Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA NÔNG DÂN VĂN GIANG

Văn Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2012

Kính mời các cơ quan báo chí tới tham dự buổi đối thoại giữa Bộ Tài Nguyên Môi Trường và nông dân Văn Giang bị mất đất cho dự án khu đô thị Ecopark tại 83 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội.

Theo lịch hẹn chiều ngày 10-8-2012, một số đại diện đầu đơn của bà con nông dân mất đất cho dự án khu đô thị Ecopark ở 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao huyện Văn Giang đã đến Bộ Tài Nguyên Môi Trường làm việc.

Mục đích buổi làm việc là bàn tới buổi đối thoại giữa Bộ TN-MT với bà con nông dân Văn Giang. Làm việc với bà con là ông Lê Dũng, Trưởng phòng tiếp dân của Bộ TN-MT. Biên bản làm việc được lập và thống nhất buổi đối thoại với bà con Văn Giang vào thứ 4 ngày 22-8-2012, địa điểm tại phòng họp của Bộ ở 83 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội.

Nội dung bao gồm:
- Chủ trì cuộc đối thoại là Thứ trưởng bộ TNMT Chu Phạm Ngọc Hiển.
- Bộ TNMT có mời thêm Thanh tra Chính Phủ, Hội Nông Dân, Mặt Trận Tổ Quốc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo huyện Văn Giang.
- Danh sách 99 bà con được tham dự trong phòng họp (do phòng họp nhỏ, và 99 bà con này sẽ được Bộ xác minh đúng là người ở địa phương, chưa có lấy tiền đền bù của dự án Ecopark từ phía chính quyền huyện Văn Giang) các bà con khác sẽ được bố trí ngồi ở ngoài và có loa truyền thanh để bà con theo dõi.
- Bà con được quyền mời luật sư, và báo chí truyền thông tham dự (cần có giấy giới thiệu cơ quan chủ quản).
- Bà con có đề xuất Bộ mời thêm bên Bộ Công an, Viện KSNDTC, Tòa án NDTC. Tuy nhiên, Bộ TN-MT trả lời là không thấy cần thiết để mời.

Trước đó Bộ TN-MT đã làm việc với phía lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang về việc chọn địa điểm để tổ chức buổi đối thoại với dân. Tuy nhiên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên gồm ông Phó chủ tịch Đặng Thanh Ngọc và ông Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thông không đồng ý phương án tổ chức buổi đối thoại tại trụ sở huyện Văn Giang theo yêu cầu của bà con nông dân. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên muốn tổ chức tại trụ sở hành chính của tỉnh nhưng bà con thấy đường xa nên không đồng ý.

Cũng trong các buổi làm việc trước đó với Bộ TN-MT bà con có đề nghị Bộ cấp cho bà con bản sao của 2 Tờ trình số 14/ TTr-BTNMT ngày 12-3-2004 và Tờ trình số 99/ TTr-BTNMT ngày 29-6-2004 gửi Thủ tướng Chính phủ (liên quan đến các Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 30-3-2004 và Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 30-6-2004 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên Bộ trả lời là không thể cấp, nếu Bộ làm sai Bộ sẽ chịu trách nhiệm với Chính phủ.

Nội dung đối thoại của bà con chủ yếu trên cơ sở Kiến nghị số 02 liên quan tới dự án Ecopark – Văn Giang – Hưng Yên ngày 20-6-2012 với 12 đề nghị:

1. Toàn văn Tờ trình số 14/ TTr-BTNMT ngày 12-3-2004 và Tờ trình số 99/ TTr-BTNMT ngày 29-6-2004 gửi Thủ tướng Chính phủ (liên quan đến các Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 30-3-2004 và Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 30-6-2004 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Tại sao Bộ TN-MT trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 99/TTr-BTNMT ngày 29-6-2004 ngay trước khi Luật Đất đai 1993 ( được sửa đổi, bổ sung những năm 1998, 2001 ) hết hiệu lực?

Việc trình này có theo đúng thủ tục hành chính hay được rút ngắn công đoạn để có lợi cho chủ đầu tư (đề nghị Quý Bộ kiểm tra văn thư liên quan từ UBND tỉnh Hưng Yên đến Quý Bộ và Tờ trình của Quý Bộ đến Thủ tướng Chính phủ) ?

3. Tại sao Bộ TN-MT không đệ trình và tham mưu Chính phủ thông qua những vấn đề nêu tại Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 30-3-2004 và Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 30-6-2004? Vì theo quy định của Luật Đất đai 1993 (được sửa đổi, bổ sung những năm 1998, 2001) thì những nội dung này đều thuộc thẩm quyền của Chính phủ, không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Dựa vào quy hoạch nào và được cơ quan có thẩm quyền nào phê duyệt, Bộ TN-MT tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định nêu trên ?Nếu có quy hoạch đó, đề nghị Bộ TN-MT cung cấp. Nếu không có quy hoạch nào đề nghị Quý Bộ giải thích.

5. Đề nghị Quý Bộ cho biết 2 Quyết định này của Thủ tướng là Quyết định  hành chính hay văn bản quy phạm pháp luật ? Nếu là quyết định hành chính có giá trị buộc thi hành đối với các hộ dân tại sao không được giao trực tiếp cho họ ngay sau khi ban hành? Nếu là văn bản quy phạm pháp luật tại sao lại không đăng tải trên công báo theo quy định của pháp luật ? (Nếu Quý Bộ không trả lời được nội dung này, đề nghị tham khảo ý kiến của Văn phòng Chính phủ và/ hoặc ý kiến của Bộ Tư pháp).

6. Tại sao Bộ TN-MT tham mưu cho quyết định số 303/QĐ-TTg xác định quỹ đất để tạo vốn xây dựng công trình cơ sở hạ tầng (1.650 ha, trong đó có 500 ha đất sau này được coi là đất của dự án Ecopark) là đất chuyên dùng, trong khi thực tế theo chủ đầu tư dự án Ecopark 30% của 500 ha đất này được dùng làm đất ở (tức không phải đất chuyên dùng)?

7. Tại sao Tờ trình của UBND tỉnh Hưng Yên liên quan đến Quyết định số 303/QĐ-TTg không được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên thông qua theo quy định của Luật Đất đai nhưng vẫn được Bộ TN-MT bỏ qua, không báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ biết về thiếu sót này của UBND tỉnh Hưng Yên?

8. Dựa trên dự án khả thi nào đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (theo điều 22 khoản 2 điểm a Luật Đất đai 1993 được sửa đổi, bổ sung những năm 1998, 2001), Bộ TN-MT đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 742/QĐ-TTg ?

9. Tại sao trong quyết định giao đất 742/QĐ-TTg không ghi rõ tên, địa chỉ người hoặc đơn vị được giao đất mà lại ghi chung chung là chủ đầu tư và giao cho UBND tỉnh Hưng Yên lựa chọn và quyết định Chủ đầu tư tức người được giao đất, thực chất là ủy quyền cho cấp dưới lựa chọn người được giao đất ? Phải chăng Bộ TN-MT đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trái điều 25 Luật Đất đai 1993 (sửa đổi, bổ sung những năm 1998,2001) “Cơ quan có thẩm quyền giao đất…không được ủy quyền cho cấp dưới” ?

10. Quyết định 742/QĐ-TTg đồng thời là quyết định thu hồi đất. Đề nghị Bộ TN-MT cho biết trường hợp thu hồi đất này được áp dụng theo điều khoản nào của Luật Đất đai 1993 (sửa đổi, bổ sung những năm 1998,2001)?

11. Hiện những hộ dân vẫn giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) liên quan đến nhà đất bị thu hồi. Vậy giấy tờ này có giá trị không ? Tại sao không có quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân ? (Đề nghị trích rõ điều khoản văn bản pháp luật được áp dụng).

12. Đề nghị Bộ TN-MT cho biết việc cưỡng chế thu hồi đất đai và hỗ trợ thi công của tỉnh Hưng Yên tại Văn Giang có đúng quy định của Luật Đất đai không? (Nếu đúng, ghi rõ điều khoản văn bản pháp luật được áp dụng).

Trong trường hợp Quý Bộ không trả lời được hoặc cung cấp thông tin về những nội dung trên do sự việc đã xảy ra cách đây 08 năm, Quý Bộ có thể mời ông Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT tại thời điểm này tham gia trả lời và cung cấp thông tin.

Kiến nghị số 02 liên quan tới dự án Ecopark – Văn Giang – Hưng Yên ngày 20-6-2012.

Kính Báo
Nông dân Văn Giang

Thêm tư liệu ảnh của 2 QĐ 303/QĐ-TTg ngày 30-3-2004; QĐ 742/QĐ-TTg ngày 30-6-2004. Ảnh chụp từ bộ hồ sơ do Chính quyền Văn Giang phát cho các hộ dân có QĐ không dấu.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét