Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
BÁC SĨ NGUYỄN ĐAN QUẾ KÊU GỌI PHẢI DÂN CHỦ HOÁ CẤP TỐC ĐẤT NƯỚC ĐỂ CỨU NGUY TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC

BS Nguyễn Đan Quế
18-5-2014


Hình bên: Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, tiếp đón Tổng Lãnh Sự Mỹ tại thành phố HCM, bà Rena Bitter, hôm 24/03/2014.(RFA FIle Photo)

Dân chủ hóa để bảo vệ và phát triển đất nước

Đất nước đang bị phá sản vì đường lối đi từ hết sai lầm này đến sai lầm khác, và quản lý yếu kém với quốc nạn tham nhũng tràn lan.

Chủ quyền biền đang bị uy hiếp từ vụ việc lắp đặt giàn khoan HD. 981 của Trung Quốc.

Tất cả là do độc tài cộng sản cầm quyền mà ra: hại dân và bán nước.

Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam (BCTĐCSVN) nay đã hoàn toàn lộ rõ chân tướng phản dân, hại nước, hèn với giặc – ác với dân. Thật thế: Một mặt, giấu dân là TT Phạm Văn Đồng đã công nhận quần đảo Hoàng Sa thuộc Trung Quốc ngày 14-9-1958 và thoả thuận ‘ngầm’ ký ngày 7-6 cùng năm dành vùng biển Việt Nam xung quanh Hoàng Sa cho Trung Quốc khai thác dầu để trừ hơn 870 tỉ đô la nợ phí chiến tranh vay của Trung Quốc. Mặt khác, ngày 1-5-2014 lại kêu ầm lên là Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam khi Trung Quốc mang dàn khoan HD. 981 vào quần đảo Hoàng Sa, phía bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam ở ngang Đà Nẵng.

Biết được sự thực đáng buồn đó, toàn dân Việt Nam từ Nam chí Bắc và hải ngoại đang nhất tề đứng lên đòi PHẢI DÂN CHỦ HOÁ CẤP TỐC ĐẤT NƯỚC để cứu nguy Tổ Quốc và dân tộc. Chì có thể chế Dân Chủ mới giải quyết được những bế tắc về chính trị, kinh tế, giáo dục - văn hoá, xã hội hiện nay của Việt Nam. Và trên trường quốc tế, chính phủ dân chủ do dân bầu ra mới có chính danh - chính nghĩa, mới có căn bản pháp lý, mới được hậu thuẫn của toàn dân để tranh đấu cho quyền lợi và chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Trước tiên:

Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cùng BCTĐCSVN phải từ chức ngay để trao quyền điều hành quốc gia cho cơ quan quyền lực tối cao là Quốc Hội. Quốc Hội bầu một chính phủ tạm quyền . Chính phủ tạm quyền này sẽ thay đổi toàn bộ đường lối đối ngoại lấy đạo lý truyền thống dân tộc vì dân vì nước, bảo vệ độc lập chủ quyền làm căn bản; và đồng thời  thi hành những bước đi đầu tiên để Dân Chủ Hoá. Đó là: Tôn trọng các quyền tự do thông tin, tự do phát biểu. Tôn trọng tự do tôn giáo. Tôn trọng tự do lập hội, tự do biểu tình… Thả hết mọi tù nhân lương tâm.

Bước kế tiếp:

1/ Quốc Hội chính thức huỷ bỏ hiến pháp hiện hành, ra quyết nghị tách đảng cộng sản ra khỏi bộ máy chính quyền ở tất cả các ngành, các cấp; ra khỏi công an và quân đội; cũng như ra khỏi mọi hoạt động của các tôn giào, công đoàn, hội đoàn…

Sau đó Quốc Hội long trọng tuyên cáo trước quốc dân và quốc tế rắng: Việt Nam theo chế độ tự do – dân chủ.

2. Quốc Hội soạn thảo Luật bầu cử mới đa nguyên, đa đảng.

3. Tổ chức bầu cử tự do, công bằng, minh bạch dưới sự giám sát của quốc tế.
Lập trường của nước Việt Nam mới Tự do – Dân chủ cần theo đuổi để giải quyết mâu thuẫn chủ quyền Biển Đông

Chính yếu dựa  trên:
- Luận cứ các bên đưa ra dựa trên lịch sử hiện diện trên trên biển đảo.
- Luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982.
- Thiện chí đảm bảo quyền lợi và an ninh cho giới khai thác tài nguyên đáy biển trên tinh thần bình đẳng, cộng tác, cùng có lợi cho tất cả các bên tranh chấp, chúng tôi đề xuất:

Một hội nghị gồm các nước tranh chấp, các nước ASEAN và các nước có tầu bè đi ngang qua vùng biển Đông (dưới sự bảo trợ của các cường quốc Thái Bình Dương như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga) cùng soạn thảo một công ước quốc tế đối với các hải đảo còn đang trong vòng tranh chấp chủ quyền để khai thác kinh tế với qui chế hư chủ. Nghĩa là các nước đang tranh chấp là chủ nhưng không được có các hoạt động quân sự nhằm giành độc quyền và không được quyền quốc hữu hóa. Ngược lại, những nước này có quyền tham gia thương thảo trong việc khai thác và được chia lợi nhuận theo thoả thuận giữa các bên./.

Bs Nguyễn Đan Quế
Sài Gòn 18-5-2014

Nguồn RFA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét