn Đan Quế, Thích Không Tánh, Trần Thị Hài, Phạm Chí Dũng – Chùa Liên Trì, Rằm tháng giêng 2014

Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
Kính thưa các Thân hữu Quốc tế tại các Quốc gia dân chủ.

Tự do lương tâm là một trong các quyền cơ bản của con người, bên cạnh tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… Sống theo lương tâm là sống trong đạo đức, trong tình thương, trong công lý và trong sự thật. Hành động theo lương tâm là hành động mang lại hạnh phúc cho nhân quần xã hội, đặc biệt cho những ai là nạn nhân của mọi xâm hại quyền con người. Ở Việt Nam, có rất nhiều người đã bị giam cầm chỉ vì họ đòi hỏi các quyền con người cơ bản bằng phương thức ôn hòa bất bạo động. Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi họ là Tù nhân Lương tâm.

Chúng tôi ký tên dưới đây là các cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, những người từng bị cầm tù hoặc các hình thức giam cầm khác vì đã vận động đấu tranh cho dân chủ và các quyền con người về sở hữu đất đai, công ăn việc làm, môi trường trong sạch…

Trước hiện tình quá nhiều nỗi bất công lẫn đàn áp và đòi hỏi sự lên tiếng không thể chậm trễ của lương tâm, chúng tôi muốn liên kết chặt chẽ với nhau thành một tổ chức xã hội dân sự, bên cạnh nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập khác, tiếp tục sống theo lương tâm của mình, tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt nam.

Chúng tôi trân trọng tuyên bố chính thức thành lập Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam:

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, tôn trọng nhân quyền, thăng tiến tự do, xây dựng dân chủ theo các chuẩn mực quốc tế, văn minh của nhân loại, được biểu đạt trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và hai Công ước Quốc tế về các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh vì một nước Việt Nam không còn bất kỳ một tù nhân lương tâm nào. Và chế độ lao tù ở Việt Nam phải thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế và thực sự làm cho những người tù khi ra khỏi đó trở nên tốt lành và hữu ích hơn cho gia đình và xã hội.

Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một đất nước, xã hội Việt Nam trở thành quê hương yêu dấu cho đồng bào, nơi toàn dân thực sự là chủ nhân và bộ máy chính quyền thực sự là tôi tớ công bộc, nơi Hiến pháp và mọi Bộ luật đều thể hiện ý chí của nhân dân.

Chúng tôi tha thiết và mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Mọi tù nhân phải được đối xử như những con người, phải được các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước theo dõi chế độ giam giữ họ.

Tuyên bố này được đưa ra tại Việt Nam ngày 18 tháng 02 năm 2014.
Các cựu tù nhân lương tâm – thành viên sáng lập đồng ký tên.

**************

DANH SÁCH 64 THÀNH VIÊN SÁNG LẬP – HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Tất cả tổng cộng 68 thành viên đã bị 324 năm tù giam, 9 năm tù treo, 88.5 năm quản chế.

Bùi Thị Minh Hằng, 6 tháng cải tạo (2011)
Chu Mạnh Sơn, 30 tháng tù giam 1 năm quản chế (2011)
Dương Thị Tân, 2 năm tù treo (2008)
Đinh Đăng Định, 4 năm tù giam (2010)
Đinh Nhật Uy, 6 tháng tù giam 1 năm tù treo (2012)
Đoàn Văn Diên, 5 năm tù giam (2006)
Huỳnh Ngọc Tuấn, 10 năm tù giam (1992)
Hứa Phi, 1 tháng tù giam nhiều năm quản chế không chính thức (1980)
Lê Công Định, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
Lê Minh Triết, 8 năm tù giam (1994)
Lê Nguyên Sang, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2006).
Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2007).
Lê Thị Ngọc Đa, 2.5 năm tù giam (2011).
Lê Văn Sóc, 6.5 năm tù giam (2006)
Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
Nguyễn Bá Đăng, 3 năm tù giam (2010)
Nguyễn Bình Thành, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
Nguyễn Đan Quế, 20 năm tù giam (1978).
Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, 18 tháng tù giam (3 năm treo) 3 quản chế (2011)
Nguyễn Hồng Quang, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (1985).
Nguyễn Hữu Giải, 5 năm tù giam (1983).
Nguyễn Khắc Toàn, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2002).
Nguyễn Mạnh Bảo, 20 năm tù giam (1984)
Nguyễn Mạnh Sơn, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2008).
Nguyễn Ngọc Tường Thi, 2 năm tù giam (2010).
Nguyễn Ngọc Hà, 4 năm tù (2005).
Nguyễn Phương Uyên, 10 tháng tù giam (3 năm tù treo) 3 năm quản chế (2012).
Nguyễn Quang Hồng Nhân, 20 năm tù giam (1979)
Nguyễn Thanh Giang, 3 tháng tù giam (1999).
Nguyễn Thanh Phong, 6 năm tù (2005).
Nguyễn Thị Yến, 3 tháng tù giam (1995).
Nguyễn Trung Lĩnh, 1 năm tù giam (2011).
Nguyễn Trung Tôn, 2 năm tù giam 2 năm quản chế (2011).
Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2007).
Nguyễn Văn Điền, 7 năm tù giam (2005).
Nguyễn Văn Ngọc, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
Nguyễn Văn Thơ, 6 năm tù giam (2006).
Nguyễn Văn Thùy, 5 năm tù giam (2006).
Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2008)
Nguyễn Vũ Bình, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (2002)
Nguyễn Xuân Anh, 2 năm tù giam 3 năm quản chế (2011)
Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), 1 năm tù giam (1995)
Phạm Bá Hải, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2006).
Phạm Chí Dũng, 6 tháng tù giam (2012).
Phạm Minh Hoàng, 17 tháng tù giam 3 năm quản chế (2010)
Phạm Ngọc Thạch, 2 năm tù giam (2004)
Phạm Quế Dương, 19 tháng tù giam (2002)
Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2007)
Phan Thanh Hải, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2010)
Phan Thị Tiềm, 2 năm tù giam (2001)
Phan Văn Lợi, 7 năm tù giam (1981)
Thân Văn Trường, 2 năm tù giam 6 tháng quản chế (2003)
Thích Không Tánh, 16 năm tù giam 5 năm quản chế (1977)
Thích Nhật Ban, 18 năm tù (1975)
Thích Thiện Minh, 26 năm tù giam (1975)
Tô Văn Mãnh, 6 năm tù giam (2005)
Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
Trần Lệ Hồng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2006)
Trần Khuê, 19 tháng tù giam (2002)
Trần Ngọc Anh, 15 tháng tù giam (2009)
Trần Thị Hài, 9 tháng tù giam (2012)
Trần Thị Hoàng, 22 tháng tù giam (2010)
Trương Minh Nguyệt, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
Trương Thị Tám, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
Trương Văn Kim, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
Võ Văn Bửu, 7 năm tù giam (2005)
Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)

CTNLT
http://fvpoc.org
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét