Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
LẠI NHẮM MẮT…. ĂN MÀY DĨ VÃNG

Hoàng Thanh Trúc
26-12-2012

“  Người dân nói : Ông Hồ nhập khẩu “búa liềm” để hôm nay cái “đảng CS”của ông có cơ hội xuất khẩu “thịt tươi Việt Nam” khỏi cần đông lạnh".
  
Sự đời có chuyện tréo ngoe – Một cái “đảng,nhà nước” vỗ ngực xưng tên là anh hùng là tầm cao trí tuệ lãnh đạo toàn dân – Nhưng lại tạo điều kiện lấy lãnh thổ quốc gia mình làm nơi “thí nghiệm” vũ khí cho “thiên hạ” – Trên đầu thì pháp đài bay B52, Mỹ , dưới đất thì phi đạn địa không Sam, Nga - Ở giữa thì nhân dân Việt Nam “lãnh đủ” tang tóc !? .

Và cái chủ nghĩa “Anh hùng cách mạng” bắn rơi B 52 ấy nó mang lại một thành quả “thống nhất” rất ngoạn mục so với Hàn Quốc, một quốc gia cũng bị chia cắt – Nhưng họ quyết định “chưa cần thiết - chưa phải lúc” thống nhất - 

Hàn Quốc: Lượng dự trữ ngoại hối: 311,34 tỷ USD - GDP Thu nhập bình quân đầu người = 27.647 usd/năm . ( IMF – năm 2008 )
Việt Nam: Lượng dự trữ ngoại hối:  20 tỷ USD -  GDP Thu nhập bình quân đầu người = 2,784 usd/năm . ( bộ Tài Chính tháng 12/2012) .

Lãnh đạo CSVN bằng tầm cao trí tuệ của tư tưởng Lênin và HCM của mình – Đã chỉ thị cho nhà nước CSVN lấp “khoảng trống chênh lệch” này bằng 100.000. “ thỏi thịt tươi cu ly lao động” và gần 50.000 đơn vị thịt tươi “hai mảnh” tự chọn của Việt Nam sang Hàn Quốc – Quốc gia mà đang vui vẻ tự nguyện trả tiền mỗi năm hàng tỷ USD chi phí quân sự cho cái đám “lái B52” Mỹ ăn ngũ trên đất nước mình, để họ rảnh tay tiếp tục phát triển một nền kinh tế gọi là “kỳ tích kinh tế Sóng Hàn” mà CS/XHCN/VN phải cần ít nhất là 2 thế kỷ hoạ may mới bắt kịp ! 

Tượng đài “tầm cao Nga – Mỹ” – Tầm “cực thấp” thuộc vể : CSVN
  
Giai cấp công nhân chủ lực Của “đảng” : Mặt hàng thịt tươi  “CU LY” xuất khẩu – Đảng tôn vinh thành tích và khuyến khích làm “nô lệ” cho bọn Tư Bản đang “dãy chết” của giai cấp này !? .                                     
Phụ nữ “trung hậu đảm đang” của “đảng” : Mặt hàng xuất khẩu “Thịt tươi tự chọn” rất thích để cho “Tư bản” đang “dãy chết” chọn lựa !?Đây là thành tựu to lớn và “vĩ đại” mà “đảng ta” lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam theo tư tưởng sáng ngời của Lênin và Hồ Chí Minh đạt được –

Hoàng Thanh Trúc
Trí Nhân Media
                                                                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét