Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
VESAK 2014: BỨC BÌNH PHONG "TỰ DO TÔN GIÁO" CỦA CSVN ?

Ngoc Nhi Nguyen
2-4-2014 

Trong nước thì CSVN ra sức đàn áp tôn giáo . Một mặt đánh đập bắt bớ tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở Đồng Tháp, đập vỡ hình thờ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, hiện tại vẫn đang giam giữ trái pháp luật anh Nguyễn Văn Minh là 1 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, một mặt thì bao vây đàn áp nhà thờ Thái Hà, chiếm đất giáo hội. 

Ngay cả với Phật Giáo , CSVN cũng ra sức đàn áp và bịt miệng những vị hòa thượng đang lên tiếng cho tự do tôn giáo và nhân quyền như Hòa Thượng Thích Không Tánh, Hòa Thượng Thích Viên Định. Ngoài ra CSVN còn âm mưu phá nát Phật Giáo bằng cách " chế ra " cái gọi là đạo pháp - dân tộc - XHCN và bằng cách ép buộc các chùa phải có bàn thờ Hồ Chí Minh lẫn Võ Nguyên Giáp .

CSVN vẫn đang quản chế rất chặt chẽ Hòa Thượng Thích Quảng Độ và vẫn cấm cản không cho các lãnh đạo tôn giáo Liên Tôn được tự đo đi lại , gặp gỡ bàn luận các vấn đề liên quan đến tự do tín ngưỡng tại VN . 

Nhưng ra ngoài thế giới thì CSVN đưa ra cái mặt nạ " tự do tôn giáo " qua những buổi trình diễn nghi thức Phật Giáo hoành tráng , điển hình là lễ Phật đản Vesak .

CSVN đang quảng cáo rầm rộ cho Vesak 2014 , sắp sửa được tổ chức vào tháng 05 năm nay ở chùa Bái Đính . Đây là lần thứ 2 CSVN đăng cai tổ chức Vesak , lần trước là vào năm 2008 . 

Từ năm 1954 sau khi chia đôi đất nước thì CSVN đã sử dụng tôn giáo , điển hình là Phật Giáo làm tấm bình phong cho những hoạt động chính trị , từ phong trào phản chiến đến Phật giáo xuống đường và ngày nay là việc sử dụng các nhà sư " quốc doanh " vào những " công tác " chính trị phục vụ nhà nước CS , từ những việc hết sức đơn giản như tung hô ca tụng HCM đến phát biểu trên các phương tiện truyền thông ủng hộ điều 4 Hiến Pháp . 

Đảng CSVN luôn ca tụng công lao của những nhà sư quốc doanh theo cái gọi là đạo pháp dân tộc XHCN trong việc lật đổ chế độ VNCH 1 và 2 và chiến thắng " giải phóng " miền Nam , vì vậy CSVN dùng mọi thủ đoạn vừa lũng đoạn Phật Giáo chân chính vừa đàn áp mọi tiếng nói chống đối trong giới tăng ni , Phật tử , vì hơn ai hết , đảng CSVN biết rất rõ sức mạnh của tôn giáo trong các công cuộc đấu tranh quần chúng .

FB Ngoc Nhi NguyenKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét