Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
BẰNG CHỨNG TỘI ÁC DÃ MAN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN QUAY SÚNG ĐÀN ÁP NHÂN DÂN ĐỂ CƯỚP RUỘNG ĐẤT CỦA NÔNG DÂN DIỄN RA SÁNG NGÀY THỨ BA 24/4/2012 TẠI HUYỆN VĂN GIANG - HƯNG YÊN

Trí Nhân Media:

Thêm một ngày đau buồn xót xa trong tháng tư ghi vào lịch sử.
Hãy phổ biến tội ác của tập đòan lãnh đạo CSVN đến khắp cùng thế giới.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét