Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
CHÚNG TA CHUẨN BỊ GÌ TRONG TRƯỜNG HỢP DẪN ĐẾN NGUY CƠ SAU ĐÂY CÓ THỂ XẢY RA !

Thích Đa Nguyên
18-03-2013

Đảng hình thành một hình
thức dân chủ đối lập ...cuội.
Để đối phó với trào lưu đấu tranh đòi dân chủ trên thế giới và áp lực của nhân dân trong nước đòi loại bỏ vai trò lãnh đạo của đảng CS, ghi trong điều 4 Hiến pháp. Vậy CSVN sẽ làm gì, và chúng ta chuẩn bị gì trong 3 trường hợp sẽ dẫn đến 2 nguy cơ sau đây, mà diễn tiến tình hình sắp tới có thể sẽ xảy ra:

Trường hợp thứ nhất: Tình hình còn trong tầm kiểm soát, nội bộ đảng CS còn thống nhất. Nếu buộc quá thì…

- Đảng Cộng sản chuyển quyền lực cho quốc hội và được giới thiệu như một chính thể đại nghị. Hiến pháp được sửa đổi một cách khắt khe có vài đảng “cuội” tham gia với le que ít đảng viên. Một chiến thuật đổi màu mà xưa nay được người CS luôn sử dụng. (Chỉ hình thức lừa phỉnh, vì thực tế trên 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên CS từ trung đến cao cấp).

Trường hợp thứ hai: Quyền kiểm soát nội bộ đảng phân hóa không còn trọn vẹn.

- Đảng Cộng sản xung đột quyền lực, quyền lợi dữ dội đi đến thỏa thuận chia hai đảng, hình thành một hình thức dân chủ đối lập “cuội” dùng Quốc hội làm sân khấu diễn trò. Nhưng vẫn cấm cửa các thành phần, các khuynh hướng quan điểm đối lập khác, tiếp tục khống chế đàn áp lực lượng dân chủ nhân dân.

Trường hợp thứ ba: Đảng mất quyền kiểm soát hoàn toàn.

- Một số thành phần lãnh đạo kết hợp với một nhóm thế lực trong quân đội làm đảo chính, giành chính quyền, thành lập chính phủ quân phiệt độc tài phản động.

Trường hợp 1 và 2 sẽ dẫn đến nguy cơ 1:

Nguy Cơ 1. Quốc hội và chính quyền Cộng sản tuyên bố quốc gia phá sản đặt đất nước dưới quyền bảo hộ (tự trị) của nhà nước Cộng sản Tàu (Tàu Cộng mua công nợ). Đất nước ta rơi vào thời kỳ đô hộ mới. 

Như vậy, nguy cơ 1 thỏa mãn cam kết giữa đảng CS mẹ và đảng CS con tại hội nghị Thành đô 1990.
Trường hợp 3 sẽ dẫn đến nguy cơ 2:

Nguy Cơ 2. Đảng Cộng sản rã nát, vơ vét, và bỏ chạy trước gót giày xâm lăng của bọn bành trướng phương bắc. 

Đất nước ta rơi vào cảnh chân không quyền lực vô chính phủ, tài nguyên bị cướp bóc nhân lực bị đối xử tàn tệ như nô lệ…

Đó là những viễn cảnh vô cùng khủng khiếp mà đất nước ta dân tộc ta có thể sẽ phải gánh chịu.

Vậy chúng ta phải làm gì trước khi các trường hợp và nguy cơ trên sẽ xảy ra.?

Và trong diễn tiến lịch sử cận đại của chúng ta đã nhắc nhở cho chúng ta điều gì.?

– Toàn dân hãy đoàn kết lại, sẵn sàng cho mọi sự thay đổi..!

Diễn Đàn Công Nhân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét