Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
CÁI GÌ LÀM CON NGƯỜI PHÂN CHIA?

Cam Thảo
11-8-2012


Blog Bửu Đoàn: Đây là suy nghĩ của một người bạn vong niên của TL viết ra. Khi đọc xong, mong bạn bè viết tiếp những gì mọi người có thể nghĩ ra được nhé? Chúc có ngày Chủ nhật vui vẻ.

Giữa những người làm bước trước và những người không chịu làm bước trước.
Giữa những người làm đầu tàu và những người bị kéo lê kéo lết.
Giữa những người chịu quả và những người gieo nhân.
Giữa những người có lương tâm và những người vô lương tâm.
Giữa những người có đời sống nội tâm và những người chỉ sống về bề ngoài.

Giữa những người có tất cả và những người không có gì.
Giữa những người có khả năng ngưỡng mộ người khác và những người không có khả năng này.
Giữa những người có lòng quảng đại và những người ích kỷ.
Giữa những người áp dụng câu ngạn ngữ Ấn độ: "Tất cả những gì không đem cho xem như mất" và những người không phải hạnh phúc khi chia sẻ.
Giữa những người thích chia sẻ và những người khư khư cất giấu. 
Giữa những người cầm xô nước cứu nhà hàng xóm đang cháy và những người đốt nhà hàng xóm để có lửa luộc trứng.


Giữa những người xây dựng và những người phá hoại.
Giữa những người tạo dựng cho xã hội và những người đứng nhìn.
Giữa những người có đầu óc thẫm mỹ và những người không có.
Giữa những người có lòng biết ơn và những giữa mau quên ơn.

Giữa những người có sức mạnh tinh thần và những người hèn nhát.
Giữa những người biết tự trọng và những người làm những chuyện ô nhục.
Giữa những người biết cười và những người không thích cười.
Giữa những người biết dùng Internet và những người không biết dùng.
Giữa những người đi tìm và những người không chịu đi tìm.

Giữa những người tin vào trực giác và những người không biết trực giác là gì.
Giữa những người biết yêu và những người sợ yêu.
Giữa những người tích cực và những người thụ động.
Giữa những người biết nuôi hy vọng và những người sợ không dám hy vọng.
Giữa những người còn xác quyết và những người không còn.

Giữa những người ham quyền lực và những người cam phận.
Giữa những người làm mọi cách để có hòa hợp và những người dựng bức tường phân cách.
Giữa những người có khát vọng và những người hững hờ.
Giữa những người thích gieo chiến tranh và nạn nhân của họ.
Giữa những người chấp nhận và những người vùng vẫy.


Giữa những người chọn cho mình một niềm tin và những người không tin vào một cái gì.
Giữa những người không ngừng đặt câu hỏi vì sao mình hiện hữu và những người không biết cả mình đang hiện hữu.
Giữa những người biết đọc và không biết đọc.
Giữa những người yêu thích âm nhạc và những người không muốn một âm thanh nào lọt vào tai.
Giữa những người hiểu toán và những người không hiểu.

Giữa những người biết dung thứ và những người cuồng tín.
Giữa những người nghiện ngập và người không nghiện ngập.
Giữa những người giữ lời và những người nuốt lời.
Giữa những người yêu gia đình và những người không thích gần gia đình.
Giữa những người thông minh của quả tim và những người không có.

Và dĩ nhiên giữa những người no và những người đói; những người được tự do và những người nô lệ;
Và cuối cùng là giữa những người có giáo dục và không có giáo dục.

Cam Thảo

http://www.buudoan.com/2012/08/cai-gi-lam-con-nguoi-phan-chia.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét