Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________
MÙA XUÂN TÙ NGỤC - ƠI NHỮNG UYÊN, NHỮNG HẠNH *

Bình Minh
mùa Xuân 1977
* 36 năm sau BM đặt lại đề tựa để chia xẻ cùng những Phương Uyên, những Minh Hạnh           
Pháo đì đùng,
lòng bùng quặn thắt,
Giao thừa rồi ư ?
         ta một mảnh chiếu khoanh …

Thế là,
         đã mấy trăm ngày,
        giữa bốn bức tường ẩm mục,
ta vẫn sống, vẫn thở, vẫn mơ chuyện anh hùng ...

Đêm ru giấc, mơ mình là nữ tướng
Nhận kiếm thiêng đi dẹp quân nội thù
Vung linh kiếm ta phá nát vạn nhà tù
Cùng anh em bức tung mọi xiềng xích


Nhưng đêm nay,….
đêm giao thừa hạnh phúc
Tim nữ nhi, 
nhung nhớ phủ ngập lòng 
trong khắc khoải vang dội hờn sông núi 
Nát tâm can môi bật khóc vô chừng

Không gian lắng đọng  
đời chất chồng thêm tuổi…Trí Nhân Media