Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
KÊU GỌI BIỂU TÌNH TRƯỚC TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG TẠI LOS ANGELES SÁNG CHỦ NHẬT 1.7.2012

Trí Nhân Media: Từ Saigon, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết Thông bạch kêu gọi toàn dân xuống đường biểu tình ngày chủ nhật 1.7.2012 để phản đối âm mưu Trung Quốc xâm lược biển đảo Việt Nam.  Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ liền đáp ứng bằng Thông tư của Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc kêu gọi đồng bào ở Hoa Kỳ xuống đường biểu tình khắp nơi, đặc biệt vào sáng chủ nhật 1.7 sắp tới trước Tòa Lãnh Sự QuánTrung  Quốc  tại Los Angeles.

Trong Thư Mời của Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ gửi tới Chư Tôn đức Tăng Ni và quý Cư sỹ, Huynh trưởng lãnh đạo các cấp Giáo Hội, quý vị Lãnh đạo các Tôn giáo, quý Đoàn thể, Tổ chức, Chính đảng, quý Cơ quan Truyền thông, quý Đồng bào, Phật tử các giới, viết rằng :


“Khâm tuân Thông Bạch “kêu gọi tham gia biểu tình chống ngoại xâm cứu nguy đất nước” của Đức Đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Cọng tại Los Angeles :

Thời gian : 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 01 tháng 7 năm 2012
Địa điểm : Tòa Lãnh Sự Quán Trung  Quốc, 443 Shatto Place, Los Angeles, CA 90020

Để thể hiện tinh thần chống ngoại xâm, bảo vệ giang sơn bờ cõi mà tổ tiên ta đã dày công xây dựng, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, quý Đoàn thể, Tổ chức, quý Cơ quan Truyền thông, quý Tự viện, Khuôn hội Phật giáo, các Đoàn cựu Huynh trưởng GĐPT, Gia Đình Phật tử, Đoàn Thanh niên Phật tử và quý Đồng bào, Phật tử hoan hỷ tham gia cuộc biểu tình bảo vệ đát nước, cứu nguy dân tộc.

Nếu quý vị không có phương tiện di chuyển, xin hoan hỷ có mặt tại chùa Điều Ngự lúc 8:30 sáng và chùa Diệu Pháp lúc 9 giờ sáng Chủ nhật, ngày 01 tháng 7 năm 2012. Ban Tổ Chức sẽ đưa quý vị đến địa điểm biểu tình”.

Trong phần phỏng vấn dưới đây, Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ nhấn mạnh: "... mục tiêu của Giáo Hội là luôn luôn tranh đấu để bảo vệ nền tự chủ độc lập của đất nước và sự tự do dân chủ và dân quyền của dân tộc".Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét