Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
NHÌN LẠI - 1 NĂM BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC VỚI NHÀ BÁO TỰ DO NGUYỄN KHẮC TOÀN

Trí Nhân Media: Vào ngày 5 tháng 6 năm 2011, tại Hà Nội và Sài Gòn đã nổ ra các cuộc biểu tình của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ lên án nhà cầm quyền Trung quốc xâm nhập  lãnh thổ của Việt Nam.

Đến nay đã đúng 1 năm trôi qua, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn đã chia xẻ những suy nghĩ với nhà báo Trần Quang Thành về tình hình và những sự kiện đã xảy ra chung quanh các cuộc biểu tình trong năm vừa qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét