Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
TẠI SAO CÁC ĐẢNG CHÍNH TRỊ CHƯA ĐƯỢC XÃ HỘI CHẤP NHẬN ?

Hoàng Hải
Tháng 4-2014

Loài người đã mất đến cả 100 năm từ chỗ biết đến Chủ nghĩa cộng sản như là một xã hội, sau là tội ác của nó và rồi phải xóa bỏ nó. Nhưng nó vẫn còn tồn tại để hàng ngày, hàng giờ giam hãm, đọa đầy 20 – 30% dân số thế giới, buộc họ phải sống trong bất hạnh. Chủ nghĩa cộng sản tồn tại với bộ ba: tư tưởng là học thuyết Mác – Lê nin, tổ chức là đảng cộng sản, công cụ là nhà nước chuyên chế.

Để xóa bỏ Chủ nghĩa cộng sản, điều đầu tiên là phải xóa bỏ nhà nước cộng sản chuyên chế, đảng cộng sản sẽ mất chỗ dựa, còn học thuyết Mác – Lê nin thì đã chết mà không cần chôn. Chế độ cộng sản tồn tại dựa trên sự toàn trị, lấy sự ngăn chặn, tiêu diệt mọi mầm mống của nền dân chủ làm căn bản để duy trì chế độ. Tóm lại để gây dựng một nền dân chủ cần phải xây dựng các đảng phái chính trị để tổ chức, tập hợp lực lượng xã hội xóa bỏ nhà nước chuyên chế. Chỉ có xóa bỏ nhà nước chuyên chế mới xây dựng được nền dân chủ. Nền dân chủ không thể ra đời trong lòng chế độ toàn trị.

Trong những năm gần đây đã có nhiều đảng chính trị được thành lập ở trong nước và nước ngoài. Nhưng các đảng này chưa ảnh hưởng đáng kể đến xã hội. Các phòng trào phản kháng của người, những cuộc tập hợp tự phát của dân chúng nổ ra trong thời gian qua ở các địa phương chưa có vai trò của các đảng chính trị này. 

Thực tế đó có một số nguyên nhân sau.

1. Một số đảng được thành lập ở nước ngoài và bộ phận lãnh đạo của nó cũng ở nước ngoài nên không gắn bó với thực tế của xã hội trong nước.

2. Một số đảng chỉ đại diện cho một vài tầng lớp và một vài nhóm người trong xã hội nên không thu hút được sự quan tâm, không gắn bó quyền lợi với người dân. Đảng thành lập để tự thỏa mãn cho một số người mà không phục vụ hay không xuất phát từ nhu cầu của một lực lượng xã hội nào.

3. Đảng được thành lập mà không dựa trên nền tảng của một hội, đoàn nào. Nên thành lập ra không tập hợp, không thu hút được sự quan tâm của xã hội.

4. Các đảng thành lập mà không chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến, tôn chỉ, điều lệ, phương châm hoạt động.

5. Một lý do khác là những người sáng lập, lãnh đạo chưa đủ uy tín để thu hút tập hợp người dân.

Không thể có sẵn những người lãnh đạo, những đảng viên cho các đảng phái chính trị. Cuộc sống đã có nhu cầu và cần thiết phải có những đảng chính trị để làm thay đổi đời sống chính trị của đất nước. Cần phải bằng hoạt động có tổ chức trong thực tiễn của môi trường các hội, đoàn để hình thành các đảng chính trị.

Hoàng Hải
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét