Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TÔI THẤT VỌNG ...

Quang Nguyễn
27-07-2013

Tôi thất vọng về hiệu quả của chuyến thăm Mỹ vừa qua của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang. Hợp tác toàn diện (comprehensive cooperation) không phải là hợp tác chiến lược (strategic cooperation); và như vậy CSVN đã thực sự chưa thành công, nếu không nói là thất bại, trong việc lôi kéo Mỹ vào thế đối trọng với Trung Quốc. Nghĩa là, Mỹ có thể sẽ “án binh bất động” dù Trung Quốc biến Việt Nam thành một loại Tây Tạng.

Và cũng có nghĩa là đế quốc Trung Hoa bao gồm cả chư hầu Việt Nam sẽ bị Mỹ và Đồng Minh đánh chặn. Chiến tranh lại có thể xảy ra và Việt Nam lại sẽ bị chia đôi: Miền Nam theo phe Tự Do Dân Chủ và Miền Bắc theo Cộng Sản Tàu.

Tôi vẫn hằng tin tưởng rằng Việt Nam sẽ dân chủ hoá theo xu thế thời đại, đứng về phía Thế Giới Tự Do, chia tay hẳn với độc tài Cộng Sản Trung Quốc. Tiếc thay, cho đến nay, qua thái độ của CT Trương Tấn Sang vừa qua ở Toà Bạch Ốc, CSVN đã không nghĩ đến dân đến nước. CSVN đã tỏ ra chỉ muốn là chủ nhân ông vĩnh viễn của đất nước Việt Nam, coi dân nước như thuộc quyền sở hữu của mình, và sẵn lòng làm tôi cho Tàu để duy trì vị trí cai trị độc tôn. Đa số trí thức đều hiểu rõ Việt Nam đang rơi vào vòng Hán hoá qua thực trạng kinh tế, chính trị, và lãnh đạo hiện nay, mà cứ giả ngây hoặc hy vọng hão vào phép mầu đu dây không thích hợp trong bối cảnh hiện tại. Thật đáng lo thay!

Tóm lại, thế giới đang đi đến khúc quanh lịch sử rất thuận lợi cho công cuộc dân chủ hoá và pháp trị hoá Việt Nam, dù lãnh đạo CSVN hiện nay có biết bắt lấy cơ hội hay không. Tôi khá thất vọng về cách xử trí của CSVN qua biểu lộ của CT Trương Tấn Sang. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng vào sự khôn ngoan và trưởng thành của nhiều người trẻ Việt Nam yêu nước, yêu tự do dân chủ hiện nay.

Rồi ra, tôi nghĩ chẳng chóng thì chày nông dân mất đất, công nhân bị bóc lột sức lao động, và trí thức bị hạ thấp nhân quyền sẽ xuống đường đòi tự do dân chủ và nhiên hậu sẽ được quân đội giải phóng khỏi những kẻ bất tài, nhưng rất giỏi tham nhũng, tham quyền cố vị, mị dân, và sẵn lòng bán rẻ tổ quốc. Mong thay Việt Nam sớm thoát nạn Cộng Sản ác với dân hèn với giặc và trở thành một nước dân chủ pháp quyền để người dân có được một cuộc đời đáng sống!

QTN 
7/27/13

Quang Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét