Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
ỦNG HỘ CHIẾN DỊCH "CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT"


PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN TRANH ĐẤU VIỆT NAM
TUYÊN BỐ

Về việc: ủng hộ chiến dịch CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT do
Mạng Lưới Bloggers Việt Nam phát động, và những đòi hỏi của Dân Oan

Tập thể Dân Oan thuộc Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu chúng tôi xét thấy rằng:

- Đất nước Việt Nam là tài sản chung của tất cả mọi người Việt Nam, nhưng suốt từ năm 1945 tới nay đảng CS giành độc quyền toàn trị thao túng việc nước, đảng CS đã chà đạp lên ý nguyện của toàn dân, đã gây muôn vàn áp bức bất công tang tóc tổn hại cho dân tộc, đã chà đạp hung bạo Quyền Làm Người của dân Việt mà giới Dân Oan là những nạn nhân thảm khốc nhất;


- Chính đảng CSVN vẫn rêu rao 3 khẩu hiệu “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra” và “chính quyền nước CHXHCNVN là chính quyền của dân do dân vì dân” nhưng trong việc trị nước đảng CSVN đã che giấu bưng bít tất cả mọi việc liên quan tới sự sống còn của dân tộc.

Từ việc chủ tịch Hồ Chí Minh sanh năm 1890 tới việc đảng CSVN công bố dữ kiện “Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là thiếu tá Hồ Quang sanh năm 1901 trong quân đội nhân dân giải phóng Trung Hoa. Từ chính sách Cải Cách Ruộng Đất giết oan hàng trăm ngàn nông dân vô tội đến Công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14-9-1958 dâng biển cho Tàu.

Từ việc tổng bí thư Lê Duẫn tuyên bố năm 1976 là “ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc” tới mật ước tại thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 9-1990 xin lệ thuộc quan thày Tàu cộng đến các thỏa ước phân định biên giới Việt- Trung năm 1999 rồi thỏa ước phân chia vịnh Bắc Bộ năm 2000. Từ việc cho Tàu thuê dài hạn hơn 300 ngàn mẫu tây đất ở những nơi trọng yếu về quốc phòng tới chuyện cho Tàu đưa hàng chục ngàn công thợ vào khai thác quặng mỏ Bô-xít ở tỉnh Đắc Nông. Từ việc không cho bộ đội hải quân Việt Nam bắn lại khi quân Tàu xâm chiếm quần đảo Trường Sa năm 1988 tới việc tình nguyện tuân giữ “tình hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt” với Tàu trong khi Tàu ào ạt xua quân với ngư dân của họ hoành hành trên khắp Biển Đông khiến hàng triệu đồng bào sống bằng nghề cá không còn cách kiếm ăn sinh sống nữa...

- Đất nước Việt Nam là của chung tất cả mọi con dân Việt Nam, không một tập đoàn cầm quyền nào được phép coi quốc gia là của riêng; người dân Việt Nam là chủ của đất nước Việt Nam, dân PHẢI ĐƯỢC BIẾT MỌI VIỆC chính quyền làm; chính quyền chỉ là công bộc của dân và phải trình báo với dân mọi việc chính quyền làm trong trách nhiệm quản trị quốc gia.

Từ những lẽ trên, nay Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu tuyên bố:

- Thứ nhất: ủng hộ Chiến dịch CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT do Mạng Lưới Blogger Việt Nam phát động, Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu sẽ song hành với Mạng Lưới Blogger Việt Nam cùng quảng bá và vận động dân chúng Việt Nam thực hiện Quyền NGƯỜI DÂN PHẢI ĐƯỢC BIẾT;

- Thứ hai: yêu cầu đảng và nhà nước CSVN báo cáo nghiêm túc và đầy đủ cho người dân biết về tất cả mọi việc mà đảng và nhà nước CSVN đã làm từ trước tới nay có liên quan đến quyền lợi và sự sống còn của dân tộc Việt Nam.

- Thứ ba: Tập thể Dân Oan chúng tôi đặc biệt đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN giải thích rõ ràng và trung thực đầy đủ về lẽ tại sao cán bộ đảng viên của đảng CS các cấp cướp chiếm từng thước vuông ruộng đất nhà cửa của chúng tôi trong khi đảng và nhà nước CSVN lại cho Tàu cộng thuê hàng trăm ngàn mẫu đất ở những nơi quan trọng về quốc phòng với giá như cho không. Tại sao từng thước vuông đất của dân thì cưỡng chiếm mà lại dâng hàng triệu cây số vuông diện tích Biển Đông cho Tàu cộng.

- Thứ tư: Tập thể Dân Oan thuộc Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN giải thích rõ ràng và đầy đủ vì sao khi Dân Oan chúng tôi đi khiếu kiện một cách hợp pháp thì côn an an ninh đã ngăn trở, khủng bố và bạo hành chúng tôi trong suốt mấy chục năm nay; ngoài ra còn vu khống ghép tội Dân Oan gây rối trật tự công cộng và bỏ tù.

- Thứ năm: Tập thể Dân Oan chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả lại cho toàn dân Việt Nam, nhất là cho giới Dân Oan, trọn vẹn Quyền Làm Người, trong đó bao gồm quyền Sở Hữu Ruộng Đất.

- Thứ sáu: Tập thể Dân Oan chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải bồi thường những thiệt hại về cả tinh thần lẫn vật chất đã gây ra cho những người yêu nước chống Tàu xâm lược và cho giới Dân Oan chúng tôi; đồng thời yêu cầu nhà nước CSVN truy tố những đảng viên cán bộ đã ra lệnh đàn áp những người yêu nước, và những đảng viên cán bộ cướp chiếm nhà đất của Dân Oan, truy tố những côn an an ninh đã bạo hành Dân Oan trên đường đi đòi công lý bao chục năm nay.

Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu long trọng tuyên bố như trên, và thề sẽ xả thân tranh đấu để những đòi hỏi chánh đáng này được đáp ứng.

Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu kính cáo.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét