Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHỞI TỪ THẬP NIÊN 1940

Trí Nhân Media
4-05-2013

HNTƯ 7 đang diễn ra trong một bối cảnh chính trị rất phức tạp. Những người "đón gió" nóng lòng gọi nhau ơi ới "theo Dũng hay theo Sang". Tại sao phải theo Dũng ? Tại sao phải theo Sang ? Tại sao chúng ta chỉ được phép chọn 1 trong hai chọn lựa ? Kẻ nào có quyền đưa ra 2 chọn lựa này ? Và những tên đấu tranh hời hợt, những kẻ cơ hội chính trị đang chạy nước rút để hòa vào phe được Mỹ giúp cho dù là phe Dũng hay phe Sang... Cuối cùng cũng chỉ là những bộ óc "nô lệ". 

Mời quí vị đọc lại bài viết này, để chúng ta lần nữa - xác định thái độ: nhất định không tiếp tay cho những thủ đoạn dân chủ cuội đang được môt số báo chí truyền thông thổi phồng.

--------------------------------------------------------- 
Dân Nam
Tháng Năm, 2012

Trí Nhân Media - HNTƯ 6 chấm dứt được 4 ngày. Bốn ngày trôi qua chúng ta đã cùng nhau khóc cười, giận dữ, chửi rủa, thất vọng... trên mạng. Và trong bốn ngày qua có ai trong chúng ta đã suy nghĩ quyết định dứt khoát thái độ ? 

Với kết quả của hội nghị TƯ 6, con đường mất nước đang rõ ràng hiển hiện, và chúng ta phải làm gì để cứu nước kịp thời ? Chúng ta không thể mãi mãi ngồi than trách buông xuôi, chúng ta không thể ngày ngày cầu nguyện trông chờ vào sự sám hối của tập đoàn lãnh đạo CSVN.Chúng ta phải chủ động, không thể tiếp tục để cơ hội chuyển mình của dân tộc vuột mất. Chúng ta hãy can đảm vạch trần tội ác diệt chủng của ông Hồ và Đảng CSVN để tư tưởng hoàn toàn dứt khoát với những tuyên truyền nhồi nhét quá khứ. Chủ thuyết CS không thể đi đôi với độc lập, tự do, dân chủ, mà ngược lại. Còn chấp nhận chủ thuyết CS ngoại lai trên đất nước, thì một xã hội VN nhân bản, văn minh, thiện đức sẽ mãi mãi là những khao khát, không bao giờ hiện hữu.

Tác giả Dân Nam qua bài viết "Những Mốc Lịch Sử Quan Trọng Khởi Từ Thập Niên 1940" đã rất công phu truy tìm các dẫn chứng trong lịch sử để - một lần nữa, chúng ta ngẫm nghĩ và quyết định thái độ của mình đối với tình hình đất nước hiện tại.  

Giải Cộng Nhi Thoát.


 ----------------------
1) Hòa Bình, Độc Lập, Thống Nhứt Lần Thứ Nhứt 

Đệ nhị Thế chiến đã mang lại chết chóc thê thảm cho nhân dân thế giới. Cộng với thương tật, tàn phế, nhà cửa đổ nát, dân chúng mệt mỏi rã rời. Mọi người mong muốn có hòa bình để xây dựng lại căn nhà đổ nát của họ, cùng nhau tái thiết quốc gia. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân bắt đầu tàn lụi. Các nước thực dân, đế quốc, quân phiệt bắt đầu trao trả độc lập cho 37 nước Á Phi, trong đó có Việt Nam (VN).

Đầu năm 1945, chánh phủ Nhựt bổn đồng ý trao trả độc lập và thống nhứt cho triều đình nhà Nguyễn. Vua Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập này; đề cử học giả Trần trọng Kim đứng ra thành lập chánh phủ dân sự đầu tiên của VN. 

Chánh phủ do thủ tướng Trần trọng Kim đứng đầu ra đời ngày 17.4.1945. VN độc lập, thống nhứt theo thể chế Quân chủ Lập hiến, giống như Nhựt, Thái Lan, Anh quốc ngày nay. Cờ vàng được dùng làm quốc kỳ cho cả nước. 

Việc cấp bách đầu tiên của Thủ tướng Trần trọng Kim là giương cao cờ vàng, huy động dân Miền Nam đóng góp lúa gạo, đưa ra cứu đói Miền Bắc. Nhờ vậy đồng bào Miền Bắc bớt chết đói trong trận đói Ất dậu 1945. TT Trần Trọng Kim cho áp dụng tiếng Việt làm quốc ngữ, thay thế tiếng Pháp, vào các công văn nhà nước và nền giáo dục mới của nước ta. Cụ Kim lưu dụng một số chuyên viên người Pháp giúp huấn luyện người Việt trong lãnh vực y tế, giáo dục, kinh tế, tài chánh, v.v. Vua Bảo Đại và chánh phủ Trần trọng Kim đoán biết Nhựt sắp bại trận, do đó vua Bảo Đại và TT Trần trọng Kim cố gắng giữ nền độc lập, thống nhứt, mong sớm được tự do tái thiết Việt Nam. 

Nhưng chỉ 4 tháng sau, mùa thu, tháng 8 năm 1945, chính phủ Trần trọng Kim bị HCM và đảng cộng sản Bắc Việt nổi lên cướp mất chánh quyền! Từ đó nước ta không còn cơ hội được độc lập, thống nhứt và tự do kiến thiết.

Nhìn lại các quốc gia Ấn độ, Phi luật Tân, Mã Lai Á (sau này tách một phần ra Singapore), Brunei, v.v đã lấy lại độc lập không tốn xương máu, người Việt chúng ta buồn rơi nước mắt. Phải chi đừng có mùa Thu 1945 thì nước ta ngày nay đã giàu mạnh có khi ngang bằng nước Nhựt, và chắc phải cao hơn Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, Thái lan, v.v. 

Đó là khởi đầu cho những sai lầm lớn nhứt của HCM và cộng sản Bắc Việt đã đem đến sự diệt vong và nỗi thống khổ triền miên cho dân tộc và đất nước Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo:

SỰ THẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀO NĂM 1945

Chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945

Đế quốc Việt Nam

2) Hòa Bình, Độc Lập, Thống Nhứt Lần Thứ Hai

Sau Thế chiến thứ II, từ 1947 đến 1949, dưới thời Tổng Thống Vincent Auriol, Pháp đã thương nghị với phe Quốc Gia Việt Nam, và đã ký với Quốc Trưởng Bảo Đại 3 hiệp ước: Hiệp Ước Sơ Bộ Vịnh Hạ Long (tháng 12-1947), Thông Cáo Chung Vịnh Hạ Long (tháng 6-1948) và Hiệp Định Élysée ngày 8-3-1949 đồng ý trao trả độc lập và thống nhất cho Việt Nam. 

Ngày 23-4-1949, với 45 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Quốc Hội Nam Kỳ biểu quyết giải tán chế độ Nam Kỳ Tự Trị, để sát nhập Nam Phần vào lãnh thổ Quốc Gia Việt Nam Độc Lập và Thống Nhất.

Trong lịch sử ngoại giao thế giới, Hiệp Định Élysée là một hiệp ước đặc biệt. Bình thường các hiệp ước quốc tế chỉ do các ngoại trưởng ký kết. Riêng Hiệp Định Élysée ngày 8-3-1949 đã được chính Tổng Thống Vincent Auriol ký. 

Nhân danh Cộng Hòa Pháp, Tổng Thống Vincent Auriol long trọng trao trả độc lập cho Việt Nam trước quốc dân Việt Nam, trước quốc dân Pháp và trước Cộng Đồng Thế Giới. Và nhân danh Chủ Tịch Liên Hiệp Pháp, Tổng Thống Vincent Auriol yêu cầu Quốc Gia Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Pháp trong tinh thần bình đẳng, hợp tác và hữu nghị (như trong các tổ chức Liên Hiệp Anh, Liên Hiệp Quốc và Khối Liên Hiệp Âu châu ngày nay). 

Vua Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập này, Quốc Gia Việt Nam ra đời với chánh phủ Nguyễn văn Xuân và kế tiếp là chánh phủ Trần văn Hữu và sau này là VNCH. Từ nay Việt Nam được hoàn toàn thống nhứt, độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa và có quân đội riêng. 

Theo quy chế Liên Hiệp Pháp, Việt Nam và Pháp có chính sách ngoại giao chung (trong việc thiết lập bang giao với các quốc gia trên thế giới hay tham dự những hội nghị quốc tế). 

Nhưng một lần nữa HCM phủ nhận và bác bỏ cơ hội độc lập, thống nhứt mà không tốn xương máu này. HCM và ĐCS quyết dùng bạo lực kháng chiến dẫn đến trận Điện Biên Phủ; mù quáng nướng dân quân vào lửa đạn không cần thiết để rồi lọt sâu vào gọng kềm Tàu. Bởi trận ĐBP do tướng Tàu Lã quí Ba chỉ huy và mọi sơ đồ, địa điểm chiến lược quan trọng vùng Việt Bắc đã bị Tàu nắm giữ, giúp cho chúng dễ tấn công và thôn tính VN sau này. Dẫn đến việc đất nước bị chia hai để ông Hồ có được nửa nước (!); làm đầu cầu cho kế hoạch xâm lăng Miền Nam theo chỉ đạo của Nga Tàu là Nhuộm Đỏ Đông Dương. 

Để thực hiện ý đồ dâng Việt Nam cho CSQT, ông Hồ đã núp dưới Chánh Phủ Quốc Gia Liên Hiệp thời 1946, âm thầm cho đàn em triệt tiêu phe Quốc gia, kể cả bán đứng phe Quốc gia cho Pháp. HCM quyết tâm làm nát tình tự dân tộc, phá bỏ truyền thống gắn bó của đồng bào, của anh em Nam Bắc, chỉ để phục vụ CSQT Nga Tàu.

Kết luận HCM không phải là người yêu nước, thương dân. Trái lại HCM và đcs đã sai lầm gây ra tội ác lớn nhứt trong lịch sử VN; ngay cả những người theo ông Hồ thời kháng chiến như các vị Bùi Tín, Tô Hải, Nguyễn minh Cần, Hoàng minh Chính, Nguyễn văn Trấn, Nữ bác sĩ Dương quỳnh Hoa, v.v đều thấy rõ như vậy. 

Mời xem tài liệu sau:

THUYẾT TRÌNH GIẢI THỂ CỘNG SẢN

SỰ THẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀO NĂM 1945

HIỆP ĐỊNH ÉLYSÉE (8-3-1949)

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ

3) Hòa Bình, Độc Lập (Dù Chưa Thống Nhứt) Lần Thứ Ba

Sau Hiệp định Geneve 1954, tức sau 9 năm kháng chiến, dân Việt chết thảm, mệt mỏi, chia lìa, đất nước bị chia hai, hàng triệu đồng bào Miền Bắc bỏ HCM và cộng sản chạy vào Nam tìm tự do. Nếu lúc đó HCM và cộng sản Hà nội thương dân, thương nước thì ông Hồ đã để cho đồng bào Miền Bắc được nghỉ ngơi, sống những ngày hòa bình, xây dựng Miền Bắc. Để yên cho dân Miền Nam được tự do kiến thiết Miền Nam. Giống như Trung cộng - Đài loan, Đông Đức - Tây Đức, Bắc Hàn - Nam Hàn, dĩ nhiên không có chiến tranh VN, dân Nam Bắc không chết thảm và hai miền đất nước được giàu mạnh không phải là nô lệ Nga, Tàu. 

Xin mở ngoặc nêu câu hỏi “liệu các lãnh tụ cộng sản Trung cộng, Đông Đức, Bắc Hàn không trường kỳ kháng chiến đánh giết phe kia – như HCM và ĐCS đánh giết Miền Nam - thì họ là người kém anh hùng và khờ dại hơn HCM và cộng sản Hà nội? Đóng ngoặc.

Nếu HCM và CS Bắc Việt không phá hoại hai lần Độc lập, Thống nhứt thời thập niên 1940, dân Việt sẽ không bị chết thê thảm, nước Việt đã được giàu mạnh nhứt nhì Á châu. Nếu sau 1954, ông Hồ và CS Hà nội biết thương nước, yêu dân, không chủ trương tiến đánh Miền Nam, dĩ nhiên không có chiến tranh VN. 

Nếu không có chiến tranh VN, làm sao Mỹ đưa quân vào VN để bỏ bom đạn cho hai miền cùng chết. Hãy nhìn nước Nhựt đầu hàng Mỹ, nhưng không kháng chiến chống “đế quốc”; nhờ vậy Mỹ giúp Nhựt trở thành cường quốc số một Á châu. 

Tương tự như vậy, Mao trạch Đông không xua quân giải phóng Đài Loan; Mỹ đã tận tình giúp Đài loan được văn minh giàu mạnh. Bắc Hàn sau trận chiến thời 1950, không tiếp tục xua quân đánh Nam Hàn. Nhờ vậy, Nam Hàn được Mỹ giúp canh tân thành quốc gia giàu mạnh, mà VN ngày nay không đáng xách dép cho Hàn quốc! Tây Đức cũng thế, nhờ Đông Đức không tràn qua đánh giết, nên Mỹ giúp phát triển Tây Đức thành cường quốc số một Âu châu.

Tiếc là HCM và cộng sản Bắc Việt thích làm "anh hùng", có được nửa nước vẫn chưa thõa mãn, cương quyết gây chiến để hai miền cùng chết. Đó là nỗi đau điếng ruột của Việt Nam chúng ta. Nghiệt ngã nhứt là HCM và cộng đảng Hà nội đã dùng nửa nước này đánh giết nửa nước kia. 

Sau 1975, theo gương HCM, đảng CS Bắc Việt dùng nửa dân tộc này hãm hại, trù dập, tù đày, ăn cướp, đè đầu cỡi cổ nửa dân tộc kia. Đến nay, Hà nội vẫn đối xử với dân Nam trong nước như công dân hạng chót, đến độ TP Sài gòn cũng bị đổi tên. Dân Nam Tự do Hải ngoại vẫn bị Hà nội xem là ngụy quân, ngụy quyền theo bản chất ác tâm mà Phạm văn Đồng sau 1975 đã mắng chửi những người vượt biên là hạng "đĩ điếm, trộm cắp, trây lười lao động, chạy theo bơ thừa, sữa cặn của đế quốc". Đến độ, người chết - tử sĩ VNCH - nằm ở nghĩa trang Biên hòa vẫn bị trả thù. Hai cái bia người Việt hải ngoại xây ở Nam Dương và Mã lai tưởng niệm nửa triệu đồng bào bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên cũng bị Hà nội dùng áp lực ngoại giao xin đụt bỏ. 

Tội ác của HCM và đảng cộng sản không bút mực nào ghi ra hết được.

Câu hỏi được đặt ra nếu ông Ngô Đình Diệm, hay ông Nguyễn văn Thiệu được Miền Nam nhưng vẫn tham lam, cố tình đưa quân Nam ra đánh giết Miền Bắc. Sau chiến tranh, Miền Nam thắng trận lại thẳng tay trả thù Miền Bắc giống như Hà nội đã làm với Miền Nam, đồng bào Miền Bắc nghĩ sao? Quí vị có đau khổ, tức hận, như dân Nam đã tức hận sau 1975 không? Quí vị có coi phe chiến thắng Miền Nam là quân giải phóng hay là một lũ giết người cướp của, của đồng bào đồng loại? Nếu Miền Nam thắng trận, ban lệnh vứt bỏ tên TP Hà nội mà gắn vào đó là TP Ngô Đình Diệm hay TP Nguyễn văn Thiệu, đồng bào Hà nội và Miền Bắc nghĩ sao? Có còn cảm tình hay kính trọng dân quân Miền Nam nữa không?

Nêu những câu hỏi trên không phải khơi dậy hận thù mà chỉ nêu bật sự thật lịch sử. Để đồng bào Miền Bắc nhìn rõ được sai lầm và độc ác của HCM và ĐCS đã đem đến cho dân tộc VN. Từ đó chúng ta Nam Bắc đồng lòng đứng lên dẹp bỏ HCM và chế độ cộng sản ác ôn, đem lại tự do, dân chủ và công bình thật sự cho cả nước. 

Mời xem nỗi thống khổ của đồng bào Miền Bắc đã hai lần rời bỏ quê hương:

Cuộc Di Cư Lịch Sử 1954

1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước

4) Khủng Bố, Thảm Sát, Diệt Chủng Tết Mậu Thân (Huế)

Theo phong tục Á đông, đặc biệt là VN, Tết là thời điểm thiêng liêng, người dân có cơ hội nghỉ ngơi, cúng kiến tổ tiên, lễ bái chùa chiền nhà thờ, làm việc thiện, vui xuân, thăm viếng thân nhân, bạn bè. Dịp Tết Mậu thân HCM đề nghị với chánh phủ VNCH hưu chiến 3 ngày, cho quân lính hai bên được nghỉ ngơi, không bắn giết nhau, đúng theo truyền thống của người Việt. Chánh phủ VNCH chấp thuận đề nghị của Hà nội. 


Tổng thống Nguyễn văn Thiệu cho 1/2 quân lính về phép. Nhưng HCM, Lê Duẫn và Bộ chánh trị Hà nội đã lừa đảo, qua bài chúc tết, HCM ra lệnh tổng tấn công. Bài chúc tết của ông Hồ nhắm bắn gục 3 thành phần Miền Nam: Dân Miền Nam, quân lính VNCH, lực lượng võ trang MTGPMN và những dân Miền Nam bị buộc đi dân công tải đạn. Mục đích của HCM và Hà nội là giết càng nhiều người Miền Nam càng tốt, để sau này Hà nội chiếm được Miền Nam sẽ không còn lực lượng nào chống đối, dễ dàng cho HCM và Hà Nội tự do tàn sát, trả thù, ăn cướp và đè đầu cỡi cỗ dân Nam lâu dài.

Sau trận Mậu Thân, lực lượng võ trang MTGPMN gần như bị xoá sổ hoàn toàn. Hàng chục ngàn vành khăn tang, hàng trăm ngàn bé thơ Miền Nam mất cha, mất mẹ trong dịp tết; ông Hồ và cộng sản Bắc Việt không quan tâm. 

Không lâu sau 1975 , MTGPMN bị bứt tử, giao cho Hà nội toàn quyền thống trị cả nước. Những người gốc Miền Nam, từng tin tưởng HCM, đã nhận ra sự thật, bắt đầu phẫn hận. 

Nữ bác sĩ Dương Quỳnh Hoa trả thẻ đảng, các ông Nguyễn Hộ bỏ đảng chống xuồng về ruộng, Nguyễn văn Trấn đau khổ viết sách “Gởi mẹ và quốc hội”. Võ văn Kiệt mãi sau này mới dám nói “Ngày 30 tháng Tư có hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn”. Và còn bao nhiêu cán bộ MTGPMN khác đã âm thầm chịu nhục, ngậm bồ hòn vì tay đã lỡ nhúng chàm, nhắm mắt đưa cộng sản Bắc Việt vào tàn sát, ăn cướp trắng và thống trị Miền Nam. 

Đó là “tình thương” của HCM dành cho Miền Nam và “lòng tốt” của Hà nội giúp “giải phóng” giùm Miền Nam! Ông Hồ và đảng cộng sản Bắc Việt yêu nước, thương dân nhiều quá, sẵn sàng giết sơ sơ hàng trăm ngàn dân Bắc trong Cải cách ruộng đất, thoải mái giết và chôn sống sơ sơ độ chục ngàn dân Nam giữa những ngày xuân Mậu Thân! 

Từ đó vết thương ngày Tết đối với bà con trong Nam, nhứt là dân Huế không bao giờ lành.

Tài liệu tham khảo:

CCRĐ

Mậu thân

Huế, 40 năm sau Tết Mậu Thân, vết thương vẫn chưa lành

MẬU THÂN 1968 VÀ CUỘC THẢM SÁT TẠI HUẾ

Nguyễn Khoa Điềm và Thảm sát Mậu thân

5) Mùa Hè Đỏ Lửa & Đại Lộ Kinh Hoàng (1972)

Xuân Mậu thân qua, nước mắt dân Nam chưa kịp khô thì Mùa Hè Đỏ Lửa với Đại Lộ Kinh Hoàng chợt đến. Sau trận Mậu thân, cộng sản đại bại. Quân Bắc Việt chết hàng chục ngàn, lực lượng MTGPMN gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó là bài học nướng quân và giết dân đầy tội lỗi của HCM, Lê Duẫn, Võ Nguyên Giáp,... vào dịp Tết.
Không lâu sau ngày HCM chết, Mỹ dội bom Miền Bắc, buộc Hà nội ngồi vào bàn hội nghị ngưng chiến, giải quyết chuyện VN trong tinh thần hoà giải. Theo lẽ Hà nội dừng lại ở đây, nhưng không phải như vậy. "Anh hùng" Hà nội mỗi ngày một hăng máu thêm. Lê Duẫn và BCT Hà nội xé bỏ Hiệp định Geneve, xua quân biển người, tràn qua biên giới, tiến đánh Quảng Trị và nhiều căn cứ khác ở Miền Nam năm 1972. Để lại hàng trăm ngàn xác chết của thanh niên Miền Bắc. Quân VNCH chết khoảng hơn 30 ngàn người. Dân Nam chết bao nhiêu không thể đếm xuể.

Sau cùng,Quân đội VNCH đã đẩy lui cs Bắc Việt về bên kia biên giới. Trận đánh kinh hoàng đó đã để lại một dấu ấn đau nhục khổng lồ, bởi người Việt Miền Bắc tràn qua đánh giết người Việt Miền Nam. Bản chất hiếu chiến của Hà nội tạo cơ hội cho Mỹ đưa B52 dội bom Hà nội tơi bời, đồng bào Miền Bắc bị đập một trận thảm khốc, tang thương. 

Đó là cái giá mà HCM, Lê Duẫn, Võ nguyên Giáp,... và tập đoàn lãnh đạo Hà đã nướng dân quân hai miền Nam Bắc. Xin nêu câu hỏi “HCM và ĐCS có thật sự thương yêu đồng bào Miền Bắc không? Những cái chết thảm khốc, chết tập thể của đồng bào Miền Bắc là do lỗi của Mỹ, của VNCH hay là do HCM và cộng sản Bắc Việt gây ra?”

Ông Lạc Long Quân, lấy bà Âu Cơ sanh ra trăm trứng, nở thành trăm con. Năm mươi con theo Mẹ lên vùng cao, miền núi, mở mang đất đai sinh sống. Năm mươi con theo cha xuống miền biển, mở rộng bờ cõi xuôi Nam. Hai gia đình ruột thịt Bắc Nam sống cách nhau chỉ cái hàng rào vĩ tuyến, nhưng vẫn không được yên. 

Năm mươi con miền núi theo lệnh "bác" Hồ và màu cờ máu, leo rào, tràn qua giết hại 50 con miền biển, miền xuôi. Hai mươi năm Miền Bắc nhứt quyết phải giết cho sạch "bọn cờ vàng" Miền Nam, để trăm con đồng chết. Vua Hùng tiếp nối dòng giống Tiên Rồng, chắc cũng đau khổ cắn lưỡi tự tử, khi thấy:
Vua Hùng có công dựng nước
"Bác cháu ta" có công hại nước
Giết dân đen
Dâng nước cho Tàu.

Viết đến đây và xem lại các trận chiến nội xâm, người viết rơi nước mắt nhìn lại cảnh máu rơi, thịt nát, thây người chồng chất. Thế nhưng dân quân cộng sản Hà Nội vẫn mang bệnh tâm thần hãnh diện, khoe là "giải phóng" giùm dân Nam, hàng năm còn ăn mừng “chiến thắng 30/4”, thiệt là hết thuốc chữa! 

Mời xem tài liệu:

Mua He Do Lua - 1972

AN LOC CHIEN 1972

ĐẠI LỘ 13 KINH HOÀNG

Đại lộ kinh hoàng - Đồng bào chết thảm

6) Hiệp Định Paris Và Cơ Hội Hoà bình, Hoà giải

Mùi tử khí Mùa Hè Đỏ Lửa và Đại lộ Kinh Hoàng chưa tan, đầu năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết. Dân Nam đặt kỳ vọng (dù rất mong manh) vào lời cam kết của Hà nội trong Hiệp định hoà bình, hoà giải dân tộc, bầu cử tự do với chánh phủ 3 thành phần. Sau đó Nam Bắc ngồi lại với nhau, từ từ thống nhứt trong hoà bình, để cho dân Việt - Nam Bắc - đỡ chết thêm. Hoa kỳ rút quân và cam kết viện trợ nhiều tỉ đô la giúp tái thiết hai Miền Nam Bắc. 
Đây là cơ hội tốt nhứt cho cả dân tộc VN chấm dứt cảnh hai nhà cùng nòi giống tàn sát lẫn nhau. Hai Miền Nam Bắc được thế giới tự do tiếp cận, giúp kiến thiết đất nước trong hoà bình. 


Nhưng chữ ký Hiệp Ước chưa ráo mực, Hà nội lập tức vi phạm Hiệp định, ào ạt chuyển quân và vũ khí vào Nam, chuẩn bị tổng tấn công. Chứng minh thêm bản chất lừa đảo, lưu manh, u tối và tàn ác của HCM và đảng cộng sản Bắc Việt, đã bỏ mất biết bao cơ hội chung sống hoà bình, xây dựng đất nước. 

Đúng như lời ông Nguyễn văn Thiệu từng nói: "Đừng tin những gì cộng sản nói,hãy nhìn những gì cộng sản làm ". Điều đó không lạ, bởi HCM và đảng cộng sản có bao giờ tôn trọng Hiệp định, Hiệp ước, lời nói hay lời hứa của họ. 

Vì vậy, cựu Trung Tá cộng sản Trần anh Kim đã nói “cộng sản nói một đường làm một nẻo”. Nhà văn Dương thu Hương, cựu chiến binh và cựu đảng viên cộng sản cũng từng nói: "phe chiến thắng là lũ man dại". 

Xin xem tài liệu sau:

Sự thật, thủ đoạn, sai lầm và tội ác

NV Dương Thu Hương - biến cố 30 tháng 4

NV Dương Thu Hương và lập trường dân chủ

Sau Hiệp định Paris, Mỹ bắt đầu rút quân, không can dự vào chiến trường Việt Nam. Hà nội vui mừng tự do đánh giết, xâm lăng Miền Nam mạnh hơn. Cộng sản tiến đến đâu, dân Nam bỏ chạy về phía VNCH, theo lá cờ vàng để được chở che, lánh nạn cộng sản. 

Cộng sản phục kích trên quốc lộ, trên các con đường xuôi Nam, bắn thẳng vào đoàn dân chạy nạn. Nhiều nơi cộng sản phục kích hai đầu đoạn đường, tấn công, đoàn dân khốn khổ bị dồn cục, làm bia cho "giải phóng quân" tự do thảm sát. 

Máu đổ thịt rơi, tiếng kêu khóc của dân Nam vang trời, Hà nội vẫn không tha. Cộng sản Hà nội lập lại hành động tàn sát dân Nam giống như họ đã làm năm 1972 trong Mùa hè Đỏ lửa với Đại lộ kinh hoàng.

7) Hoàng Sa Và Tội Bán Nước Của CS Hà Nội

Đầu năm 1974, lợi dụng Mỹ không can thiệp vào Việt nam, VNCH bận lo chống đỡ sự tấn công từ cộng sản Bắc Việt, Tàu cộng đưa chiến hạm xâm chiếm Hoàng sa. Hải quân VNCH nghênh chiến, đổ máu cố giữ Hoàng sa cho Việt Nam. 


Trong lúc đó Hà nội vui mừng tuyên bố: 
Thà để Hoàng sa cho anh em đồng chí XHCN chiếm còn hơn là để cho “ngụy Sài gòn”. 

Không thể tưởng được với 4000 năm văn hóa, nhưng chỉ cần bám cộng sản Nga Tàu vài chục năm trí tuệ Hà nội đã biến mất. Nhưng thật ra HCM và Bộ Chánh trị đảng cộng sản Bắc Việt đã cho lệnh Phạm văn Đồng ký công hàm dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho thiên triều Mao từ 1958. 

Nhiều trăm năm trước ông cha ta đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt khai mở phương Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, bất cứ con dân Việt Nam nào đều phải có bỗn phận giữ gìn. VNCH giương cao cờ vàng, đổ máu chống Tàu, bảo vệ đất nước chung cho muôn đời dân Việt; đâu có phải chỉ dành riêng cho VNCH, cho Pháp, cho Mỹ hay cho bất cứ ngoại nhân nào. Thiệt là đau!

Trích đoạn tài liệu sau: “Năm 1951, tại Hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hoà bình với Nhật Bản, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu tuyên bố cả hai quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa đều thuộc lãnh thổ Việt Nam, và không gặp phải kháng nghị hay bảo lưu nào từ 51 nước tham dự hội nghị...”

Hoàng sa và Trận chiến với Trung cộng năm 1974

Phỏng vấn ông Tran Anh Kim, p1/2

Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 1958

8. Những Tháng Ngày Cuối Cuộc Chiến

Mỹ rút quân, cắt mọi viện trợ, VNCH rơi vào thế yếu, phải rút bỏ Vùng I và Vùng II. Trong lúc đó Liên xô và Trung cộng dồn mọi nỗ lực giúp Hà nội đánh chiếm Miền Nam. Cuộc chiến trên bộ càng ngày càng khốc liệt. Cuộc rút quân cấp bách, đột ngột của VNCH là miếng mồi ngon cho cộng sản Bắc Việt tiến chiếm Miền Nam nhanh hơn. 

Thống khổ nhứt là đồng bào Miền Trung ùn ùn chạy vào Nam lánh nạn. Đoàn chạy loạn bị ách tắt, cộng sản Bắc Việt tự do pháo kích, bắn trực tiếp vào đoàn dân quân Miền Nam. Suốt chiều dài rút quân đó, dân Nam và quân lính VNCH chết không biết bao nhiêu mà đếm. Riêng quân cộng sản cũng chết thảm, không đếm xuể. Đó là những ngày tháng say máu của cộng quân Hà nội, và nỗi kinh hoàng của Dân Miền Nam sau Hiệp định Paris đình chiến “Hòa hợp, Hòa giải” do chính tay Hà nội ký kết!

Từ khi cộng sản Bắc Việt bắt đầu đánh Buôn Mê thuộc và miền Trung đưa đến sự rút quân về Nam của Quân đội VNCH, trong giai đoạn đó, Quân đội VNCH đã oai hùng đối đầu rất nhiều trận với Bắc quân, đặc biệt là trận Xuân lộc đã để lại cho cộng sản Hà nội bài học để đời. Nhưng thời điểm đó báo chí quốc tế, phần đông là bọn thiên tả, có cái nhìn lệch lạc đối với VNCH đã tường thuật bất lợi, giúp cho phe Bắc Việt sau này huênh hoang, ba hoa, tự nâng bi thành tích của phe chiến thắng. 

Mời xem tài liệu:

Cuộc Chiến Đấu Cuối Cùng Ở Xuân Lộc

Diễn tiến Trận Chiến Xuân Lộc

9) Kết Quả Hiệp Định Paris

Sau Hiệp định Paris ngưng chiến, hòa hợp, hòa giải nhưng người vẫn ngã gục, máu vẫn đổ, nước mắt vẫn rơi. Nếu đi nhận xác người, nhin trước sau, phải trái, nhìn toàn cảnh Miền Nam sẽ không tìm thấy xác nào của “đế quốc”. Chỉ thấy hàng trăm ngàn xác của người Việt Bắc Nam. Sanh Bắc tử Nam, sanh Nam chết cho Miền Nam được tự do, “dường như” cùng chung nòi giống?! 

Hà nội cười vui rộn rã, Sài gòn đẫm lệ tình nghĩa anh em Nam Bắc chung một giống nòi! Đó là cái giá mà HCM và Miền Bắc chạy theo chủ nghĩ Mác Lê Mao, cướp chánh quyền Trần Trọng Kim, phá bỏ hai cơ hội độc lập thống nhứt thập niên 1940, chia hai đất nước, xâm lăng Miền Nam.

Nhưng lịch sử dù oan nghiệt, vẫn là lịch sử! Xin mời đồng bào nghe vài bản nhạc, hồi tưởng cái chết thảm thương của đồng bào khốn khổ.

Hát trên những xác người

Hát Cho Nguoi Nam Xuong


10) 30/4/1975 Cơ Hội Thống Nhứt, Hòa Bình, Hòa Giải

Tổng thống Nguyễn văn Thiệu từ chức trao quyền cho cụ Trần văn Hương. Ông Hương tin tưởng người học trò cũ là Đại tướng Dương văn Minh, quyết định trao quyền cho ông Minh, hy vọng giải quyết chuyện Việt Nam trong tinh thần hòa bình hòa giải của Hiệp định Paris. Ông Dương văn Minh tin tưởng người em ruột là Dương văn Nhựt (theo Việt minh thời chống Pháp,tập kết ra Bắc năm 1954 và xâm nhập miền Nam từ thời 1960) tìm giải pháp Hoà hợp Hoà giải mà Hà nội rêu rao, mời gọi. 

Ngày 30 tháng 4 1975, dựa vào niềm tin sẽ có hoà hợp hoà giải, ông Minh ra lệnh cho Quân Lực VNCH buông súng xuống, giao quyền cho Hà nội. Hà nội vui mừng tiếp nhận, nhưng ngay sau đó, Hà nội bắt đầu chánh sách trả thù thâm độc và tàn bạo; chúng ăn cướp trắng Miền Nam. Tù cải tạo, đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền, kinh tế mới, đẩy dân xuống biển lấy vàng, v.v.

Năm 1975, Miền Nam trù phú văn minh hơn Hàn quốc, Đài loan và không thua Singapore. Nhưng chỉ sau mấy năm bị cộng sản Hà nội cướp trắng và phá hoại, Miền Nam bắt đầu nghèo đói.

Tội ác của HCM và cộng sản Hà nội đối với Miền Nam có viết hàng trăm quyển sách vẫn chưa thấm vào đâu. Bây giờ, cả nước phải sống với chế độ độc tài, toàn trị, không bao dung và tham ác nhứt trong lịch sử Việt Nam. 

Cái nôi văn hoá Hà nội thời xưa đã mất. Thay vào đó là ĐCS mất hết nhân tính, sẵn sàng bán nước, giết dân và ăn cướp của chính đồng bào, đồng loại. Đó là cái lò cộng sản mà HCM bê vào Việt Nam gây chiến, nướng dân. HCM bê thêm cờ đỏ chư hầu Tàu về nước nhuộm máu đồng bào, ăn cướp của nhân dân và bán nước cho ngoại nhân.

Dân Miền Nam không còn đường sống, sau cùng phải thí mạng với trùng dương, băng rừng, vượt núi, có hơn nửa triệu người chết trên đường tìm tự do. Sau chiến tranh, nước mắt và máu lương dân vẫn đổ, thế giới này có dân tộc nào ngu, điên và tham ác như dân tộc Việt Nam theo Hồ và cộng sản? Vậy mà Hà nội vẫn thờ HCM và hãnh diện với lá cờ đỏ là mẫu cờ Tàu cộng Phúc kiến. 

Xin mời xem hình ảnh thuyền nhân:

Đêm Chôn Dầu Vượt Biển

Tàu vượt biên trong cơn hoạn nạn

The Price of Freedom

Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi

Phong trào thuyền nhân Việt Nam đã làm thế giới bàng hoàng, rúng động. Các quốc gia khối tự do đưa tàu cứu vớt, giúp định cư thuyền nhân. Hơn nửa triệu dân Miền Nam chết trên biển đã thức tỉnh thế giới về chủ nghĩa cộng sản diệt chủng. 

Phe tả khuynh đã từng tôn vinh, hỗ trợ HCM và cộng sản Hà nội bị bẽ mặt; họ ăn năn tự nhận sai lầm và thiển cận về cuộc chiến VN. Từ đó, chủ nghĩa cộng sản bị co cụm, cả thế giới kinh tởm cộng sản. 

Đến cuối thập niên 1980 và đầu 1990, cộng sản Liên xô và Đông Âu sụp đổ, chế độ cộng sản tiêu vong. Các quốc gia khối LX/Đông Âu đã lấy lại lá cờ quốc gia cũ – mang tính dân tộc - làm quốc kỳ cho chế độ mới tự do, dân chủ và đa đảng, đa nguyên. 

Chủ nghĩa cộng sản bị vứt vào sọt rác.

Đầu năm 2006, Nghị hội Âu châu thông qua Nghị Quyết 1481 lên án cộng sản là chủ nghĩa khủng bố, chống nhân loại. 

Mời xem tài liệu sau:

Nghị quyết 1481 của Hội đồng Châu Âu

Resolution 1481 (2006)

11) Nội Chiến Mỹ Và Cơ Hội Bằng Vàng Cho CS Hà Nội

Ngày 30/4/ 75 Miền Nam buông súng xuống, giữ Sài gòn còn nguyên vẹn giao cho Hà nội. Đây là cơ hội bằng vàng để Hà nội cũng buông súng xuống, bắt tay Miền Nam, hoà giải hoà hợp, cùng nhau xây dựng VN. Được Hoa kỳ và thế giới ngợi khen, viện trợ, giúp Việt Nam phát triển nhanh từ 1975 và hôm nay VN đã qua mặt Đài loan và Hàn quốc. Bởi tháng Tư năm 1975 kinh tế phồn thịnh của Miền Nam còn nguyên vẹn, Sài gòn vẫn là Hòn ngọc Viễn đông, được thế giới quí trọng. 

Tiếc là cộng sản Hà nội gồm nhiều thành phần kém học, hoặc vô học, tham lam và độc ác; chỉ biết giết người, cướp của và phá hoại, không học được bài học nội chiến Mỹ. Thay vì hoà giải hoà hợp, Hà nội thẳng tay trả thù, ăn cướp và phá nát Miền Nam. Đến độ người chết nằm ở Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà vẫn bị trả thù.Từ đó tình tự dân tộc nát thêm. Dân Miền Nam không còn ai tin cộng sản Hà nội nữa, thay vào đó là sự khinh ghét lũ nội xâm HCM và cộng sản Bắc Việt.

Năm 1865, nội chiến Mỹ chấm dứt. Phe Bắc Mỹ thắng trận đã hành xử vô cùng văn minh với phe Nam Mỹ thua trận. Không một tiếng súng, tiếng kèn hay tiếng reo hò mừng chiến thắng. 

Phe thắng im lặng, chào kính phe thua. Phe thắng đồng ý để cho phe thua giữ lại lừa ngựa, vũ khí cá nhân, lá cờ Miền Nam và được cấp thêm lương thực, trở về nguyên quán, làm ăn, sinh sống bình thường. 

Phe thắng đã hợp tác, trọng dụng phe thua, cùng nhau tái thiết nước Mỹ thành cường quốc văn minh nhứt thế giới. Phe thua trận Nam Mỹ được tự do xây dựng viện bảo tàng chiến tranh, mộ phần và đài tưởng niệm cho các tử sĩ phe thua. Các liệt sĩ Nam Mỹ còn được cải táng, đưa vào khu đặc biệt trong nghĩa trang chung với phe thắng tại nghĩa trang quốc gia Arlington, gọi là Confederate Section. 

Không có chuyện trả thù, kỳ thị, cướp giựt, trù dập. Không có cảnh say máu ăn mừng chiến thắng hàng năm như cái quân đội và nhà nước cộng sản Hà nội. Nước Mỹ không có bệnh lố lăng “đỉnh cao trí tuệ loài người” như Hà nội, do đó nước Mỹ không có ngày lễ chiến thắng. Hà nội ra ngõ gặp “anh hùng”, hàng năm ăn mừng chiến thắng 30 tháng 4 để tôn vinh cái bệnh vĩ cuồng giết người, ăn cướp, tiếp tục sỉ nhục Miền Nam. 

Lễ mừng 30/4 nhằm che đậy mặc cảm sai lầm và tội ác của HCM và cộng sản Bắc Việt, đồng thời chia rẻ dân tộc, đưa đất nước xuống hố.

Thời chiến VNCH vẫn cho bảo quản mộ phần của ông Nguyễn sinh Sắc là bố của HCM. Cho phép thân nhân được tự do lấy xác của con cháu theo cộng sản về chôn cất theo ý họ. Chánh phủ VNCH còn có Bộ Chiêu Hồi, giúp những người bỏ cộng sản về với quốc gia được trọng dụng, đối xử tử tế, con cái được học hành đàng hoàng. Kể cả Bộ Sắc Tộc giúp lo cho người Thượng có đời sống khá hơn, con cái được nâng đỡ học hành tử tế.

Hà nội trả thù người chết, bắn phá mộ bia và mồ mã tử sĩ VNCH chôn ở Nghĩa trang Biên Hoà. Thế nhưng không thấy ai ở Miền Bắc đứng lên kêu gọi Hà nội dẹp bỏ lễ mừng chiến thắng, nhưng bại trận trong hoà bình, để trả lại công đạo và danh dự cho tử sĩ VNCH nói riêng và dân quân VNCH nói chung. Cho phép thân nhân họ được tự do chỉnh trang lại mộ phần của những người lính VNCH đã bảo vệ Tự do, Dân chủ và hạnh phúc cho dân Miền Nam. 

Trong lúc đó mộ phần của phe cộng sản - những “liệt sĩ” cộng sản - được chỉnh trang qui mô dù rằng lính cộng sản chỉ là đám hèn với giặc nhưng ác với dân; chỉ biết đánh giết và ăn cướp của những người cùng nòi giống. 

Mời xem tài liệu sau:

Nghĩa trang phe Nam Mỹ - Confederate Memorial

(Viện bảo tàng của cố tổng thống phe thua – Jefferson Davis)

Hình ảnh Confederate Memorial

Bài Học Từ Cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà bị cs tàn phá trả thù

Cần bảo tồn Nghĩa trang quân đội Biên Hoà

12) Cờ Nào Mang Đầy Đủ Truyền Thống Quốc Gia Dân Tộc?

A. Cờ Đỏ

Cờ đỏ sao vàng là cờ đảng cộng sản. Tức là đảng kỳ, không phải Quốc kỳ (cờ tổ quốc). HCM theo cộng sản, đưa chủ nghĩa cộng sản vào VN nhằm phục vụ CSQT tức là cộng sản Nga Tàu. HCM lấy cờ đỏ một sao – là mẫu cở tỉnh Phúc Kiến - làm cờ đảng, chấp nhận làm chư hầu Trung quốc. Vì thế, Phạm văn Đồng theo lệnh HCM dâng công hàm trao Hoàng Sa Trường Sa cho Tàu năm 1958. Đổi lại, HCM và cộng sản Hà nội được Tàu giúp vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng thực hiện mục tiêu xâm lăng Miền Nam. 

Dẫn đến cảnh anh em hai miền Nam Bắc cùng chết và nghèo đói. Thực hiện đúng mục tiêu của HCM là dâng VN cho CSQT và bán nước cho Tàu. Từ đó, cấp lãnh đạo Hà nội theo gương bán nước của HCM tiếp tục nhượng đất, thác Bản giốc, Ải Nam quan, biển, hầm mỏ, khu phố,… cho Tàu mà cả nước đã biết. 

Ngay cả Bộ giáo dục cộng sản trong nước đang muốn áp dụng môn học tiếng Tàu hầu biến Việt nam thành một tỉnh của Trung quốc. Ngày nay, thế giới đã thấy rõ cờ đỏ cộng sản đi đến đâu máu rơi thịt nát đến đó. 

Vì vậy, sau cách mạng nhung, Liên xô và cộng sản Đông Âu đã vứt bỏ cờ đỏ cộng sản, lấy lại cờ quốc gia cũ làm quốc kỳ. 

Mời xem tài liệu:

Cờ đỏ sao vàng là cờ của cs Trung quốc

Cờ CSVN là Cờ Tỉnh Phúc Kiến


“Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc”

B. Cờ Vàng

a) Cờ Vàng và Truyền thống Dân tộc

Theo GS Nguyễn Chính Kết: “Cờ vàng ba sọc đỏ không phải chỉ là cờ của nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa, mà đã có từ thời vua Thành Thái từ năm 1890 kéo dài 30 năm cho đến năm 1920 (1*). Đến thời Bảo Đại khi ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng, cờ truyền thống nền vàng ba sọc đỏ đã được chính thức công nhận là quốc kỳ bằng sắc lệnh số 3 ngày 2/6/1948, do Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân ký với tư cách thủ tướng chánh phủ lâm thời Quốc Gia Việt Nam lúc ấy.

Cờ Việt nền vàng bắt nguồn từ truyền thống dân tộc Việt có từ thời Hai Bà Trưng, được cải tiến nhiều lần qua thời gian và cuối cùng có hình dạng nền vàng ba sọc đỏ như hiện nay. Để biểu lộ lòng yêu dân tộc và trung thành với truyền thống dân tộc Việt thì cờ của dân tộc Việt Nam phải có nền vàng.

Như vậy, cờ vàng ba sọc đỏ – đã có từ 118 năm trước (tính đến năm nay, 2008) – không phải chỉ là cờ của một chế độ hay một thể chế chính trị nào, mà là quốc kỳ truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

Khi Việt Nam bị chia đôi thành hai miền Nam Bắc, các Chính phủ Miền Nam dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, do trung thành với truyền thống dân tộc, đã dùng lá cờ vàng của dân tộc làm quốc kỳ. 

Dưới ngọn cờ biểu tượng cho chính nghĩa Tự Do này, tập thể dân quân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu để tự vệ, chống lại cộng sản xâm lược từ miền Bắc vốn được Liên Sô và Trung Quốc đắc lực trợ giúp vũ khí và nhân sự.....”. 

Mời xem tài liệu:

Cờ vàng - Truyền thống Dân tộc


CỜ VÀNG (Mẫu cờ Quốc gia VN từ 1802)

Lịch sử cờ vàng


b) Cờ Vàng - yếu tố Liên bang - Tam quyền phân lập

Như phần (1) và (2) bên trên có nói “thập niên 1940, Việt Nam đã được Nhựt và Pháp trao trả độc lập, thống nhứt cho triều đình nhà Nguyễn. Dưới hai trào chánh phủ Trần Trọng Kim và Nguyễn văn Xuân/Trần văn Hữu vua Bảo Đại dùng cờ vàng làm quốc kỳ. 

Theo thể chế Quân chủ Lập hiến, giống như Anh quốc, Nhựt, Thái lan. Chia Việt Nam ra làm 3 Miền: Nam, Trung, Bắc (giống như 3 Tiểu bang). Mỗi Miền có Khâm sai đứng đầu. Đây là hình thức Liên bang mà Hoa kỳ, Úc,... áp dụng rất thành công. Tiếc rằng HCM và ĐCS đã cướp chánh quyền phá bỏ hai cơ hội hoà bình, độc lập, thống nhứt để kiến thiết nước Việt thời đó. 

Vì thế, sau năm 1954, Miền Nam (VNCH) tiếp tục dùng cờ vàng làm quốc kỳ, bởi cờ vàng mang tính dân tộc, tự do và dân chủ như sau:

c) Ý nghĩa của cờ vàng 3 sọc đỏ

Màu vàng là da vàng, sọc đỏ là máu đỏ. Màu vàng biểu tượng của vương quyền phương Nam, hành thổ là đất nuôi sống toàn dân. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba Tiểu bang (ba kỳ/ba miền) là ba anh em Nam Trung Bắc cùng chung sống hài hoà, an lành trên dãi đất Việt Nam. Ba sọc đỏ song song là biểu tượng của ba anh em đồng hành, đồng quyền, tương kính; không được quyền lấn lướt, hà hiếp, hãm hại nhau, cùng chung nhau xây dựng, phát triển, bảo vệ mảnh đất màu vàng Việt Nam để cùng cộng sinh và cộng hưởng. 

Ba sọc đỏ còn là biểu tượng của tam quyền phân lập (Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) và là ba biểu tượng của Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mà Hoa kỳ và các quốc gia tự do đang áp dụng, kể cả VNCH.

Cờ vàng đã mang lại phồn thịnh, tự do, no ấm cho Miền Nam 20 năm -đến 1975. Sài gòn là hòn ngọc Viễn Đông. VNCH văn minh và phồn thịnh không thua Singapore và trên chân Hàn quốc, Đài loan. Cờ vàng đã giúp Dân Miền Nam Tự do Hải ngoại được định cư tại các quốc gia tự do, dân chủ; làm ăn thành công, học hành đỗ đạt cao, tạo tiếng thơm chung và được chánh phủ sở tại khen ngợi. Từ đó cờ vàng mang đầy đủ ý nghĩa quốc gia nhân bản để thay thế cờ đỏ làm quốc kỳ VN thời hậu cộng sản. 

Giống như các quốc gia cựu cộng sản LX/Đông Âu đã lấy cờ cũ làm quốc kỳ sau khi vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản khủng bố, diệt chủng vào sọt rác.

PHẦN KẾT

Qua sự thật lịch sử, chúng ta thấy HCM và ĐCSVN đã sai lầm, gây ra quá nhiều tội ác, đưa đất nước và dân tộc đến thãm nạn hôm nay. 

Sài gòn thời trước 1975 là Hòn ngọc Viễn đông. Hà nội thời Pháp thuộc vẫn văn minh và có mức sống không thua nhiều nước láng giềng. Nhưng từ khi HCM mang chủ nghĩa cộng sản và lá cờ đỏ chư hầu Nga Tàu về nước đã gây ra đại hoạ cho dân Việt chúng ta. 

Ngày nay VN là quốc gia nghèo đói, tụt hậu nhứt nhì trong khu vực. Chế độ cộng sản (CNXH) hôm nay là chế độ độc tài, tham lam, tàn bạo hơn cả thời Pháp thuộc và Phong kiến, lại còn nhu nhược, tệ hại bán nước cho Tàu để cầu vinh như Lê chiêu Thống ngày xưa. Tội ác của HCM và cộng sản lớn nhứt trong lịch sử Việt Nam. 

Vì vậy, đã đến lúc toàn dân Việt Nam nên vứt bỏ 4 biểu tượng sai lầm và ác độc là HCM, cờ đỏ, đảng và nhà nước cộng sản giống như cách mạng nhung LX/Đông Âu đã làm. Có như vậy mới đoàn kết dân tộc Nam Bắc trong ngoài; xoá bỏ dị biệt, cùng chung lưng xây dựng lại Việt Nam trong thể chế Tự do, Dân chủ, Đa đảng, Đa nguyên với Tam quyền phân lập. Đồng thời hợp lực với thế giới Tự do bảo vệ Việt Nam khỏi lọt vào tay nhà Hán. 

Đại họa Việt Nam bị nhà Hán xâm lăng đã và đang xảy ra, vận nước đến hồi nguy ngập thì nên sớm vứt bỏ 4 biểu tượng sai lầm vừa nói, tốt hơn là để mất nước vĩnh viễn.

Lịch sử không thể quay lại sửa đổi, nhưng có thể sang trang mới. Tốt nhứt cho chôn HCM ngay để cho ông ta được yên nghỉ, nghĩa tử là nghĩa tận. Xã hội tự do, văn minh, nhân bản, không ai ướp xác xây lăng; tốn kém công quỹ làm khổ nhân dân. Chỉ có dân bán khai, lạc hậu mới ướp xác xây lăng. 

Những người cộng sản và thành phần ăn theo, đừng lợi dụng xác chết của ông Hồ để tiếp tục ăn cướp, ăn cắp và trù dập, đàn áp người dân; chỉ gây thêm tội lỗi cho ông Hồ và cho chính những người lợi dụng ông Hồ giết người, cướp của, làm giàu bất chánh. 

Chế độ độc tài rồi sẽ phải cáo chung. Kẻ biết ăn năn, hối cải sớm sẽ được toàn dân tha thứ, con cháu sẽ an lành và sẽ được trọng dụng. Xem gương của Iraq, Libya, Ai cập, v.v thì rõ.

Dân Nam
Tháng Năm, 2012

-----------
PHỤ CHÚ: Trong bài này, người viết không ghi thêm một chương về cá nhân HCM và tội ác của ông ấy. Bởi quá dài và sách vở, tài liệu đã nói nhiều. 

Người viết chỉ ghi thêm một việc quan trọng là: Hà nội đã đánh lận con đen, lừa dối dân Việt trong nước rằng “Nhân dịp 100 năm kỷ niệm sinh nhật HCM, Tổ chức UNESCO đã làm lễ vinh danh HCM như là Danh nhân Văn Hoá Thế giới”

Sự thật hoàn toàn trái ngược. Trước đó khi hay tin tên HCM được đề cử vào danh sách Danh nhân Văn Hoá thế giới để vinh danh, thì tập thể Người Việt Tự do Hải ngoại đã đệ trình nhiều văn bản kể rõ tội ác của HCM, giúp UNESCO hiểu rõ sự thật. 

Kết quả, tên HCM dù có trong danh sách đề cử, nhưng UNESCO quyết định không tổ chức LỄ VINH DANH HCM. UNESCO thông báo rõ ràng cho Hà nội hiểu về quyết định KHÔNG VINH DANH này. 

Toà Đại sứ Hà nội chới với. Để che đậy sự nhục nhã, Đại sứ cộng sản Hà nội ở Paris thuê một phòng tại trụ sở UNESCO tự tổ chức vinh danh giả mạo, trên giấy mời ghi là “tham dự buổi văn nghệ”. Dĩ nhiên đại diện UNESCO và nhiều nhân vật quan trọng trong chánh quyền Pháp không tham dự. Chỉ có đám cộng sản Hà nội và một số tay chân thân cộng tham dự để đánh lận con đen, lừa dối đồng bào trong nước. 

Mời xem tài liệu sau.

Phim và Tài liệu: TỘI ÁC HCM & CSVN &THẾ GIỚI

- The.true.ideology.of.communism
Tội Ác Cộng Sản: The Soviet Story


- The.true.face.of.GOD.of.the.Vietnamese.people
Mặt Thật Hồ Chí Minh


- Lột trần việc CSVN nói HCM được UNESCO vinh danh


- Bùi Tín - vinh danh HCM của Unesco là không có thật

- LẠI LẬP LỜ CHUYỆN DANH NHÂN VĂN HÓA


- Tổ Chức UNESCO Không Vinh Danh HCM

- UNESCO không vinh danh HCM


Một số tài liệu tiêu biểu về HCM:

- Tội ác Hô Chí Minh (Rất nhiều trang tham khảo)


- Bộ Phim Tài Liệu "Sự Thật Về Hồ Chí Minh"

Hồ Chí Minh & các cuộc tình

HCM - Cái Chết Của Nông Thị Xuân

Dương Thu Hương - HCM sống với phụ nữ và có được 2 con, nhưng cho lệnh giết người vợ này.

HCM bán đứng Phan Bội Châu cho Pháp

Còn rất nhiều tài liệu: Tội ác HCM trên www.google.com
Chân thành cám ơn độc giả đã đọc. Người viết không giữ bản quyền. Xin đồng bào tự do tán phát, giúp giới trẻ hiểu sự thật về HCM và Đcs Việt Nam. Bài viết mang tánh cách tổng hợp căn bản các phần chánh yếu, nếu có thiếu sót, xin thông cảm. Trân trọng cám ơn.

27 nhận xét:

 1. Nặc danh19/10/12 23:39

  Nen dich sang Anh ngu-

  Trả lờiXóa
 2. Nặc danh1/1/13 06:58

  Mời quý vị vào đây xem,cờ Vàng và cờ Đỏ,cờ nào tiếp nối truyền thống tổ tiên,cờ nào là bản sao của nườc khác:

  http://www.worldstatesmen.org/Vietnam

  Trả lờiXóa
 3. Người đọc báo4/5/13 08:12

  Cám ơn tác giả và chủ trang blog. Bài viết công phu, nếu dịch ra ngoại ngữ và được phổ biến sâu rộng rất tốt cho giới trẻ mở mang kiến thức và thành phần cộng sản u mê hiểu được sự thật lịch sử.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn lời khích lệ của quí vị bạn đọc. Trí Nhân Media sẽ cố gắng dịch tài liệu ra Anh Ngữ. Nhưng bài viết sẽ không được phổ biến rộng rãi đến người đọc nếu không có sự tiếp tay cổ động từ bạn đọc.

   Xin giúp phổ biến TNM. Lần nữa thành thật cám ơn sự yểm trợ của bạn đọc.

   Xóa
  2. Người đọc báo10/5/13 20:28

   Kính chào anh Trí Nhân,

   Rất cám ơn anh đã hồi báo. Xin lỗi v/v tôi hồi đáp với anh trễ. Cám ơn anh đã đăng bài viết lịch sử rất có giá trị. Nếu như anh dịch được ra Anh ngữ và cho đăng ở đây thì quí quá. Tôi và bạn bè sẽ copy chuyển đi. Thời gian qua, bọn tôi cũng chuyển bài này đi nhiều nơi.

   Còn một việc xin đề nghị với anh, nếu được xin anh vui lòng cho đăng hai loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” và “Những sự thật cần phải biết” của tác giả trẻ Đặng Chí Hùng. Hai loạt bài rất công phu mà nếu được dịch và phối hợp với bài lịch sử của t/g Dân Nam thì rất có lợi cho công cuộc giải trừ cộng sản.

   Một lần nữa cám ơn anh và kính chúc anh an mạnh, tiến bước trên đường đấu tranh dẹp bọn độc tài và chúng ta sẽ không bao giờ mắc kế đám dân chủ cuội.

   Kính


   T/b: Xin kèm theo:

   1) Loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” gồm 15 phần (có đầy đủ ở đây)
   http://danlambaovn.blogspot.com.au/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html

   2) Loạt bài “Những sự thật cần phải biết” gồm 30 bài. T/g mới viết được 6 bài:

   Phần 1: Những sự thật cần phải biết - Sự thật về "đại thắng mùa xuân 1975"
   http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-can-phai-biet-su-that-ve.html

   Phần 2: Những sự thật cần phải biết (2) - Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”
   http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html

   Phần 3: Những sự thật cần phải biết - Nổi dậy hay khủng bố?
   http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/nhung-su-that-can-phai-biet-noi-day-hay.html
   Phần 4: Những sự thật cần phải biết: "THỐNG NHẤT" - Xin đừng xảo ngôn!
   http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/nhung-su-that-can-phai-biet-thong-nhat.html

   Phần 5: Những sự thật cần phải biết (Phần 5) - Mất!
   http://danlambaovn.blogspot.com/2013/04/nhung-su-that-can-phai-biet-mat.html

   Phần 6: Những sự thật cần phải biết (Phần 6) -! Lê Duẩn: Kẻ đồng mưu với Hồ Chí Minh tàn sát nhân dân Mậu Thân 1968
   http://danlambaovn.blogspot.com.au/2013/05/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-6-le.html

   Xóa
  3. Xin Người Đọc Báo liên lạc với TNM qua hộp thư:
   ToaSoan@TriNhanMedia.com

   Trân trọng

   Xóa
  4. Nặc danh15/12/13 11:43

   Đọc Bài viết mà tôi mắc cười, toàn mang tính phản động là nhiều. toàn bọn dỡ hơi, ăn không ngồi rồi.

   Xóa
  5. Khách viếng thăm28/1/14 14:26

   @ Nặc danh15/12/13 11:43

   Hãy đọc comment “góp ý chung” của tôi gởi cho 3 còm Nặc danh phía dưới.

   Xóa
 4. bussoni12813/11/13 18:59

  post #418 Page 42 Những sự thật cần phải biết Phần 1-Phần 9, DCH-NSTcpb.rar 16,2 MB
  http://www.mediafire.com/download/4o0t41iinog1tt0/DCH-NSTcpb.rar
  password giải nén :
  dangchihung3210
  (Bên trong bao gồm kèm đủ cả loạt bài Những sự thật không thể chối bỏ )

  Những sự thật cần phải biết (Tiếp theo Phần 10 đến Phần 25)
  DCH-NSTcpb2.rar 20,7 MB
  http://www.mediafire.com/download/umodo2azp4y95vz/DCH-NSTcpb2.rar
  password giải nén :
  dangchihung3210

  Chân thành cám ơn tác giả Đặng Chí Hùng đã dày công sưu tầm để lại cho các thế hệ sau !
  bussoni128

  PS : Các link này đã được đăng vào 14-10-2013 08:42 PM tại Site nêu bên dưới: (link download giải nén ra dạng file .pdf dùng xem Offline )
  http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=4582&p=198856#post198856

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh15/12/13 11:36

  Tôi là học sinh lớp 9, rất rành về lịch sữ, Bài viết nói sai nghiêm trọng: tôi đọc mấy đoạn đầu đã thấy sai nên không đọc tiếp, làm gì có chuyện đầu năm 1945 Nhựt đồng ý trao trả độc lộp cho VN, chính là do phát xít Nhựt đã đại bại năm 1945 trong thế chiến thứ 2, sau đó Pháp nhảy vào. Chính phủ Bảo đại bù nhìn làm tay sai cho Pháp, vì bị mất nước, nên có cuộc cách mạng tháng 8/1945 của HCM nhằm chống lại giặt ngoại xâm lúc bấy giờ là Pháp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khách viếng thăm28/1/14 14:29

   @ Nặc danh15/12/13 11:36

   Hãy đọc comment “góp ý chung” của tôi gởi cho 3 còm Nặc danh phía dưới

   Xóa
  2. Nặc danh25/8/15 03:15

   tớ chẳng biết thế nào nên k dám nói nhiều, chỉ biết vài điều như sau:
   1/ sau 40 năm saigon và Vietnam không có thứ hạng nào cả, thu hẳn campuchia, Lào, thái...
   2/ nợ nước ngoài ngày càng cao
   3/ bán đảo cho Trung quốc
   4/ Nợ chiến tranh chưa trả xong cho Nga, Trung

   Xóa
 6. Nặc danh15/12/13 11:50

  Xin hỏi tác giả bài viết học lớp mấy mà viết như thế này "1) Hòa Bình, Độc Lập, Thống Nhứt Lần Thứ Nhứt ", thứ Nhứt! chắc tác giả này học "lớp năm" hồi xưa bây giờ tương đương lớp 1! Nực cười.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khách viếng thăm28/1/14 14:34

   Góp ý chung cho 3 (nhưng là 1): Nặc danh15/12/13 11:43, Nặc danh15/12/13 11:36, Nặc danh15/12/13 11:50

   Cả 3 Nặc danh (ngưng thật ra là 1) nên lấy một nick thay vì phải để Nặc danh rồi viết liên tục 3 comments ngắn (cách nhau không đầy 15 phút) mang cùng một ý như nhau nhằm mục tiêu chê bai bài viết để giấu đi sự hiểu biết kém cỏi của cá nhân. Đồng thời che đậy sự ngu dại và tham ác của HCM và đồng bọn cộng sản, bỡi vậy VN đã và đang mất dần lãnh hải và lãnh thổ vào tay Tàu, còn dân Việt Nam thời cộng sản chỉ đáng xách dép cho ngoại nhân.

   Mới học lớp 9 mà bày đặt nói là hiểu rành lịch sử. Lịch sử của Nặc danh học là do cộng sản viết ra theo ý chúng nó nhằm che đậy tội ác của HCM và đồng bọn để chúng giết dân, ăn cướp và bán nước cho Tàu. Nặc danh và học sinh dưới mái trường XHCN bị nhồi sọ từ thuở bé, giống như con ngựa bị che mất tầm nhìn hai bên phải trái, nên chỉ biết chạy theo sự điều khiển của chủ.

   Nếu bài viết của tác giả Dân Nam và Đặng Chí Hùng không đúng sự thật và không có giá trị thì chủ trang Trí Nhân không dại dột cho đăng.
   Hãy can đảm đọc toàn bộ bài của t/g Dân Nam và loạt bài của Đặng Chí Hùng rồi chịu khó đọc các links (nguồn) dẫn chứng trong đó để mở rộng tầm mắt và không bị cs lừa. Còn viết kiểu 3 còm ngắn của Nặc danh (một người) mà không chứng minh được tác giả viết sai thì chứng tỏ Nặc danh chỉ là đứa con nít nói càng, nói bậy. Cách nói đó không khác gì bọn CAM hạng bét.

   Năm 1945 Nhựt trao trả độc lập cho Bảo Đại, chánh phủ Trần trọng Kim ra đời (đó là cơ hội tuyệt vời nhứt để VN được độc lập thống nhứt và phục hưng VN mà không cần đổ máu) nhưng HCM và bọn cs nổi lên cướp chánh quyền Trần Trọng Kim. Tội ác đó bất cứ ai ở miền Bắc được đi học trước 1954 và ở miền Nam trước 30/4/75 đều biết rõ. Chỉ có Nặc danh ngu quá nên cãi bướng và nói bậy mà thôi.
   __________________

   PS. Nhân đây xin cám ơn quí vị trong Toà soạn TriNhanMedia.com đã cho đăng nhiều bài vở rất có giá trị. Xin chúc quí vị và quí quyến một Năm Mới An Khang & Thịnh Vượng.

   Xóa
 7. Nặc danh13/3/14 11:44

  Kính gửi quý độc giả, tôi thấy bài viết của T/g Dân Nam rất khách quan đầy đủ và chính xác, bởi chỉ có sự thật mới có tính chiến đấu và chiến thắng cuối cùng và tôi hy vọng chúng ta - Nhân dân Việt Nam sẽ chiến thắng nhưng cũng đã phải nếm trải đắng cay khôn cùng. Còn nói về thông tin tuyên truyền thì csvn là bậc thầy, chúng rất giỏi vì được đào tạo "tư tưởng nhồi sọ" và ngay cả bây giờ cũng thế. Khi cướp được chính quyền thì chúng lợi dụng chính sách tuyên truyền làm cho người dân mờ mắt vì thời đó hơn 90% dân mù chữ, nghèo khổ và dân trí rất thấp, hơn nữa do đang ở ngã ba đường giữa thực dân Pháp, đế quốc Nhật và phong kiến mà nghe thấy khẩu hiệu "giải phóng" thì dân đen nào chả theo, chúng còn truyền đơn hứa hẹn đủ điều tốt đẹp nữa thì sẽ tạo nên một cao trào "cách mạng" ngay tức khắc. Bây giờ cũng thế, chúng có cả một Bộ tuyên truyền - Ban tuyên giáo tw đầy quyền lực, nắm mọi phương tiện thông tin báo đài và dân chỉ được phép hưởng thông tin một chiều sau khi đã được tw kiểm duyệt chặt chẽ, còn những thông tin trái chiều được vu cho là phản động và chịu tội hình sự theo luật quốc hội phê hẳn hoi. Thời nay dân trí có cao hơn xưa nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, lạc hậu nhưng chắc chắn với tình trạng "đổi mới" này thì Việt Nam sẽ tụt hậu, nợ như chúa chổm, bị phụ thuộc cả kinh tế, văn hóa, lịch sử, chính trị vào tàu tiến tới bị cô lập và làm nô lệ. Nhớ câu Tôn Dật Tiên khi thấy csvn đánh phá các tổ chức chính trị khác trong nội bộ (như vụ bán đứng Phan Bội Châu), bỏ qua cơ hội hòa bình thống nhất có nói đại ý "họ làm thế vì đã quen làm nô lệ roài". Sau ngày độc lập chúng còn xuyên tạc đánh phá cả lịch sử và văn hóa truyền thống Dân tộc thông qua các cuộc cải cách mà ai cũng biết. Một số GS-TS và cả Viện sĩ hàn lâm lịch sử với bằng cấp đầy mình nghiên cứu và viết lại sử Việt từ sách tàu đã phủ nhận Việt sử 5000 năm văn hiến - một thời huy hoàng ở nam Dương tử, rút ngắn thời Hùng Vương từ 2622 năm xuống còn hơn 400 năm với vua Hùng Vương là tù trưởng liên minh 15 bộ lạc vẻn vẹn ở Bắc Việt và người dân Việt ăn hang ở lỗ, ở trần đóng khố... loại bỏ cả triều đại nhà Triệu (mà Nguyễn Trãi đã công nhận trong Bình Ngô đại cáo) ra khỏi chính sử Việt Nam khiến cho cắt đứt mọi liên hệ gốc gác lịch sử văn hóa với Tổ tiên Lạc Hồng. Ngày nay, đa số dân Việt bị ru ngủ và tự ti với chính mình rằng là ăn cắp văn hóa tàu, rằng là mọi thứ đều ngoại lai không bản sắc...Đó là điều rất tệ hại, bọn ngoại xâm hiểu rằng "muốn chiếm một nước, đồng hóa một dân tộc không có cách nào khả dĩ hơn là đánh vào chính văn hóa và lịch sử dân tộc đó" và chúng đã và đang ra sức làm việc đó, chỉ có bọn csvn là ngu dốt không nhận ra mà thôi (vì chúng chỉ biết cầm búa và liềm để giết dân).

  Trả lờiXóa
 8. Nặc danh12/5/14 12:32

  Vài bữa nữa trang này sẽ bị t oánh sập. Bọn phản động ngu ngốc

  Trả lờiXóa
 9. Tại sao lại bị đánh sập nhỉ ? Chỉ có bưng bít, sợ sự thật bị vạch trần nên mới dở trò bịt miệng. Trí Nhân Media không bạch hóa lịch sử một mình, liệu có đánh sập, bịt miệng được hết ? Chớ dở thói hung hăng của côn đồ mà dọa dẫm.

  Trả lờiXóa
 10. Nặc danh23/6/14 14:31

  Đây mới là lịch sử của sự thật

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh16/3/22 12:58

   Chào bạn "Nặc danh23/6/14 14:31" và các bạn đọc,

   Tôi "mò" vào đây đọc trễ bài chủ "Những Mốc Lịch Sử..." của T/g Dân Nam cho thấy bài viết đúng sự thật lịch sử.

   Đúng theo nhận xét của nhiều bạn, nếu không bị Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam cướp chánh quyền, nước ta ngày nay đã văn minh và cường thịnh nhứt nhì Á châu. Dân Việt không chết thảm khóc và ly tán khắp nơi. Từ đó cho thấy Hồ Chí Minh và cộng sản Việt Nam là tội đồ lớn nhứt kể từ thời nước Việt hiện diện trên địa cầu này.

   Muốn cho VN có tự do & dân chữ thật sự để phát triển đúng mức thì chỉ có mỗi cách là toàn dân đứng lên lật đổ Việt cộng & vứt bỏ Hồ Chí Minh.

   Xóa
 11. Việt Nam Dân Chủ Tiến bộ22/1/15 19:32

  OK, Cả cuộc đời Cụ hồ tài sải duy nhất là đôi dép râu, cụ Hồ tay trắng, cụ "không có gì" cả, ngay thời điểm 1945 đến 1969, phía bên "cờ vàng" người ta thì có "độc lập -tự do".


  Dưới đây là bài viết về "Cụ - không có gì" quý hơn "độc lập tự do - của VNCH".

  http://nguyenphutrong.net/khong-co-chuyen-dang-cong-san-viet-nam-can-xoay-truc.html

  Từ năm 1975 đến nay, bên "cờ vàng" trở lại "không có gì" cả, tay trắng vẫn quờn trắng tay như con cháu của "công tử bạc liêu" vậy đa. Còn phía bên "cờ đỏ" thì luôn có đảng cs bên mình, đảng cho ta tất cả "bao mùa xuân và ước vọng". Ta đã ước vọng những gì? ta ước vọng cái "dinh độc lập", cái "thương xá tax" và cả cái Sài Gòn hòn ngọc viễn đông giờ cũng đã nằm trọn trong tay ta rồi! ôi, ta biết ơn đảng quá! đảng đã cho ta tất cả nhiều tài sản của nước VNCH(1955-1975), 23-22-22-22!

  Cộng sản = vô sản đoàn kết lại

  đoàn kết lại để chi? tỷ như một bàn tay trắng hay (n +1) bàn tay trắng thì cũng là nhiều bàn tay trắng thôi, chứ có được cái mẹ gì đâu? "Vô sản đoàn kết lại" phải đi cướp + hiếp + giết, mới có được khối Tài Sản khổng lồ của Phùng Quang Thanh + Nguyễn Tấn Dũng + Lê Thanh Hải + Lê hồng Anh + bí thư 63 tỉnh thành + chủ tịch(phó ct) 63 tỉnh thành + mấy chục thằng bộ trưởng, thứ trưởng + Giám sở tài chánh + Cục Thuế + Hải Quan + tùm lum các loại lâu la cóc nháy ăn theo khác như Ngân hàng + sân sau các loại, kinh quá! Nhiều sâu quá Tư Sang ơi!!! 2.y + 2.z = (4 - x) ,nếu x = 0 thì ok, nếu X= 1 thì (2+2=4 ) còn chủ quan lắm! đồng chí X-23 ơi, 22-hihi

  Chuyện thiên cơ bất khả lậu, 40 năm nay giữ nguyên không nói ra bí mật "làm gì được cờ đỏ ư? – trả thù bầu bí gì nữa ư?" - thì bây giờ chúng tôi cũng chưa đến lúc cần thiết phải nói ra cho các ngài cờ đỏ biết đâu, nên nhớ cho rằng những quân nhân VNCH họ sợ Việt Cộng chết khiếp mà bỏ chạy khỏi vị trí quân ngũ của mình, chúng tôi thì không bao giờ làm thế nhé! Chúng tôi cũng như các anh là lớp con cháu của cờ đỏ, cờ vàng, tụi mình bây giờ cũng trạc "tuổi xuân xanh" sem sem nhau thôi, tuy nhận thức tụi mình cũng có khác nhau, cho nên các bạn nhớ cho rằng quân nhân thời đó qua rồi nhưng tinh thần của chúng ta bây giờ mới là lúc “cân bằng nhất” về “nhận thức mới” và nổ lực cho giai đoạn lịch sữ mới, chúng ta lại thử vào cuộc chơi với một trận "cân sức mới" nào! Chúng tôi hiểu rằng "ai chính nghĩa", "ai gian tà" tự khắc thời cuộc sẽ chọn lựa ra được, cá nhân bọn mình chỉ muốn mọi thứ sẽ thuộc về người chủ thật sự của nó, chúng tôi nghĩ rằng các bạn đừng đánh mất những gì lẽ ra thuộc về các bạn! Chào nhân ái và đoàn kết.

  http://www.tintuchangngayonline.com/2015/01/khi-thu-tuong-quyet-tam-lam-chu-cuoc.html

  "Lòng tin chiến lược được phát triển trên cơ sở những lợi ích chiến lược. Lợi ích chiến lược càng nhiều thì lòng tin càng có cơ sở. Đúng là có nhiều khó khăn, nhưng tôi thấy có cơ sở để Việt Nam - Trung Quốc đạt được sự hài hòa lợi ích để cùng phát triển".

  Nhưng hãy chọn cái "gió không cuốn đi được" để đặt niềm tin. link dưới(đọc những dòng cuối cùng của bài viết)

  http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tuong-vinh-khong-the-co-hoa-binh-bang-su-ap-dat-3031837.html

  Đ.M Tướng Vịnh không là thằng tướng cùi bắp chứ là gì, chỉ vì mối hận chiếc B52 thả bom cho banh xác thằng tía Nguyễn Chí Thanh để rồi mi lấy "thù riêng làm đường lối" dẫn dắt dân tộc việt nam đi theo định hướng thì đó là tội ác. Vịnh kêu gọi Trung Quốc đặt lòng tin trên những thứ mà gió không cuốn đi được? là những cái đảo gạc ma? hay cả Trường Sa? hay cả dãy đất hình chử S? Mi ăn gì mà ngu thế Vịnh ơi? cho tau chửi mài tiếng nữa nhá Vịnh ơi!

  http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/01/uc-at-lai-lat-ma-noi-toi-la-mot-nguoi.html

  Với Quan Điểm của Tổng Thống_nước Việt Nam Dân chủ Tiến bộ thì "1 mét vuông" biển đảo Hoàng Sa + Trường Sa cũng không có chiện lợi ích càng nhiều gì với Trung Quốc ở đây cả! Tổng Thống Việt Nam đã ký 2015!

  Trả lờiXóa
 12. Việt Nam Dân Chủ Tiến bộ22/1/15 19:33

  Bạn ơi, nước Việt Nam Dân chủ Tiến bộ chẳng thèm tranh giành những gì lẽ ra nó là của các bạn! mình thấy bạn lạc quan chi tình hình chính trị Việt Nam hiện nay cũng tốt thôi, nhưng xấu là ở chổ là làm cho nhân dân rất "giỡn ngươi" trước họa mất nước cận kề, năm xưa kẻ thù nào ta cũng đánh thắng là do chiến tranh nhân dân, còn bây giờ nhân dân rất tin vào câu chiện đó, họ bây giờ có rất nhiều thứ để mất, ai cũng đang phải giảm cân, nhân dân đang "nục người ra rồi" bạn ơi! toàn dân đã rất tin vào đảng, tin vào nhà nước, toàn dân có ai thèm ra tay bảo vệ độc lập tự do gì đâu bạn ơi, dân chúng bây giờ khôn lắm, trốn lính là thượng sách, ngu gì làm cuộc chiến tranh nhân dân, dễ toi mạng quá? mọi cái đã có nhà nước lo. kệ mẹ nhà nước cứ mặc sức mà tham nhũng đi!

  có thể nói hiện nay không một cá nhân nào mà "thuộc lào chính trị" thế giới bằng thủ tướng nguyễn tấn Dũng! thực ra thế giới hiện nay họ đánh giá rất cao thủ tướng Dũng, nào là người thức thời nhất, thông minh nhất vượt lên trên cả đảng cộng sản quốc tế nữa là đằng khác.

  thủ tướng bảo vệ nước vn mình bằng biện pháp hòa bình là rất tốt rồi, TT còn chia rẽ được cả thế giới, khi thế giới bị chia rẽ thì còn ai? mà rãnh rang xâm lược việt nam? nói thế để thấy rằng vn thực sự đã cạn kiệt nhân tài, bộ chính trị thì coi như tiêu luôn, không còn một mống nào ở đây có thể dạy khôn được thủ tướng đâu mà mơ!

  bằng chứng là, Với Trung Quốc thủ tướng chia rẽ nội bộ người ta bằng "lòng tin chiến lược", như là khuyên TQ hãy thương lượng với việt nam trên những giá trị thật mà "gió không thể cuốn đi", những thứ quý giá đó, duy nhất chỉ có băng đảng của thủ tướng mới đảm bảo uy tín cho trung quốc mà thôi. thấy người ta khôn ghê hôn?

  Với Mỹ thì tố cáo thẳng mặt trước đại hội đồng liên hiệp quốc, chia rẽ nội bộ nước Mỹ, bằng lời nói chân thành mang tên v+, " ở đất nước vn xa xôi, người dân chúng tôi phải cõng trên mình số lượng bom đạn gấp 10 lần trọng lượng cơ thể do đế quốc mỹ dội lên trước 1975", như thế là Mỹ tàn ác quá! huhu(trang - 22)

  đối với các nước khác còn lại trên thế giới thì thủ tướng cũng chỉ đạo chia rẽ nội bộ người ta, gây cảnh ngờ vực, nghi ngờ cho những nước có ý tốt muốn giúp vn chống TQ, bọn nhà quê Kiên Giang từng tuyên bố nào là "Việt Nam không liên minh với nước khác để chống nước thứ ba". đã nói thế thì ông cố ai mà dám giúp vn chống Trung Quốc nữa?

  http://laodong.com.vn/doi-ngoai/viet-nam-khong-lien-minh-voi-nuoc-khac-de-chong-nuoc-thu-ba-120417.bld

  sự thật trung quốc là giặc ngoại xâm, đang rắp tâm chiếm trọn vn là điều không cần bàn cãi chi nữa, tại sao? Nguyễn chí vịnh còn chần chừ mãi mà không chịu "nhả đạn" vào Trung Quốc gian hùng đi nào?

  http://www.tintuchangngayonline.com/2015/01/bao-binh-luan-phat-bieu-cua-tuong.html

  hay là QDNDvn đã vì trung với nước mà kẻ chính quy, người tinh nhuệ thời có 2 tay nhưng phải hàng(giặc):

  http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/quan-oi-nhan-dan-cua-dan-hay-cua-ang.html

  Tóm lại là thủ tướng vn có thể làm chia rẽ, phân hóa cả thế giới cho “tanh bành té bẹ luôn”, để chúng nó không có thời gian rảnh rỗi mà đối hoài gì hay xâm lược vn chi, đó là trí tuệ vn tay không bắt giặc trong hòa bình, hihi 22

  Việt Nam Dân chủ Tiến bộ xin bái phục thủ tướng vn ta!

  xin mọi người hãy để cho thủ tướng được tự do như hơn 70 năm qua "rất ngang dọc mà anh Dũng". và bây giờ thủ tướng sẽ có thể chống lại trật tự thế giới mới bằng biện pháp hòa bình cho việt nam với những câu nói rất mây mưa vu vơ chỉ làm mất biển mất đảo thôi, chứ có "mất nước" đâu mà sợ hè? hãy thỏa thuận với trung quốc cho kỳ được những thứ mà "gió không thể cuốn đi" đa nhé! đồ ngu

  http://www.tintuchangngayonline.com/2015/01/gs-carl-thayer-nhin-ve-ai-hoi-12.html

  Trả lờiXóa
 13. Việt Nam Dân Chủ Tiến bộ22/1/15 19:35

  Nhân Luận bàn "Trí - Nhân" đễ biết thêm về Dân chủ Tiến bộ, link dưới:

  http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/tri-va-nhan.html

  "không có gì quý hơn độc lập tự do"

  "tôi biết nó người nói câu đó"

  Trí, là ta phải làm sao để có được quyền sung sướng? có được độc lập dân tộc? có tự do và làm sao biến dân tộc việt nam 4.000 văn hiến thành dân tộc cộng sản đại đồng trong vòng 100 năm? muốn chống Mỹ cứu nước thì phải xóa bỏ cho được chế độ chính nghĩa - VNCH - máu đỏ da vàng?

  Nhân, là ta đánh mỹ là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Nga xô, thế mới là đại đồng cộng sản. Đem cộng sản đại đồng về giáo hóa xã hội chủ nghĩa việt nam, "đánh Mỹ đến người việt nam cuối cùng", thế mới thấy rõ cái "độc lập - tự do - hạnh phúc" đó chỉ có ở thời VNCH 1955 -1975, để rồi giờ đây mất biển, mất đảo mỗi ngày, thì ta đã "vô tình" lấy đi cái quý giá nhất của VNCH mà không cần biết để mà trân Trọng cho đúng nghĩa!

  Bắt người ăn xin, không cho tiền người ăn xin, bắt người nghiện xì ke ma túy, cho đó là hành động "chính nhân quân tử". Đâu biết rằng, khi bắt nhốt người ta như vậy là tự chui vào cái rọ của "cái bẫy thu nhập trung bình" do chính bọn cộng sản xã hội gây ra. Tụi Pace phải tự hỏi vì sao tụi Pace là thứ "ít học" vô cùng tận không?

  1- Thằng Lê Thanh Hải bí thư tphcm càng quan hệ thân thiết với đảng nhân dân CM Lào thì ma túy tràn vào việt nam càng gia tăng, mất kiểm soát hay không?

  2- Vì Sao vay nợ ODA, Ngân hàng thế giới vô tội vạ, đền bù GPMB với giá còn cao hơn giá đất tại Tokyo? chi tiền vô tội vạ để đầu tư khủng khiếp mà đéo có dự án nào mang lại hiệu quả? tiền rút ruột công trình vào túi ai? sân sau của ai? dòng tiền ngân hàng chui vào túi ai? để sanh ra cái "nợ cực xấu"?

  3- Bao nhiêu tiền của nhà nước và nhân dân thì đi vào tài khoản, vào tài sản gia đình giòng họ Lê, họ Nguyễn? vào túi riêng của các quan tham, các tập đoàn kinh tế từ lớn tới bé, từ TW xuống địa phương? thử hỏi, xã hội việt Nam không điêu tàn mới lạ? những con nghiện, người ăn xin, tất cả họ lấy tiền ở đâu ra để tiêu pha vào ma túy? xã hội ngày càng suy đồi bại lụi cũng do bọn cộng sản xã hội ngu dốt tự chui vào cái rọ "bẫy thu nhập trung bình", rồi đè đầu dân ra mà bắt mà nhốt, vấn đề là không có kinh phí đủ để chăm lo đàng hoàng thì đó mới là cái vòng lẫn quẩn do chính cái "sinh mệnh chính trị" ngu dốt cộng sản định hướng tạo ra cái Nhân ban đầu.

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam Dân chủ Tiến bộ23/1/15 06:29

  Thì ra băng đảng của Lê Thanh Hải - Nguyễn minh Triết đưa cả sinh mệnh chính trị của mình ra trước Quốc hội IS_chxhcnvn là như thế này đây sao? rõ tụi Pace đã giáo hóa xã hội bằng "sự học" hay 'sự ít học' vô cùng tận đến như thế hè?

  http://danlambaovn.blogspot.com/2015/01/csvn-bi-mat-lay-phieu-tin-nhiem-15-uy.html


  Vô lý thật, đang ở vào thế kỷ hiện đại đầy rẫy nhân quyền trên thế giới, một thế giới đầy ấp sự văn minh tiến bộ! thì làm gì có chuyện một nước lớn nào họ lại đi đánh chiếm người dân vô tội vn? không bao giờ người ta lại đễ dàng đánh mất nhân quyền một cách lộ liểu trầm trọng đến ấu trĩ như thế, hay là thủ tướng đang hoang tưởng chăng? có ai đó đang muốn chiếm nhà của thủ tướng, đoạt vợ thủ tướng nên thủ tướng thấy bất an long thể rồi nghĩ quẩn rằng có người đang muốn đánh chiếm chủ quyền, tổ quốc CHXHCNvn? Cộng sản_xã hội các ông chỉ lo bảo vệ chế độ nhà nước CHXHCNvn (bảo vệ tham nhũng tàn bạo vô nhân – như, không cho tiền người 'xhcn' ăn xin) chứ có bao giờ bảo vệ nhân dân VN chúng tôi đâu? mà ra lệnh "Thủ tướng chỉ thị tổ chức toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ" làm chi cho mất công. Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh thì là gì?  http://laodong.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-chi-thi-toan-dan-tham-gia-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho-287180.bld  Thế mới hài vãi cả lồn luôn chứ lị, các ông có súng đạn trong tay sao không tự đi bảo vệ tổ quốc của các ông, “dân chúng” thì trốn chui trốn nhủi, như điếu cày, bọ lập, nguyễn ngọc già, nguyễn Bá thanh, nguyễn chí Vịnh...thì lấy đâu ra người để mà bảo vệ cho cái nhà nước IS_chxhcnvn_nữa chứ? các ông đã tạo ra một tập thể nhân dân với tinh thần yếu đuối như thế thì còn mong chờ gì vào "toàn dân" vốn không có tí tẹo nào gọi là "có đề kháng nhân quyền", các ông ra sức bẻ gãy hết các ý chí dân chủ tốt đẹp, nói vậy mà có không hè?  http://danlambaovn.blogspot.fr/2015/01/nhin-lai-nhan-quyen-viet-nam-2014.html


  Rồi thì cả thằng thứ trưởng bộ "hỗn hào với nhân dân" cũng được phép ra lệnh "toàn dân phải bảo vệ độc lập tự do". Các ông ỉ lại có súng đạn trong tay, vi phạm nhân quyền đến thế! tạo ra cho xã hội nhiều lớp "người xhcn ăn xin" đến như thế thì thử hỏi nhân dân ta đã có độc lập không? đã có sự tự do(NQ) chưa? mà mấy ông bắt buộc người dân phải đi bảo vệ một cái bóng ma "độc lập - tự do" thì thật là một cái vô lý nữa rồi đó!  http://nguyenphutrong.net/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-toan-dan-phai-bao-ve-doc-lap-tu-do.html  Nhân dân còn có "sức sống" gì nữa đâu mà từ các ông bộ trưởng "bộ súng đạn" cũng phải đặt hết niềm tin lên vai nhân dân ta nhiều đến như thế? chỉ có Ông chủ Tịch nước là hiểu trong nhân dân có gì ghê gớm! ông Sang tin tưởng nói: "Lòng dân là quốc bảo dựng nước và giữ nước", đúng là trong "dân chúng" bây giờ chẳng có lấy một tất sắt trong tay ngoài một "tấm lòng" không hơn không kém để gió cuốn đi! và kẻ nào đã luôn muốn hảm hại cái "lòng dân" đó từ những năm 1945 đến giờ vẫn cứ như vậy?  http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150101/long-dan-la-quoc-bao/693501.html  Chân dung quyền lực nó là ai? chúng tôi nghĩ mọi người trong cuộc thì ai cũng đã biết hết, nhưng khi muốn "ăn" thì thường hay gắp(lửa) bỏ cho người! Xấu quá!


  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2011/12/chung-nao-bi-thu-sai-gon-le-thanh-hai.html


  Thật không ra gì khi trên mảnh đất thiêng liêng này có đến 2 tổ quốc, một hình chữ S và một hình chữ K! hãy giải thể nhà nước chxhcnvn rất vô nhân này đi, xóa bỏ luôn cái chủ trương rất “độc mồm và ác miệng”, "không cho tiền người xhcn ăn xin tại tphcm". ký tên nước VNDCTB.


  http://chandungquyenluc0001.blogspot.com/2015/01/cap-nhat-lan-cuoi-ong-nguyen-ba-thanh-ve-da-nang.html

  Trả lờiXóa
 15. Việt Nam Dân chủ Tiến bộ23/1/15 06:41

  Ai mà không biết ông "thầy chùa đểu" Thích Chân Quang, hắn hết công_hết sức vì tổ quốc, ca ngợi mô hình độc đáo của cái "kinh tế thị trường gắn đuôi định hướng xhcn" là mô hình "tiên tiến bật nhất" mà thế giới sẽ "bắt chước CHXHCNvn" trong tương lai. Nhưng lạ thay, Ông cố Nguyễn Trọng Vĩnh thì lo ngại rằng, hàng vạn doanh nghiệp XHCNvn là cốt lõi của cái đầu tầu_kinh tế thị trường mà chết hết nhiều thế này, ắc hẳn phần "trái tim kinh tế"(dn lớn) và đuôi định hướng xhcn có phải từ từ sẽ tê liệt cả không? khi đó cái "đuôi đỏ-xhcn" định hướng như một "hành trình trách nhiệm" sẽ thẳng thắn_quẩy đập vào não bộ_CHXHCNvn chứ ở đâu nữa? đó... không là "Con Đường Thế, Giới Tiến Bộ" nhắm tới sao, hử Chơn Quang? có thế mới cân bằng 6 chữ "khi quân" của Bùi tín - "Ngày mừng vui, thôi thúc nhất "

  http://www.tintuchangngayonline.com/2014/12/tuong-nguyen-trong-vinh-lai-gui-thu-cho.html

  Địt con mẹ thằng Pace_hề xhcn, hiệu trưởng trường "doanh nhân" tphcm, trường dạy "con người_ làm doanh nhân xhcn" cở cở như cái thứ "ba mứa"_Trường "cán bộ" tphcm. GTT- nói "học ở Pace là để có cách làm mới thì sẽ thay đổi được bản thân, DN". Thử hỏi một doanh nghiệp đang kd lỗ vào Pace "học xong" ra có đạt được 100%, làm ăn hết lỗ lã không? và một doanh nghiệp hiện tại đang "ăn nên làm ra", khi vào Pace "học xong" ra thì phải thay đổi, "cải cách toàn bộ DN", sau cuộc "cải_đổi" toàn diện đó doanh nghiệp thành ra "thứ ăn hại_xhcn" chứ có được "hiện đại hóa" cái mẹ gì đâu? vậy học ở Pace để đi thụt lùi à?

  http://nld.com.vn/kinh-te/hoc-de-lam-moi-chinh-minh-20141207223015249.htm

  "CHXHCNVN" = CHÍNH PHỦ NGHĨ TẾT ẤT MÙI 9 NGÀY < Bùi Tín - Quyền Con Người trong con mắt ‘tuổi teen’ < ĐM - ĐM.CLC.CCL= đổ mười - đụ má_cái lồn-con cặc-cái lồn = đổ mười, đạp móp_cái lon- "co ca- co la"

  http://giaoduc.net.vn/Suc-khoe/Nguoi-dan-ong-thu-nghiem-uong-10-lon-Cocacolangay-de-canh-bao-du-luan-post152915.gd

  Sau khi xóa bỏ CHXHCNvn và khi nhà nước mới được thành lập, chúng tôi hứa sẽ đem thằng Lê Phước Vũ này ra thịt nó đầu tiên, chia đều ra cho các chiến hữu tích cực để trách "bẫy thu nhập trung bình":

  http://www.tintuchangngayonline.com/2014/12/doanh-nhan-le-phuoc-vu-muon-lam-trieu.html

  Còn thằng mặt "lồn heo"_lê thanh hải bí thư tphcm cho rằng "tham nhũng cực kỳ nguy hiểm". nếu tham nhũng là ghê gớm, là kinh khủng thì sao không dám công khai tài sản?

  http://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/sao-khong-cong-khai-tai-san-635014.html

  Có thể nói hay hơn, rằng tham nhũng là "gian tà" mới phải chứ? hay như Chủ tịch nước say: 'Những kẻ tham nhũng kết thành bè cánh bao che cho nhau' thế mới là gian tà:

  http://vtc.vn/chu-tich-nuoc-nhung-ke-tham-nhung-ket-thanh-be-canh-bao-che-cho-nhau.2.518746.htm

  Thằng Hải_lìn, bí thư tphcm này ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm ha?

  http://vtv.vn/trong-nuoc/bi-thu-thanh-uy-tphcm-tiep-xuc-cu-tri-20141201165951613.htm

  Nữ Hải_Quân Mỹ bị quay lén đang tắm trên tàu ngầm? hay là Hải_Quân tphcm(bí thư +ct) đang diễn tập cảnh 2 cha đang "tắm máu" của nhân dân miền nam:

  http://nguyenphutrong.net/3-000-nguoi-tham-gia-dien-tap-xu-ly-tinh-huong-tai-tp-hcm.html

  Phạm chí Dũng là dân chủ cái đéo gì cái thằng lầy? thằng ma cô_ma cạo lầy cái lưỡi nó dài con hơn lưỡi rắn, hể ở trường sơn đông thì nó nhớ trường sơn tây, rồi lại dàn hàng ngang theo kiểu "đông trường sơn nối tây trường sơn" mới gứm chứ? nếu không "ghim chúng" vào nhau thì là gì?

  http://www.tintuchangngayonline.com/2014/12/that-bai-cua-aung-san-suu-kyi-va-bai.html

  Bắt “con cặc_VNDCTB” về tội chống phá nhà nước CHXHCNVN đây nầy, xem cho kỹ nha, chúng tôi có đến 128 còm chống phá cách đây từ 1 năm(2013-2014):

  https://disqus.com/by/nguyendinhtan/

  Trả lờiXóa
 16. Việt Nam Dân chủ Tiến bộ24/1/15 15:42

  Hàn Lập - CDQL

  " Trong cuộc sống đúng là có rất nhiều thành phần không thể biết trước được điều gì cả. Có những người vì con đường thăng tiến không bằng ai lên bất mãn, coi những người thành công hơn mình là do nhờ có gia đình chứ không phải do tài năng của họ. Người ta quy kết bố giữ chức vụ thì chắc chắn con cái dựa vào đó mới có thể thành công được. Liệu đây có là một cái nhìn công bằng với những người như vậy! Đừng vì mình kém cỏi mà vu cáo người khác như vậy!"

  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/nhung-du-nghin-ty-cua-nguyen-tuan-anh.html

  Đã mang tội tham nhũng thì câm mồm đi, đừng lên tiếng cho rằng mình thành công hay tài năng đến mức độ "Vua tham nhũng" hay "Hoa hậu tham nhũng" đa nhé! không có chức có quyền nên không tham nhũng được là kém cỏi hơn người khác àh? Cộng sản = cướp = vô lý tùm lum...

  "Cụ - không có gì" = "bác Hồ - vĩ đại" QUÝ HƠN "độc lập - tự do - hạnh phúc"

  http://www.tintuchangngayonline.com/2015/01/chi-mat-nhung-cong-ty-ma-cua-con-trai.html

  Trả lờiXóa
 17. Việt Nam Dân chủ Tiến bộ26/1/15 01:21

  Nếu Trung Quốc không buồn ngủ mà buộc CHXNCNvn phải tự vệ nhưng thủ tướng Nguyễn tấn Dũng chỉ biết "vừa hợp tác, Dừa đấu tranh" như thế là rất mền dẻo với TQ trước vấn đề "chủ quyền thiêng liêng" là không hợp lý tí nào! thủ tướng còn quá chủ quan, trẻ con bởi sẽ mất chủ quyền là điều hiện hữu có thật chứ không nói chơi, chơi với TQ như thế được đâu!

  Bác Hồ chỉ có đôi dép râu = Bác Hồ không có gì = Bác Hồ vĩ đại = Hồ chí Minh

  có thật là "không có gì quý hơn độc lập tự do" hay không? chúng ta phải hiểu rằng có một thứ còn quý hơn "độc lập tự do" gấp trăm lần đó là di sản Hồ chí Minh. Cho nên,

  http://tutuonghochiminh.vn/examine/chi-tiet.d-885.aspx  "Bác Hồ vĩ đại QUÝ HƠN độc lập tự do" là đương nhiên_thường tình, đó cũng là nguồn cảm hứng để Ông Tập cận Bình thử thách CHXHCNvn xem lại cái gì là Quý nhất? cái gì là quý hơn để phủ định câu nói của thủ tướng Dũng "không đánh đổi chủ quyền thiên liêng lấy hữu nghị viễn vông" là rất tưng tửng trong ngoại giao quốc tế!

  http://www.tintuchangngayonline.com/2015/01/ung-chi-nghe-trung-quoc-noi-hay-hanh.html

  Trả lờiXóa
 18. Nặc danh13/3/23 07:59


  Bài viết của T/g Dân Nam rất hay và chính xác. Tiếc là phần bình luận đã bị nhiều comments mang tên "Việt Nam Dân chủ Tiến bộ" xã rác, làm phiền lòng tác giả Dân Nam và làm bẩn mắt độc giả.

  Những comments vô bổ, cố ý phá hoại nên bị chủ trang blog xóa đi sẽ tốt hơn cho trang blog

  Trả lờiXóa