Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
MUỐN ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ VĂN MINH PHẢI THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT

Nhà báo Trần Quang Thành 
phỏng vấn Giáo Sư Nguyễn Thế Hùng
16-1-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét