Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
AI, CẢM TỬ GIỮ NƯỚC : NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đỗ Thành Công
10-5-2014

Chiến lược chủ đạo của nước nhỏ “Lấy ít đánh nhiều, lấy hy sinh ngăn xâm lược, lấy sức mạnh chính nghĩa bao vây kẻ thù”.

Việt Nam cần chuẩn bi một đạo quân “cảm tử” để giữ nước. Một tàu chiến chứa hàng ngàn quân, một hàng không mẫu hạm chứa hàng chục ngàn quân, một trạm khai thác dầu chứa hàng trăm quân, sẽ trở thành quan tài trên biển Đông như cha ông ta đã đánh các trận Bạch Đằng, Hàm Tử lẫy lừng.

Chiến lược chủ đạo của nước nhỏ vẫn là “Lấy ít đánh nhiều, lấy hy sinh ngăn xâm lược, lấy sức mạnh chính nghĩa bao vây kẻ thù”.

Những Khó Khăn Của Cộng Sản Việt Nam

- Việt Nam là nước cộng sản, chính quyền độc tài. Một chính quyền toàn trị, không do dân bầu, không đại diện cho nhân dân. Một chánh quyền tham nhũng và yếu kém, khó có sức mạnh để huy động một cuộc chiến tranh Nhân dân giữ Tổ Quốc. 

Đối đấu với Trung Cộng hung hãn, về kinh tế, quân sự, chính trị. Điạ vị Việt Nam trên trường quốc tế không đủ khả năng bảo vệ Việt Nam. Để bảo vệ đất nước hữu hiệu, Việt Nam phải huy động được sức mạnh không những của hơn 90 triệu nhân dân trong nước, mà luôn cả hơn 3 triệu người Việt Nam ở hải ngoại. 

Ai sẽ cầm súng chiến đấu bảo vệ Tố Quốc cho con Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, con Nông Đức Mạnh hưởng thụ, tham nhũng, sống xa hoa và tiếp tục lãnh đạo đất nước?. Và sức mạnh về kinh tế, chính trị và ngoại vận của người Việt hải ngoại sẽ là yếu tô vô cùng quan trong trong cuộc chiến yểm trợ và bảo vệ Việt Nam chống lại Trung Cộng.

Làm thế nào Hà Nội có thể vận dụng được tiềm lực này khi vẫn còn là chế độ cộng sản độc tài ?. Chỉ trong năm 2011, hơn 10 tỷ đollars đã gửi về Việt Nam để nuôi dưỡng nền kinh tế ăn bám “chủ nghĩa xã hội”. Con số viện trợ không hoàn lại này gia tăng hay sút giãm còn tùy vào cách ứng xử khôn khéo của đảng CSVN.

Tóm lại, Trung Cộng "con cọp giấy" chẳng đáng sợ nếu Việt Nam là một nước có Tự Do, Dân Chủ.

Đỗ Thành Công
(Trích trong Việt Nam trong cơn thử thách của lịch sử)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét