Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
DẬY MÀ ĐI ... CHỐNG GIẶC NỘI XÂM

ĐẢ ĐẢO BỌN THAM NHŨNG, CƯỚP ĐẤT CƯỚP NHÀ
BÃI NHIỆM THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

Đây là những khẩu hiệu chính mà đồng bào đã hô vang trong suốt cuộc biểu tình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét