Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
VÙNG LÊN

Phi Vũ
21-4-2014

Quốc tế Cộng Sản có bản nhạc gọi là “Quốc tế ca” có những câu mở đầu như sau:

“Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên, hỡi ai cực khổ bần hàn...”

Vậy thì xã hội tiền tư bản châu Âu thời mà Karl Marx ngồi viết nên quyển “Tư bản luận” có ghê gớm đến độ để ông ta phải lên tiếng phê phán và xã hội Cộng Sản từ khi được thành lập cho đến nay chỉ còn một nhúm mấy nước so sánh với xã hội tư bản từ khi nền tư bản thế giới còn phôi thai cho đến ngày nay có gì là khác biệt không?

Thực ra hoàn cảnh của những nước tư bản châu Âu thời Karl Marx viết nên bộ Tư bản luận là những nưức đang chuyển từ chế độ phong kiến sang chế độ tư sản hay còn gọi là thời kỳ tiền tư bản. Dĩ nhiên là khi mới bắt đầu chuyển từ xã hội này sang xã hội khác cũng có những điều khó khăn (chứ không phải như là những khó khăn triền miên kéo dài đăng đẳng như xã hội Cộng Sản). Karl Marx lúc bấy giờ đang “ở không” và được người bạn giàu có là Friedrich Engels nuôi ăn cho nên ngồi không thì trí óc cũng có “mụ mẫm”. Ông ta suy nghĩ rằng chế độ tư bản dựa trên điều “người bóc lột người” cho nên đã đề ra chủ thuyết Cộng Sản. Ông ta không dè rằng sau này Lenin của Nga áp dụng chủ thuyết Cộng Sản này bằng sự tàn bạo tắm máu ngưừi dân Nga và các dân tộc Liên Xô. Ngay từ tiền đề cũng như là về sau này, càng ngày người ta càng dễ dàng nhận thấy chủ nghĩa Cộng Sản mà Karl Marx “vẽ nên” và Lenin “thi hành” là một chủ thuyết bị sai từ trong trứng nước. Cho nên sau này chính người dân Nga là người chôn vùi chủ nghĩa Cộng Sản trên đất nước như là chiếc nôi khai sinh nền Cộng Sản thế giới.

Và cho đến thời điểm hiện tại, khi nền tư bản thế giới ở các nước châu Âu và phương Tây đã phát triển vững mạnh, người dân ở các nước tư bản này đã được hưởng những phúc lợi to lớn từ nền kinh tế tư bản thi trong khi đó ở những nước Cộng Sản lại bóc lột người dân một cách thậm tệ. Hóa ra là cái lý thuyết của Karl Marx lại hoàn toàn tuyệt đối đúng ở xã hội Cộng Sản mà ông ta đã vẽ nên và hoàn toàn sai bét nơi xã hội tư bản mà ông ta đã dùng lý thuyết Cộng Sản để bôi nhọ.

Tuy nhiên, câu hát ở bài hát “Quốc tế ca” xem ra cũng có thể dùng làm lời hiệu triệu và kêu gọi những ai đã, đang và sẽ là nạn nhân thống khổ của Cộng Sản hãy vùng lên để chống lại chế độ Cộng Sản bạo tàn. Người dân ở các nước Cộng Sản giờ đây chỉ là những người cực khổ bần hàn thì cũng cần phải vùng lên để chống lại chế độ Cộng Sản bạo tàn cũng là điều tất yếu.

Vùng lên hỡi các nô lệ bần hàn của chế độ Cộng Sản bạo tàn...
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét