Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ KÊU GỌI TÒAN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG NGÀY 1.7.2012 BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC

Trí Nhân Media

My năm qua, vi s đng lõa ca Nhà nước Cng s Hà Ni, Trung quc đã tng bước xâm lăng vào lãnh th, lãnh hi ViNam. Hàng nghìn công nhân Trung quc tiến vào vùng yết hu quân s Tây nguyên Vit Nam khai thác bô-xít; nhng khu rng gn biên gii phía Bác được Hà Ni cho thuê dài hn 50 năm. Liên tiếp t năm 1974 tr đi Trung quc tiến chiếm hai qun đo Hoàng Sa, Trường Sa, ngư dân Vit Nam thường trc làm bia đ đn trong cuc xâm lăng t bin ca Trung quc.

My ngày va qua, Trung quc ngang nhiên m thu quc tế ti 9 lô du khí nm trong vùng đc quyn kinh tế 200 hi lý và thm lc đa ca Vit Nam. Báo chí Trung quc hăm da my ngày qua đòi tr đũa bng bo lc và bt Quc hi Cng s Hà Ni phi “sa sai” thu hi vic thông qua Lut Bin khng đnh Hoàng Sa và Trường Sa thuc ch quyn Vit Nam.
Trước hin trng nguy biến và khi nhà cm quyn Hà Ni chưa có thái đ quyết lit bo v non sông như tin nhân, Đc Tăng Thng Thích Qung Đ kêu gi toàn th đng bào Vit Nam không phân bit chính kiến, tôn giáo, già tr, nam n, dân tc, đng phái, trong và ngoài nước…hãy cùng nhau xung đường biu tình vào ngày Ch nht, 01.7.2012, đ chng ngoi xâm, cu nguy đt nước”.

Sau đây là toàn văn bc Thông bch :

GIÁO HI PHT GIÁO VINAM THNG NHT
VIN TĂNG THNG
Pht lch 2556 S: 08/VTT/TB/TT
THÔNG BCH


kêu gi tham gia biu tình chng ngoi xâm cu nguy đt nước


Kính Gi:
Quí v Lãnh đo các Tôn giáo, các Nhân sĩ, Trí thc, các Đng phái, các Đoàn th, T chc, Sinh viên hc sinh và toàn th Đng bào Vit Nam trong và ngoài nước.

Kinh thưa Quí lit v,
Đã hàng ngàn năm qua, Trung quc luôn xâm lăng t quc ViNam, hết ln này đến ln khác, chưa bao gi t b mng bành trướng Đi Hán này.
Hin nay, các hi đo Hoàng sa, Trường sa và mt phn lãnh th Min Bc đã b Trung cng xâm chiếm. Các vùng Cao nguyên Trung phn và rng núi 10 Tnh trên toàn quc đã b Trung cng tìm cách ln chiếm dưới hình thc khai thác Bau-xít hay thuê đt trng rng dài hn 50 năm tr lên.
Trung cng đã lp Huyn Tam sa bao gm các hi đo Hoàng sa, Trường sa ca ViNam.
T năm 2005 đến nay, Trung cng đã nhiu ln bn giết, cướp bóc tàu thuyn, tài sn ca ngư dân ViNam. Trung cng li còn bt giam ngư dân, đòi tin chuc như nhng nhóm tho khu.
Hành đng xâm lăng ca Trung cng rt ngang nhiên trng trn. Nhưng Nhà cm quyn Cng sn Vit Nam b kt trong tho thun “16 ch vàng và 4 tôt”, không phân rõ bn thù, nên ch lên tiếng phn đi ly l, làm cho Trung cng được trn, ngày càng xâm chiếm các vùng lãnh th, lãnh hi Vit Nam nhiu hơn, mnh tay hơn.

Nhưng biên gii phía Bc li b b ngõ, mc tình cho người Hoa t do xâm nhp vào lãnh th nước ta mà Nhà cm quyn Cng sn ViNam không kim soát được.
Người Hoa đã thành lp các khu ph Tàu, khu khai thác bit lp không ai vào được,  Bình dương, Lâm đng và nhiu nơi khác.

Nay, Trung cng li còn ngang nhiên cho đu thu khai thác 9 lô du khí trong hi phn ViNam.
Trước nguy cơ ngàn năm Bc thuc tái hin, Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht ct li thng thiết kêu gi toàn th đng bào Vit Nam không phân bit chính kiến, tôn giáo, già tr, nam n, dân tc, đng phái, trong và ngoài nước…hãy cùng nhau xung đường biu tình vào ngày Ch nht, 01.7.2012, đ chng ngoi xâm, cu nguy đt nước.

Nguyn cu hn thiêng sông núi, các anh hùng lit n phù h cho đt nước ViNam thoát khi ách ngoi xâm.

Cu chúc toàn dân ViNam thành công trong ý chí và hành đng.


Sài gòn, ngày 28.6.2012.
Thay mt Hi Đng Lưỡng Vin GHPGVNTN
Đ Ngũ Tăng Thng
(n ký)
Sa môn Thích Qung Đ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét