Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
CÁCH MẠNG DÂN CHỦ: MỘT BÌNH THƯỜNG MỚI

AnhThu Bui
22-8-2018

Đến khi nào người dân trong nước, có cùng ý nghĩ CÁCH MẠNG DÂN CHỦ là điều tất yếu (normal), là tiến trình phải xảy ra tại Việt Nam thì chúng ta mới có thể cứu nguy Tổ quốc, mới chấm dứt được những khổ đau nhân dân đang gánh chịu. .

Hơn 70 năm độc tôn độc quyền lãnh đạo đất nước, CSVN đã chứng tỏ họ không có khả năng lãnh đạo đất nước mà còn đưa giang san vào vòng Hán hóa, thì một cuộc Cách Mạng Dân Chủ là điều khá bình thường (normal) phải xảy ra, tại sao chúng ta phải e dè "chưa" chấp nhận ???

Nếu Quân Đội, Công An được thành lập để bảo vệ nhân dân và Tổ Quốc thì tại sao quí vị lại lo lắng không dám chấp nhận thực tế mà sẵn sàng hỗ trợ cho một cuộc Cách Mạng Dân Chủ của toàn dân ?

(trích):
"Chúng ta hãy cùng nhau nhận thức rằng Cách Mạng Dân Chủ là một Bình Thường Mới của ngày hôm nay." (hết trích)

Mời quí vị chia xẻ rộng rãi bài viết rất giản dị sâu sắc của TS Lê Minh Nguyên về "Bình Thường Mới"

***************

Lê Minh Nguyên
22/8/2018

Bình Thường Mới 
(New Normal)

Bình thường mới là gì?

Bình Thuờng Mới là một nhận thức mới hay một tình trạng mới mà mọi người chấp nhận và coi nó là bình thường - trong khi trước đây ai cũng coi là nó không bình thường nên tránh né.

Thí dụ, khi nói về chính trị độc tài độc đảng hiện nay thì người dân vì sống trong đó quá lâu nên như con cá trong môi trường ao tù, không rõ là nước dơ và coi đó là bình thường. 

Khi những sự thật đã được phơi bày, những kiến thức đã giúp cho năng lực trí tuệ biết được những điều chưa biết, thấy được những điều chưa thấy, và cảm nhận được những điều chưa từng cảm nhận - tựa như con cá ra khỏi ao tù để bơi ra sông sâu hay biển cả. Từ đó, một sự bình thường mới được hình thành và chấp nhận. 

Khi nào Cách Mạng Dân Chủ được coi là một nhận thức bình thường cần phổ biến, thì đó là một Bình Thường Mới.

Theo mô hình của nhà tâm lý học nổi tiếng, bà Elisabeth Kübler-Ross, dù đứng trước những sự thật mới, người ta cũng khó mà chấp nhận một sự Bình Thuờng Mới nên phản ứng đầu tiên là chối bỏ sự thật (denial), nhưng vì sự thật không thể biến mất nên sau một thời gian tâm lý người ta biến chuyển từ chối bỏ sang tức giận (anger), rồi từ tức giận chuyển sang tự thương lượng (bargaining) với chính mình, sau đó là trạng thái sa sút tinh thần (depression) để rồi phải chấp nhận sự thật (acceptance) để bước vào một sự Bình Thường Mới.

CSVN muốn độc tôn chính trị nên không bỏ Mác-Lê, duy trì độc tài độc đảng, đánh đập, giam cầm những người bất đồng chính kiến, dù họ tranh đấu rất ôn hoà, dù họ muốn thay đổi từ từ và êm dịu qua Diễn Biến Hoà Bình, nhưng rồi họ đều vào tù với những bản án càng ngày càng nặng. Như vậy thì đừng mong gì có thay đổi theo mô hình Diễn Biến Hoà Bình.

Trong Đảng CSVN, những ai có tư tưởng cởi mở hay thống thoáng, dù ở cấp rất cao cũng đều bị hạ hệ với những lý do bề mặt khác nhau, nhưng lý do được dùng nhiều nhất là chống tham nhũng (Trần Xuân Bách, Đinh La Thăng...). Như vậy thì đừng mong gì có thay đổi theo mô hình Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hoá Từ Bên Trong Và Từ Bên Trên. TBT Nguyễn Phú Trọng thường hay la làng để ngăn chận hiện tuợng Tự Diễn Biến này.

Thế thì để thay đổi chỉ còn một cách duy nhất, đó là Cánh Mạng Dân Chủ. Trong các chế độ CS, chỉ có cách này là hữu hiệu, vì CS không thể bắt cả dân tộc vào tù, và dân như nước, chở được thuyền và cũng lật được thuyền.

Đảng viên Đảng CSVN, Công An, Quân Đội, viên chức nhà nước, phần đông họ đều thấy hệ thống chính trị lỗi thời và đầy lỗi hệ thống, những lỗi có tính cách nền tảng do “design” và do bản chất nên không thể sửa được, mà chỉ có thể phá bỏ và xây lại hoàn toàn mới. Họ sống và làm việc trong sự bình thường cũ nhưng họ phải thường xuyên đối mặt với những sự thật mới, mà sự thật thì luôn luôn là sự thật nên không thể biến khuất mắt họ được trong Thời Đại Thông Tin. 

Cho nên họ đang ở trong trạng thái tâm lý của Phủ Nhận, nhưng theo dòng thời gian họ sẽ biến chuyển qua các trạng thái tâm lý khác, trước khi chấp nhận một Bình Thường Mới, đó là cần phải có một cuộc Cách Mạng Dân Chủ để giải quyết các bế tắc của Việt Nam.

Nhưng nếu Bình Thường Mới đến sớm thì dân tộc sớm qua cơn bất hạnh.

Chúng ta hãy cùng nhau nhận thức rằng Cách Mạng Dân Chủ là một Bình Thường Mới của ngày hôm nay.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét