Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
THƠ NGUYÊN THẠCH: "ĐỒNG TRỤ CHIẾT - GIAO CHỈ DIỆT" ?

Nguyên Thạch
25-7-2014


   

Giặc đã đến giữa Đông Đô đại phố
                         Giăng đèn lồng mừng Hoàng Hỉ Hạc Lâu
                         Xưa Mã Viện dựng cột "Đồng trụ chiết"
                         Nay quê cha "Giao Chỉ diệt" còn đâu!.


                        Hai ngàn năm trước lừng danh Trưng Triệu
                        Đất ngàn năm chưa hề thiếu gương hùng
                        Bạch Đằng Giang Ngô Quyền xua Nam Hán
                        Bắc Bình Vương diệt sạch lũ Đại Thanh.

                       Thăng Long cổ có còn thiêng Tứ trấn?
                       Tử Cấm Thành trơ nhật nguyệt càn khôn
                       Vân Đồn lạc nhìn biển Đông nhỏ lệ
                       Gia Định buồn vì giặc phá gia môn.

                       Trụ đồng chiết, nguyền cho Giao Chỉ diệt
                       Lời nguyền xưa... Linh Trọng Nghị biết không?
                       Hà cớ gì, đem dâng bán non sông?
                       Phản bội Tổ Quốc, hiến Lạc Hồng cho giặc.

                       Một ngàn năm nô ách tròng phương Bắc
                       Đảng cộng nay lại rước giặc chiếm nhà!
                       Vũng Áng Trung Quốc
                       Đông Đô
                       Tây Nguyên
                       Sẽ là Tân Cương, Tây Tạng nào xa!
                       Hội Nghị Thành Đô?
                       Sơn hà đã mất.

           "Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" đã trở thành sự thật

 
Nguyên Thạch 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét