Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
NHIỆM VỤ CỦA TÀU KIỂM NGƯ, CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM MỖI KHI THẤY TÀU TRUNG QUỐC LÀ ………BỎ CHẠY

Hương Khê
19-6-2014

K t khi Trung Quc h đt giàn khoan HD 981 trong vùng bin nước ta vào đu tháng 5 năm 2014, mi ngày nhà nước đã điu đng my chc tàu ra vùng giàn khoan ca TQ đang neo đu trái phép đ ….. “hot đng ”, nhm thc hin vic xác đnh ch quyn lãnh hi nước ta.

Vy các tàu ca VN đã và đang “hot đng ” như thế nào đ bo v ch quyn bin đo nước ta?

Theo tin tc hàng ngày nhà nước loan tin , thì các tàu ca VN đã “anh dũng” tiếp cn giàn khoan ca TQ vi khong cách hàng chc hi lý. C mi khi thy tàu VN xut hin, thì các tàu TQ dàn hàng ngang vi tư thế chn đu, khóa đuôi, sn sang đâm trc din vào tàu VN. Bên cnh đó là các vòi rng công sut cc mnh phun nước vào tàu ta. c ly gn thì chúng ném đá, chai l sang tàu ta…vv.

Cũng theo truyn thông nhà nước, các tàu VN đã “ dũng cm, mưu trí, linh hot”……b chy thoát thân.

Ôi cha m ôi! Nhân dân ta c tưởng là các chiến s trên các con tàu đó, đã “dũng cm, mưu trí, linh hot” và có nhng hành vi và hot đng sáng to thế nào đ buc các tàu ca TQ phi rút lui, như người ch nhà đã có nhng hành đng quyết lit, buc nhng tên ăn trm phi ….b chy. Nhưng tht là khôi hài . đây không phi là nhng tên ăn cướp b chy. Mà chính ch nhà, khi thy quân ăn cướp thì …..b chy. Và mt khi đã b chy như thế, thì có phi đó là các hành đng “dũng cm, mưu trí và linh hot” không?

Vn biết rng nếu so sánh tương quan lc lượng ca hai bên, thì thế và lc ca ta yếu hơn. 

Nhưng hành đng thông thường ca người ch nhà khi có k gian đt nhp, là phn ng quyết lit, kiên quyết bo v tính mng và tài sn. Nếu thy “đi phương” mnh hơn, liu không đch ni, thìch nhà phi tìm cách báo đng đ liên kết, nh s hp lc tr giúp ca xóm ging. Và cui cùng là phi trình báo nhà chc trách đ nh pháp lut bo v.

Nhưng nước ta hin nay, các nhà lãnh đo ĐCSVN đang làm … “o thut”. Lúc đu thì ông Th tướng mnh ming tuyên b ch này ch khác, nào là “không đi đc lp ch quyn lãnh th thiêng liêng đ ly tình hu ngh vin vông hão huyn”, nào là s kin TQ ra các tòa án quc tế. vv.

Nhưng sau đó, ông “ thượng thư B Binh”li coi mi quan h gia VN và TQ hin nay vn luôn tt đp. Mc dù “đôi khi” cũng có xy ra xích mích, nhưng đó là chuyn nh trong gia đình, hai bên s t …..dàn xếp. Hiu nôm na cách nói ca ông “Đi tướng đu tôm”, thì dù VN có mt HS, TS v tay TQ đi na, nhưng đó là “chuyn nh”. Cái chính là VN vn luôn luôn được TQ đi x như mt “đa em ngoan”.

Đã thế, TQ đã hai ln gi thư lên LHQ, trng trn vu khng VN gây ri và làm gián đon hot đng ca giàn khoan HD 981. TQ nói rng các hành đng ca VN là bt hp pháp trên vùng bin ch quyn ca h.

Cái “bo bi” mà phía TQ đưa ra đ khng đnh HS, TS là ca TQ, chính là bc công hàm năm 1958 ca TT PVĐ.

Nhiu người gi đây là bc “cong hàm”, làm cho nhà nước VN “m ming mc quai”.

Do đó thiên h chng ai hiu được my ng nay đang sp din cái trò gì?

Ông Lú xin sang “thiên triu” yết kiến thì nó không chp nhn. Năn n bn k cướp “ngi xung thương lượng ” thì nó không nghe. Mà báo đng láng ging hp lc giúp đ đ đui k cướp thì không làm. Hoc kin TQ ra các tòa án quc tế như Phi thì không dám. Nhiu ý kiến cho rng, VN bây gi rt l loi và cô đc. Và vic gi im lng ca các nhà lãnh đo ĐCSVN chng khác gì là hành đng T SÁT.

Vy câu hi đt ra là, hàng ngày nhà nước huy đng các loi tàu ra HS làm cái trò “chut vn mèo” nhm mc đích gì? Phi chăng đó là nhng đng tác gi mhm đánh la dư lun và che mt nhân dân,?Còn thc cht là h đang thc hin nhng tha thun ngm vi TQ? Nhiu ý kiến cho rng, huy đng lc lượng tàu bè như vy ra bin là rt vt v tn kém, và vi mc đích h thy tàu TQ là b chy, thì cho h nhà cho khe. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét