Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
HOÀNG SA TRƯỜNG SA: VẤN NẠN LỚN TRONG VẤN ĐỀ NHỎ,VẤN NẠN NHỎ TRONG VẤN ĐỀ LỚN- VẤN ĐỀ QUỐC TẾ TRONG QUỐC GIA VÀ VẤN ĐỀ QUỐC GIA TRONG QUỐC TẾ.

NKPTC - QLND
8-6-2014


TNM: Tác giả đã kết luận: "Phải tập trung giải quyết vấn đề dân chủ để thoát kiếp Nô Lệ độc tài nội địa mới có cơ hội xây dựng NỘI LỰC QUỐC GIA DÂN TỘC để chống ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ chủ quyền thật sự CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, VÀ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM một cách hữu hiệu và thiết thực". 

Ở đây chúng ta cần nói thẳng ra rằng, phải tập trung GIẢI THỂ Đảng CSVN thì dân tộc mới thoát kiếp nô lệ, mới có thể xây dựng nội lực.

=================
Chúng ta cần bình tĩnh và sự trưởng thành chính trị quốc gia lẫn bang giao quốc tế để có giải pháp  thực tiễn rốt ráo trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ quốc gia ở tầm mức quốc tế. Hoàng sa Trường sa không chỉ là việc tranh chấp giữa TQ và VN, mà là của Viet Nam, TQ, Đài Loan, Mả Lai, Phi Luật Tân, và Brunei.


Vấn đề không đơn giản chỉ là tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia liên hệ, mà còn là trọng tâm chính của vấn đề chính trị chiến lược kinh tế, chính trị, quân sự của khu vực lẫn CHIẾN CẢNH đối trọng giữa các đại cường. Muốn giải quyết rốt ráo và thực tế, phải có nội lực quốc gia. 

Và ngay cả khi có nội lực quốc gia cũng không phải là vấn đề một sớm một chiều mà giải quyết ngay đươc. mà có thể là 10, 20,50 hay 100 năm v.v tùy tương quan quốc gia và tình hình quốc tế, thí dụ như các hòn đảo của Nhật bị Nga chiếm giữ sau thế chiến cho đến nay. 

Ngay như những tuyên bố đa phương tại APEC về Trường Sa Hoàng Sa vừa qua, cũng không còn giá trị bao nhiêu. Đây là vấn đề ĐƯỜNG DÀI..Vấn đề biên giới này đã kéo dài cả trăm năm nay, nếu như không muốn nói là đã cả ngàn năm nay, và đã chìm nổi theo tình hình tương quan lực lượng của các quốc gia liên hệ, đặc biệt là giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Hiểu như vậy để thấy việc đưa ra những văn bản bằng cớ, và hô hào hùng hổ trong một bối cảnh chính trị, qưyền lợi đa phương mà không có nội lực chiến lược quốc gia, thì cũng vẫn chỉ là hô hào của bốc đồng sốc nổi, rồi cũng trôi đi. Việc mất vùng đất nội địa Bản Giốc và sự ồn ào nhốn nháo nhất thời cảm tính của quần chúng mà không có thực lực  quyền Dân Chủ buộc Nhà Nưóc Quốc Hội phải giải quyết minh bạch v.v đã minh chứng cho đến nay. Hiện tại đảng CSVN nắm toàn quyền độc đoán, đi tắt đi đêm, xem đất nưóc xả tắc Việt Nam  là của riêng, ngoài sự hiểu biết thẩm quyền tham dự của nhân dân Việt Nam. Như vậy nhốn nháo có tác dụng gì?

- Cơ Hội bằng vàng để bọn phỉ VC thực hiện giấc mơ lừa bịp tuân phục hoá người dân Việt Nam ngây ngô sốc nổi dưới chiêu bài chống ngoại xâm một lần nữa. Điệp khúc cũ kỹ lại khởi xướng:  Yêu Nước phải yêu Đảng, yêu Nhà Nước, phải ủng hộ nhà nước Đảng!!!

"Toàn dân lại phải đứng sau lưng Đảng” ..... để rồi .....tiếp tục mất DÂN CHỦ TỰ DO, NHÂN PHẨM,  và tiếp tục mất LÃNH THỔ TỔ QUỐC!!!" AI CÒN NHỚ Năm 2001, khi Đảng phỉ VC (CSVN) dâng phần đất LỊCH SỬ Nam Quan, Bản Giốc cho Tầu, "những người Yêu Nước" ở đâu? (mời đọc Dặm Trường Đất Nước)

- Trong khi vấn đề thiết yếu trưóc mắt hàng ngày, căn bản của phát triển tiềm lực quốc gia dân tộc  là Dân Chủ- thoát khỏi độc tài đảng trị để tạo điều kiện phát huy nội lực toàn dân tộc mới là cứu cánh tối trọng và nền tảng. NỘI LỰC QUỐC GIA bao gồm sức mạnh tinh thần (dân trí, dân khí) và sức mạnh chiến lược kinh tế quân sự.(tiềm lực)

- Chứ không thể hô hào theo sự xúi dục tuyên truyền của nhà nưóc, phe phái chính trị  lợi dụng lòng yêu nưóc sốc nổi nhất thời là đủ để giải quyết vấn đề.Và Dân Trí Dân Khí cũng không phải là lòng yêu nước hùng hổ, hung hăng từ bốc đồng cảm tính, mà chính là sự nhận thức chính trị quốc gia lẫn quốc tế tương quan từ sức mạnh công dân, sức mạnh xã hội, sức mạnh dân tộc. 

Trong đó Sức Mạnh Xã Hội, Quốc Gia, Dân Tộc có được là do xây dựng từ Sức Mạnh Công Dân. (ý thức nhân phẩm, nhân quyền, dân quyền)-Công Dân có sức mạnh từ sự nhận thức giá trị chính trị, nhân bản (nhân phẩm, dân quyền và nhân quyền) của chính mình đối trọng tương quan và đối kháng với xã hội để sử dụng hữu hiệu định chế nhà nưóc làm phương tiện để phát huy sức mạnh nội lực tổng hợp của dân tộc. 

Có được như vậy , mói có nền tảng để giải quyết vấn đề tranh chấp quốc tế. 

-Một dân tộc không thể giải quyết rốt ráo vấn đề của mình kể cả trong phạm vi quốc gia lẫn quốc tế, khi đang bị cai trị bởi một nhà nưóc toàn trị độc tài quyết đoán. Kể cả Trung Quốc, kẻ chủ động những tranh chấp bề nổi hiện tại, vì nguyện vọng của dân tộc Trung Hoa không phải nhất thiết là của nhà nưóc độc tài toàn trị Trung Cộng hiện tại.

- Một Dân Tộc, Xã Hội Nô lệ không nhất thiết chỉ là hiện trạng nạn nhân bị trị bởi ngoại bang, mà chính là hiện trạng bị cai trị bởi một hệ thống cai trị bản xứ phi nhân bản, phi dân tộc, phi dân chủ. Ngưòi Việt Nam hiện đang là nô lệ cho một đảng độc tài phi dân chủ, phi dân tộc đó là đảng CSVN.

-Phải tập trung giải quyết vấn đề dân chủ để thoát kiếp Nô Lệ độc tài nội địa mới có cơ hội xây dựng NỘI LỰC QUỐC GIA DÂN TỘC để chống ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ chủ quyền thật sự CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, VÀ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM một cách hữu hiệu và thiết thực.

Nguồn: Quyền Lực Nhân Dân, FB


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét