Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
LUẬT SƯ BÀO CHỮA GỬI THƯ CHO MẸ CỦA ĐINH NGUYÊN KHA

Liên Kết Người Việt
15-08-2013

Hôm nay, Luật sư Nguyễn Thanh Lương - Luật sư bào chữa của Đinh Nguyên Kha đã gửi một bức thư tới bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nguyên Kha. Bức thư đề ngày gửi là 15 tháng 8 năm 2013.

Thư được đăng công khai trên FB của Luật sư Nguyễn Thanh Lương. Được phép của ông, chúng tôi đăng tải bức thư để những người quan tâm đến phiên tòa phúc thẩm xét xử hai thanh niên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên rộng đường tham khảo, bàn luận và theo dõi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét