Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TÒA ÁN TỈNH PHÚ YÊN MỞ PHIÊN TÒA XÉT XỬ NHÓM "HỘI ĐỒNG LUẬT CÔNG ẤN BIA SƠN" VỀ TỘI HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN

Quang Anh
28-01-2013

Ông Phan Văn Thu
Sáng hôm nay thứ Hai  28/1/2013, tại thành phố Tuy Hòa,Tòa án  tỉnh Phú Yên mở phiên toà sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong tổ chức mang tên  “Hội đồng Công luật công án Bia Sơn” về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.

Người bị coi đứng đầu tổ chức này là ông Phan Văn Thu và 21 bị cáo khác gồm: Võ Thành Lê, Nguyễn Kỳ Lạc, Vương Tấn Sơn, Võ Ngọc Cư, Tạ Khu, Đoàn Đình Nam, Từ Thiện Lương, Võ Tiết, Lê Duy Lộc, Lê Phúc, Nguyễn Dinh, Đoàn Văn Cư, Phan Thanh Ý, Đỗ Thị Hồng, Trần Phi Dũng, Lê Trọng Cư, Trần Quân, Lê Đức Động, Nguyễn Thái Bình, Phan Thanh Tường và Lương Nhật Quang.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Phú Yên, từ năm 2003 đến tháng 2-2012, tại khu du lịch sinh thái Đá Bia, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa - Phú Yên, nhóm của ông  Thu đã thành lập Hội đồng Công luật công án Bia Sơn, thông qua doanh nghiệp du lịch để hoạt động chống phá Nhà nước. Hội đồng này lập 12 ban, 26 pháp hội và 4 nhóm ở các địa phương; biên soạn nhiều tài liệu có nội dung tố cáo  chủ trương, đường lối của nhà cầm quyền cộng sản độc tài; xây dựng nội quy, cương lĩnh hành động, đồng thời kêu gọi  người dân tham gia và đóng góp vật chất…

Trí Nhân Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét