Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
AI CŨNG BIẾT NHƯNG MẤY AI ĐỨNG DẬY !!!

Nguyên Thạch
5-5-2014
Ai cũng biết… Đất nước này... hết thuốc chữa!
Bởi 175 trung ương ủy viên cộng 14 đứa lộng hành
chúng quì gối theo Tàu bợ đít và hết lòng cung cúc đàn anh
bán dân đen
xây lầu đỏ
tiền đô xanh
gởi hầu hết con cháu ra ngoại quốc học hành dọn trước...


Ai cũng hiểu… cộng sản là loài đi ngược
ba mươi bảy năm, phá đất nước tan tành
chủ nghĩa siêu việt!
quẩn quẩn, quanh quanh
vòng quanh quẩn
Rồi cũng thành vô dụng.

Nào Lê Đúc Anh
nào Hoàng Trung Hải, Đỗ 10
Nguyễn Tấn Dũng…
trĩu gánh dân đen…
Hai thúng sâu đầy
chúng là yêu tinh, quỉ đỏ hiện ra đây
là giòi đĩa hút máu những tấm thây tiều tụy.

Ai cũng chán cáí bọn gian manh, quân lừa bỉ !
Ban tư tưởng trung ương, đám gái đĩ già mồm
Ai cũng thấy và nghe cả ngàn báo đài nịnh bợ lòn trôn
cúi mặt xuống chỉ để bảo tồn cơm áo…

Ai cũng biết, ở Việt Nam, đảng chủ trương dạy nhân dân nói láo
biến toàn dân thành trân tráo đốn hèn
áp bức, trét trây tám mươi lăm triệu đít người thành khối khu đen
để lung lạc dễ chèn dễ trị.

Ai cũng thấy đất Tây Nguyên là điểm trọng quí
mất vùng này là mất cả non sông
Giờ hỏi ai mà không biết biển Đông
Chệt nó cướp hơn 80% lòng tài nguyên biển mẹ.

Ai cũng nhìn những thằng tham quan như bầy chó ghẻ
nhũng nhiễu hoành hành, hạch dân cốt chỉ đẻ ra tiền!
Tiền đồ thời nay sao quan trọng bằng câu hỏi “ đầu tiên “
mua quan bán chức, hầu có quyền để tước

Tất cả đều dư biết
Đảng cộng sản nào vì dân vì nước!
cướp miền Nam để được độc quyền
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc là những thuật ngữ thôi miên
Nếu không phải thì sao dân tộc mãi trong đảo điên khốn khổ?

Câu tục ngữ, “ đảng về dân nối khố “
đầy dẫy dân oan nằm phố, ngủ đường
nhà cửa bị tịch thâu, mất cả ruộng nương
biến cả nước, thực hiện đúng chủ trương vô sản!

Ai cũng thấy nước mình giờ là chư hầu đại Hán
Hoàng Trường Sa bị bán, bị dâng
Ai cũng hiểu cái thứ mà thằng đảng nó cần
là quyền lực...
Sá chi dân nô lệ!

Ai còn lạ
Công an, quân đồ tể
đánh đập dân, giam hãm tù đày.Nhưng!
Nhưng mấy ai hiểu và lo sợ một mai đây
Dân tộc Việt sẽ trở thành khu đọa đày Tây Tạng.

Nên cứ thế mà ù lì theo ngày tháng…

Nước non này
Dân tộc này
Ai buôn
Ai bán
mặc ai!!!


Nguyên Thạch Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét