Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM TUYÊN BỐ VỀ TRƯỜNG HỢP TUYỆT THỰC CỦA ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ


 PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
TUYÊN BỐ VỀ TRƯỜNG HỢP TUYỆT THỰC CỦA ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ 

Theo tin từ gia đình ông Cù Huy Hà Vũ, người tù lương tâm hiện đang thọ án tù 7 năm vì tội "tuyên truyền chống Nhà nước", cho biết: ông Hà Vũ đã tuyệt thực từ ngày 27/05/2013 để phản đối cán bộ trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hoá ngược đãi và cố ý hãm hại mình. Vì tâm lý ức chế và có tiền sử về huyết áp và bệnh tim bẩm sinh, cuộc tuyệt thực này khiến sức khỏe của ông hiện đang nguy kịch.

Trước sự an nguy về tính mạng, phong trào Con Đường Việt Nam (CĐVN) cầu mong ông Cù Huy Hà Vũ hãy sớm chấm dứt hành động tuyệt thực để tự bảo vệ mình.

Về phía trách nhiệm của nhà cầm quyền, Phong trào CĐVN cực lực phản đối hành vi ngược đãi tù nhân của các cán bộ trại giam số 5 Yên định Thanh Hoá. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam nhanh chóng chấn chỉnh các hoạt động tư pháp, quản lý trại giam để bảo đảm quyền được đối xử nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm của những người bị tước đoạt tự do, quy định theo Điều 10 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).

Cụ thể là:

1.     Hãy lập tức giải quyết các đòi hỏi chính đáng hợp pháp của ông Cù Huy Hà Vũ trong thời gian bị cưỡng bức chấp hành án của ông.

2.     Hãy lập tức tạo điều kiện cho gia đình ông Cù Huy Hà Vũ được thăm gặp và chăm sóc, hầu kịp thời phục hồi sức khỏe cho ông.

Là một phong trào tranh đấu cho quyền con người ở Việt Nam, Phong trào CĐVN sẽ nhanh chóng thông báo đến các cơ quan bảo vệ quyền con người trên quốc tế về trường hợp tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ; vận động kêu gọi cho sự tôn trọng quyền con người ở Việt Nam, đặc biệt đối với các tù nhân lương tâm trong các trại giam, mà hành động ngược đãi ông Cù Huy Hà Vũ là một trường hợp cụ thể.


Việt Nam, ngày 10 tháng 6 năm 2013,

TM. Phong trào Con Đường Việt Nam
Lê Thăng Long

________________________________________________


THE VIETNAM PATH MOVEMENT
STATEMENT REGARDING CU HUY HA VU’S HUNGER STRIKE

According to his family members, Cu Huy Ha Vu - a prisoner of conscience who is serving 7 years sentence in prison on charges of "propaganda against the state" - was on hunger strike since May 27, 2013 to protest against prison officials of Prison #5, Yen Dinh, Thanh Hoa for intentionally mistreated and brought harm to him.  Due to the resulting psychological inhibition and to a history of hypertension and congenital heart disease, this ongoing hunger strike has rendered his health critical.
Facing the possibility that his life may seriously be at risk, the Vietnam Path Movement hopes that Mr. Vu will soon end this hunger strike to protect his health.
On the government’s responsibility, the Vietnam Path Movement vehemently oppose the abuse of prisoners brought forth by prison guards of Prison #5, Yen Dinh, Thanh Hoa.  Meanwhile, we call upon the Vietnam government to promptly reorganize judicial activities and the management of this prison to ensure the prisoners’ right to be treated humanly with dignity and proper respects in accordance to Article 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Specifically:

1.     Immediately resolve Cu Huy Ha Vu’s legitimate demands while he is serving the remainder of the sentence bestowed upon him against his will.

2.     Immediately facilitate family visits so that Cu Huy Ha Vu’s relatives can see him to make sure he was cared for, mainly to help restore his health promptly.

As a movement advocating for human rights in Vietnam, The Vietnam Path will notify Human Rights protection organizations and groups around the globe about Cu Huy Ha Vu’s hunger strike case and continue to campaign for human rights being respected in Vietnam, especially for prisoners of conscience cases such as Cu Huy Ha Vu’s.

Vietnam, June 10, 2013,


On behalf of The Vietnam Path Movement
Le Thang LongKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét