Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
BÀI HỌC TỪ UKRAINE CHO PHONG TRÀO DÂN CHỦ VN LÀ PHẢI THÀNH LẬP HỘI NHÓM

Luật Sư Hà Phan
01-3-2014
Sự kiện tháng 02/2014, người dân Ucraina lật đổ thế chế độc tài có nhiều bài học mà những người đấu tranh cho dân chủ trên thế giới cần phải rút ra bài học lịch sử cho mình. Một số đặc trưng của xã hội Ucraina:

1 - Nhân dân Ucraina lật đổ được chế độ độc tài là do quân đội tuyên bố trung lập trong khủng hoảng chính trị ở đất nước này. Quân đội Ucraina không phải trung thành với đảng cầm quyền như Việt Nam (được ghi vào hiến pháp 2013) mà quân đội có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân theo đúng bổn phận của nó.

2- Quốc hội Ucraina là đại diện cho các đảng phái hay đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Quốc hội không phải là công cụ của đảng cầm quyền.

3- Các đảng phái chính trị ở Ucraina đã biết liên kết, thống nhất với nhau mục tiêu lật đổ thể chế độc tài của Tổng thống đương nhiệm; đã tổ chức, lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công mục tiêu đề ra.
  
Có thể còn nhiều nguyên nhân khác dưới con mắt, nhận thức khác nhau. Có nhiều người cho rằng: đến khi nền kinh tế đất nước rơi vào khủng hoảng, sụp đổ thì nhân dân sẽ nổi dậy lật đổ thể chế toàn trị. Bằng chứng một nền kinh tế nghèo đói, lạc hậu như Bắc Triều Tiên hoặc các nhà nước phong kiến trước đây thể chế độc tài vẫn tồn tại.

Nếu chỉ hy vọng nền kinh tế sụp đổ để dẫn tới sụp đổ thế chế chính trị là không thực tế. Từ đó để thấy rằng vấn đề chính trị chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ chính trị. Muốn xóa bỏ một chế độ độc đảng, toàn trị để thiết lập chế độ dân chủ thì phải xây dựng một xã hội đa đảng và vận hành theo pháp luật. 

Đối chiếu tình hình hiện nay của Việt Nam với các đặc trưng như của Ucraina thì chưa đáp ứng được về lượng và về chất. 

Tôi cho rằng một trong những bài học quan trọng nhất đối với người đấu tranh hiện nay là phải liên kết thành những hội, nhóm để tiến xa hơn là thành lập các đảng phái chính trị. Việc liên kết thành hội, nhóm là quy luật khách quan và thực tế cuộc sống. Các cá nhân đơn lẻ không thể duy trì sự tồn tại mà độc lập quan điểm và hành động khác với ý chí của đảng cầm quyền. Các hội, nhóm được thành lập và hoạt động trong thức tế mới có thể tương trợ nhau, tạo nên sự cộng hưởng sức mạnh để phát triển, từng bước đương đầu với chế độ độc tài.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét