Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN ĐỊNH, VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT, RA TUYÊN CÁO VỀ VIỆC TRUNG CỘNG XÂM LĂNG VIỆT NAM

Trí Nhân Media

Hòa Thượng Thích Viên Định
Với mưu đồ thôn tính Việt Nam của nhà cầm quyền CSTQ, và vì không thể ngồi yên nhìn đất nước đang bị đe dọa nghiêm trọng về cả chủ quyền lẫn sự an nguy, các tu sĩ đã sát cánh cùng đồng bào cương quyết giương cao ý chí bảo vệ Tổ quốc, kêu gọi biểu tình phản đối chống xâm lăng, cứu nguy dân tộc. 

Ngày 12/7/2012 một lần nữa, Giáo Hội PGVNTN phải lên tiếng trong  tuyên cáo để:
- tố cáo mạnh mẽ trước dư luận thế giới về hành động của nhà cầm quyền CSTQ.
-cực lực phản đối thái độ nhu nhược im tiếng của lãnh đạo trong việc xâm lấn lãnh thổ của TQ và trước sự khủng bố đàn áp người yêu nước của nhà cầm quyền CSVN. 
- và ủng hộ sự dấn thân của đồng bào mọi giới trước những hăm dọa, đàn áp không ngừng khi quyết bảo vệ an nguy Tổ Quốc.
***************

GIÁO HI PHT GIÁO VIT NAM THNG NHT
VIN HÓA ĐO
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thnh, TP Sài Gòn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Pht lch 2556                                                                      S : 05/VHĐ/TC/VT


TUYÊN CÁO
ca Hi Đng Lưỡng Vin GHPGVNTN
V vic Trung cng xâm lăng Vit NamXét rng :

1. Nhà cm quyn Cng sn Trung quc đã ngang nhiên thành lp Thành ph hành chánh Tam sa bao gm các qun đo mà h gi là Trung sa, Tây sa và Nam sa vi mc đích phi tang du vết chiếm đóng hai qun đo Hoàng sa và Trường sa ca Vit Nam. Trung Cng cũng đã xâm ln và tuyên b ch quyn ti nhiu đo và vùng bin thuc các quc gia Đông Nam Á.

2. Mt cách thường xuyên, Trung Cng đưa tàu Hi giám vào vùng bin Vit Nam đ tun tra, tn công ngư dân Vit Nam, bn giết, đánh đp, tch thu ngư c, tài sn, bt giam đòi tin chuc… ngay trên ngư trường Vit Nam ; đe do ch quyn Vit Nam và to s bt n ti khu vc Bin Đông.

3. Bt chp Công pháp Quc tế và Công ước v Lut Bin LHQ 1982 (UNCLOS), qui đnh các quc gia có đc quyn kinh tế trên thm lc đa rng 200 hi lý, Cng sn Trung quc đã mi gi quc tế đu thu khai thác 9 lô du khí trên thm lc đa Vit Nam vn ch cách b bin Vit Nam dưới 100 hi lý.

4. Đ phá hoi kinh tế Vit Nam, Trung Cng đã cho tràn ngp th trường Vit Nam nhng hàng xu, hàng r, và đc hi ; thuê đt đu ngun đ thao túng các ngun nước ; đưa nhân công sang Vit Nam khai thác Bauxite gây đi nn sinh thái và mai phc Tung đi th 5.

5. Trước mi đe do nghiêm trng v c ch quyn ln s an nguy ca Vit Nam và thế gii, Đc Tăng Thng Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht (GHPGVNTN), Đi Lão Hoà Thượng Thích Qung Đ, đã ra Thông Bch kêu gi biu tình chng xâm lăng, cu nguy dân tc. Thế nhưng, bt chp mi him ho lâu dài ca đt nước, Nhà cm quyn Cng sn Vit Nam đã bt gi, khng b, cm cn không cho chư Tăng, Pht t và đng bào xung đường biu tình bo v lãnh th, lãnh hi mà t tiên ta đã dày công gy dng.

Trên căn bn nhng nhn xét đó, vì lòng t bi không mun thy nhân dân hai nước sát hi ln nhau bi tham dc thp hèn ca mt thiu s lãnh đo, đng thi đ gi vng ch quyn Vit Nam, bo v s n đnh khu vc và nn hoà bình chung ca thế gii nhân loi, Hi Đng Lưỡng Vin Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht long trng tuyên b :

1. Mnh m t cáo trước dư lun thế gii hành đng coi thường Công pháp Quc tế, Công ước v Lut Bin LHQ 1982 (UNCLOS), và chính sách bành trướng nguy him ca Nhà cm quyn Cng sn Trung quc.

2. Quyết tâm chng li s xâm lăng trên mi hình thc ca Nhà cm quyn Cng sn Trung quc đi vi Vit Nam.

3. Cc lc phn đi hành đng nhu nhược ca Nhà cm quyn Cng sn Vit Nam trước chính sách Hán hoá ca Bc kinh nhưng li đc tài, tàn ác vi dân chúng.

4. Hết lòng ng h đng bào ti quc ni và hi ngoi, nht là gii tr đã vì s an nguy ca đt nước và dân tc mà dn thân không ngng ngh dù đã và đang đi din vi vô vàn bt trc, đàn áp, hăm da và nguy khn.

5. Yêu cu Nhà cm quyn Cng hòa Xã hi Ch nghĩa Vit Nam hãy thc tnh, và có phn ng đu tiên là dùng Công ước v Lut Bin LHQ 1982 (UNCLOS) truy t Cng hòa Nhân dân Trung hoa ra trước LHQ đ bo v bin, đo, và lãnh hi Vit Nam.

Làm ti Sài gòn, ngày 12.7.2012
T.U.N Đc Đ Ngũ Tăng Thng
        GHPGVNTN
Vin Trưởng Vin Hoá Đo

            (n ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định


1 nhận xét:

  1. Nặc danh26/7/12 23:00

    im lặng không có nghĩa là nhu nhược. đừng kích động lòng dân và chia rẽ tình đoàn kết trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay.

    Trả lờiXóa