Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________
BÍ MẬT THÀNH ĐÔ: SAO KHÔNG HỎI ÔNG ĐỖ MƯỜI ?

13-8-2014

Bí mật về những thỏa thuận Thành Đô mà các ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đã thỏa thuận (chẳng biết có ký tá gì không) với phía Trung Quốc vừa qua lại làm cho dư luận hết sức bức xúc. Vì sự tồn tại của chính mình, Đảng CSVN phải công bố những bí mật đó; ngược lại nếu cứ bưng bít như vừa qua thì tính chính đáng của Đảng CSVN bị mất hoàn toàn và phải gánh cái danh ô nhục: bán nước.

Chính vì thế thiếu tướng Lê Duy Mật, đại tá Nguyễn Đăng Quang đã có yêu cầu khẩn thiết đòi Đảng CSVN công bố những thỏa thuận Thành Đô.

Cho đến nay lãnh đạo Đảng CSVN vẫn im hơi lặng tiếng.

Ông Phạm Văn Đồng đã mang tiếng với công hàm 1958 và đã quy tiên. Ông Nguyễn Văn Linh cũng đã chết từ lâu. Người biết nhiều thông tin nhất về hội nghị Thành Đô là ông Hồng Hà cũng đã qua đời. Không rõ các vị này có để lại cho con cháu hồi ký hay ghi chép về Thành Đô chăng? Nếu có thì có thể là những thông tin quý, song có lẽ  phần lớn cũng để biện minh cho hành động của họ.

Còn một người duy nhất vẫn còn sống, và nghe nói tuy tuổi cao nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn: ông Đỗ Mười ở ngay đường Phạm Đình Hồ, Hà Nội.

Sao thiếu tướng Lê Duy Mật, đại tá Nguyễn Đăng Quang và 61 vị đảng viên trong nhóm TN61 không đến chất vấn ông Mười?

Sao người dân không kéo đến trước nhà ông Đỗ Mười và cử đại điện vào chất vấn ông?

Đời nào ông ta hé môi! Đời nào công an để cho các vị làm thế!

Quý vị hãy thử ngẫm xem, các vị và bất cứ người dân nào có quyền làm như vậy không?

Chắc chắn.
Đấy là quyền, mà không chỉ là quyền mà là nghĩa vụ của mọi người Việt là phải chất vấn ông Đỗ Mười, chất vấn Đảng CSVN về những thỏa thuận Thành Đô.

Thế thì đừng sợ. Đến hỏi ông Đỗ Mười đi. Đến ngay kẻo muộn!
Dẫu ông Mười không nói gì như ban lãnh đạo hiện thời của Đảng CSVN thì sự hiện diện của người dân trước nhà ông đòi chất vấn ông cũng có rất rất nhiều ý nghĩa.

Nguồn: Dân Quyền