Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
KÝ TÊN NGĂN CHẶN CSVN GIA NHẬP HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LHQ

Khẩn
DCCT-VN
14-10-12
Chế độ cộng sản Việt Nam là một trong những chế độ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thế giới. Nếu đắc cử vào Hội Đồng Nhân Quyền này, họ sẽ lợi dụng danh nghĩa thành viên làm xóa mờ hình ảnh chà đạp nhân quyền của họ, đánh bóng chế độ, lừa dối công luận, để tiếp tục trù dập, thống trị và đàn áp nhân dân Việt Nam.

Chữ ký của quý vị rất quan trọng vì góp phần rất lớn vào việc tư do và dân chủ hóa Việt Nam trong tương lai gần.

Xin hãy ngăn Chận CSVN Gia Nhập Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

————
Thưa Ông Tổng Thư Ký Ban Ki-moon và Quý Vị Lãnh Đạo Thế Giới:

Chế độ cộng sản Việt Nam hiện là một trong những chế độ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thế giới. Họ tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của người dân kể cả tự do tôn giáo; họ đàn áp, bắt bớ, giam cầm người dân một cách độc đoán và bất hợp pháp. Các cơ quan quốc tế nhân quyền như Ân Xá Quốc Tế, Human Rights Watch.. thường xuyên lên án.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang ráo riết vận động để được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016. Nếu đắc cử, họ sẽ lợi dụng quy chế thành viên làm xóa mờ hình ảnh nhân quyền tồi tệ, đánh bóng chế độ, lừa dối công luận, trù dập những nhà tranh đấu, tiếp tục ngự trị, đàn áp nhân dân Việt Nam. Họ không xứng đáng và không nên được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Vui lòng xem trang mạng: http://www.vietnamhumanrights.net/IndexE.html

Vì thế, tôi thỉnh cầu ông TTK và quý vị Lãnh Đạo Thế Giới với mọi quyền hạn và ảnh hưởng hãy ngăn cản CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Đồng thời tôi thỉnh cầu quý vị làm áp lực buộc chế độ cộng sản Việt nam phải thay đổi (như ở Miến Điện), tôn trọng nhân quyền, và phải thả tất cả các tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm vô điều kiện.

Trân trọng kính chào,Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét