Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
9-11-2014: 25 NĂM BỨC TƯỜNG BERLIN SỤP ĐỔ, ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM

Trần Quang Thành
4-11-1014

25 năm trước, vào ngày 19/1/1989 lãnh tụ cộng sản Đông Đức, ông Erich Honecker đã từng tự hào tuyên bố về bức tường Berlin như sau: “Die Mauer wird in 50 oder auch in 100 Jahren noch bestehen.” (Bức tường Berlin sẽ còn tồn tại 50 hoặc cả 100 năm nữa). 

Ngày 7/10/1989, Đông Đức làm lễ kỷ niêm 40 năm thành lập bức tường, có cả sự tham dự của Nguyễn Văn Linh lúc bấy giờ là Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Nhìn những bước chân rầm rập diễu hành qua trước khán đài của quân đội Đông Đức có lẽ không ai tưởng tượng được rằng chỉ một tháng sau đó bức tường Berlin sụp đổ, dẫn đến sự tan rã của đế quốc cộng sản.

Ông Trần Ngọc Thành, một nhà hoạt động công đoàn, là người đã từng sinh sống tại Ba Lan mấy chục năm. Ông đã chứng kiến sức mạnh đấu tranh của lực lượng công nhân Ba Lan qua Công Đoàn Đoàn Kết dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại Ba Lan, tạo nên tác động dây chuyền cho sự sụp đổ của các chế độ cộng sản độc tài Đông Âu.

Nay, một phần tư thế kỷ đã trôi qua, ông Trần Ngọc Thành đã có những cảm nhận như thế nào khi nhìn lại biến cố vĩ đại đó của nhân loại ? 

Đặc biệt đây cũng là lúc Việt Nam sắp đánh dấu 40 năm thống nhất đất nước ? Và, qua kinh nghiệm về sức mạnh của công đoàn công nhân Ba Lan; nhìn về Việt Nam, lực lượng công nhân sẽ đóng vai trò như thế nào trong cuộc cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam? 

Mời quí vị nghe bài phỏng vấn ông Trần Ngọc Thành từ nhà báo Trần Quang Thành
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét