Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
Á TẾ Á CA

Trần Kỳ Trung

Cụ Phan Bội Châu
Bây giờ chúng ta có đầy đủ thời gian và sự kiện suy nghiệm lại nhưng năm tháng trước buổi bình minh của cách mạng tháng tám. Một cuộc cách mạng muốn thắng lợi, cần có những người tri thức yêu nước bản lĩnh và những lãnh tụ thiên tài dẫn đường. Chính những con người này sẽ chỉ ra những đường, nước mà dân tộc, những người nghèo cùng khổ phải đi. Cũng chính họ chỉ rõ nguồn cơn của mọi đói khổ, áp bức để những người nghèo nổi dậy. Đọc lại bài diễn ca Á TẾ Á CA của nhà Chí sỹ yêu nước lớn Phan Bội Châu, hiển hiện trước mắt chúng ta, rất chân thực của xã hội Việt Nam trước năm 1945, một xã hội bất công, áp bức, cần thức tỉnh những con dân nô lệ phải nổi dậy lật đổ.

Suy cho cùng, bất cứ một chính thể nào đi ngược lại quyền lợi dân tộc, bên trong bóc lột, đàn áp thậm tệ người dân, bên ngoài tự nhận là tay sai cúc cung hèn hạ đầu hàng ngoại bang thì tất yếu sẽ có những PHAN BỘI CHÂU mới và những bài Á TẾ Á CA mới vạch trần những thủ đoàn tàn bạo của chính thể đó và làm thức tỉnh những người dân yêu nước.

Giá trị có ý nghĩa lịch sử của bài diễn ca Á TẾ Á CA luôn luôn mới.

*****************************

Non sông thn vi nước nhà, 

Vua là tượng g, dân là thân trâu. 

Vic dây thép, vic tàu, vic pháo, 

Vic luyn binh, vic giáo hc trường, 

Vic công ngh, vic nông thương, 

Vic khai m khoáng, vic đường ho xa.

Gi các vic chng qua người nước, 

K chc bi, người tước culi. 

Thông ngôn kí lc chi chi, 

Mãn đi lính tp, trn vì quan sang. 

Các thc thuế các làng thêm mãi, 

Hết đinh đin ri li trâu bò. Thuế chó cũi, thuế ln bò, 

Thuế diêm, thuế tu, thuế đò, thuế xe. 

Thuế các ch, thuế trà, thuế thuc, 

Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn. 

Thuế nhà ca, thuế chùa chin, 
Thuế rng tre g, thuế thuyn bán buôn. 
Thuế gò, thuế bãi, thuế cn, 
Thuế người chc sc, thuế con hát đàn. 
Thuế du mt, thuế đàn đĩ thoã, 
Thuế go rau, thuế lúa, thuế bông. 
Thuế tơ, thuế st, thuế đng, 
Thuế chim, thuế cá, khp trong lưỡng kì. 


Các thc thuế k chi cho xiết, 
Thuế xia kia mi tht l lùng, 
Làm cho thp tht cu không, 
Làm cho xơ xác, khn cùng chưa thôi. 
Li nghe ni Lào Cai, Yên Bái[15], 
So muôn người như gii lũ tù. 


Ăn cho ngày đ vài xu, 
Vic làm gian kh, công phu l lùng. 
Đc thay phong chướng nghìn trùng, 
Nước sâu qung xác, hang cùng cht xương. 


Ni dit ging b lo b s
Người ging ta biết có còn không? 
Nói ra sn gáy đng lòng, 
Cha con khóc lóc, v chng th than. 
Cũng có lúc bm gan tím rut, 
Vch tri kêu mà tut gươm ra. 
Cũng xương cũng tht cũng da 
Cùng hòn máu đ, ging nhà Lc Long. 
Thế mà chu trong vòng trói buc, 
Bn mươi năm nhơ nhuc lm than. 
Thương ôi! Bách Vit giang san, 
Văn minh đã sn, khôn ngoan có tha. 
Hn mê mn tnh chưa, chưa tnh? 
Anh em ta phi tính nhường sao.

Phan Bội ChâuTrần Kỳ Trung
http://trankytrung.com/read.php?531

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét