Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
CÔNG AN CS DIỄN TẬP ĐỂ NGĂN CHẶN NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC

TTYN
12-12-2012

Kính gửi quý Cô Chú Bác Anh Chị đoạn video clip trên youtube này sẽ cho thấy tập đoàn CSVN đã chuẩn bị trước những thao diễn chuẩn bị để đàn áp người Yêu Nước, tập đoàn tay sai csVN đã cho trình chiếu rộng trên đài truyền để trấn áp lòng Yêu Nước tự phát của đồng bào.

Trí Nhân Media:

Ước gì những diễn tập này dùng để chống tàu lạ, người lạ. 
Giết dân mình, hại dân mình thì đảng phùng mang trợn mắt bày đủ mưu kế, mà ngoại xâm cướp nước thì lãnh đạo lại lấm lét khiếp nhược. 

Thật đáng khinh bỉ.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét