Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
9-01-2013: PHIÊN TÒA KẾT THÚC - NHÂN DÂN VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH CÁC ANH CHỊ EM VÔ TỘI

Trí Nhân Media
9-01-2013

Phiên Tòa đã kết thúc, 14 người con của Mẹ Việt Nam vẫn kiên cường khẳng định vô tội.

tôi không có tội nên nhà cầm quyền Việt Nam muốn bỏ tù hay làm gì thì cứ tùy thích”

(Paul Trần Minh Nhật)

Tôi không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm nên dù nhà cầm quyền có dùng nhục hình và bản án nặng nề để hại tôi thì chính quyền đang dẫm đạp lên đạo lí tốt đẹp ngàn đời của dân tộc VN và đó là chuyện của họ, họ phải tự chịu trách nhiệm”
(F.x Đặng Xuân Diệu)


Đúng vậy, nhân dân Việt Nam khẳng định các anh chị em yêu nước vô tội cho dù phiên tòa của CSVN, do tập đoàn phản quốc chỉ đạo đã tuyên án.

Hồ Đức Hòa : 13 năm
Nông Hùng Anh: 3 năm
Lê Văn Sơn: 13 năm
Đặng Ngọc Minh: 3 năm
Nguyễn Đặng Minh Mẫn: 9 năm
Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc: án treo
Đặng Xuân Diệu: 13 năm
Nguyễn Văn Oai: 4 năm
Nguyễn Văn Duyệt: 4 năm
Hồ Văn Oanh: 3 năm
Thái Văn Dung: 4 năm
Nguyễn Đình Cương: 8 năm
Trần Minh Nhật: 6 năm
Nguyễn Xuân Anh: 3 năm

Liệu cái ĐCS này, tòa án CS này còn thoi thóp được bao lâu ?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét