Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
PHƯƠNG UYÊN - NHỮNG ĐỐI ĐÁP TRONG PHIÊN TÒA 16-05-2013

Video clip sau đây thực hiện ngày 9/7/2013 . Tại tư gia anh Nguyễn Tường Thụy, cùng với một số thân hữu, chị Nguyễn Thị Nhung, mẹ Phương Uyên kể lại những đối đáp và thái độ can trường của Phương Uyên trong phiên tòa ngày 16-05-2013. Chị Dương Thị Tân cũng có mặt trong buổi tâm tình này.

Video clip này vừa được Blogger Nguyễn Tường Thụy công bố trên YouTube :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét