Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
HỘI CTNLT: BÌNH DƯƠNG 500 CÔNG NHÂN BỊ BẮT VÌ BIỂU TÌNH ÔN HÒA CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC

CTNLT  
15-5-2014

Theo các nguồn tin báo chí, trong hai ngày 12 và 13/5 gần 30 ngàn công nhân đã đình công chống hành động xâm lược của Trung Quốc (TQ) qua việc kéo dàn khoan HD 981 vào sâu trong thềm lục địa VN cùng nhiều máy bay tàu chiến.

Cũng theo tin báo chí, lực lượng cảnh sát cơ động và quân đội đã tiến hành dẹp bạo loạn và bắt ít nhất 500 người.

Hội CTNLT quan ngại sâu sắc đến tình hình bạo loạn này.

Lịch sử VN dù thời kỳ nào, ngay cả trong thời chiến tranh, người dân đều được quyền tự do bày tỏ thái độ của mình đối với ngoại xâm một cách mạnh mẽ nhất. Suốt 40 năm qua, hành động bá quyền của TQ đã không bị chính quyền phản ứng đúng mức, không những thế, chính quyền còn ngăn trở. Bị ức chế, cộng thêm lương bổng lao động thấp và mất quyền có công đoàn riêng để bảo vệ và hướng dẫn đã khiến giới công nhân dễ bị kích động.

Nhiều người đã bày tỏ thái độ chống TQ đã bị bắt: Điều Cày, Bùi Hằng, Anh Ba Sàm. Nhiều người vận động cải thiện đời sống công nhân đã bị bắt: Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương.

Chúng tôi kêu gọi chính quyền VN đặc biệt tôn trọng quyền biểu tình ôn hòa phản đối hành động xâm lăng của TQ. Người dân có quyền bày tỏ ở mọi nơi, từ trong nhà ra đến nơi công cộng mà không sợ bị đàn áp bắt bớ. Vài cá nhân quá khích, bạo loạn không thể làm lu mờ giá trị bất biến của quyền biểu tình ôn hòa.

Chúng tôi kêu gọi lực lượng an ninh điều tra không dùng nhục hình, tra tấn những công nhân bị bắt và công tâm tìm ra thủ phạm đích thực xúi giục bạo động. Chúng tôi cũng quan tâm đến điều kiện giam cầm 500 bị can trong thời gian điều tra xét hỏi, nơi mà giá trị nhân phẩm hoàn toàn có thể bị xâm phạm trong cơ chế giam cầm hiện nay.

Hội CTNLT kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân hãy thực hiện quyền tự do bày tỏ thái độ phản đối hành động xâm lăng của TQ một cách ôn hòa
.
Ngày 15/5/2014, 
Thường trực BĐH Hội CTNLT.

- Bs Nguyễn Đan Quế
- Lm. Phan Văn Lợi
- HT. Thích Không Tánh
- Ls. Nguyễn Văn Đài
- Ts. Phạm Chí Dũng
- Ths. Phạm Bá Hải

**************

FVPOC: Binh Duong’s 500 workers were arrested and peaceful protests against Chinese aggression
FVPOC | May 15, 2014

According to media reports , in two days of 12 and 13 May nearly 30 thousand workers went on strike against an invasion of China by pulled HD 981 oil rig into the continental shelf of Vietnam, accompanying with many aircrafts, warships.

The mobile police force and the military carried up to end the riot, there were at least 500 people arrested.

Former Vietnamese Prisoners of Conscience (FVPOC) deeply concerns this violent situation.

Along Vietnamese history, even in wartime, people have the right to free express their attitude towards foreign invasion at most powerful way. Over the past 40 years, China’s hegemonic actions have not been adequate the Vietnam authorities have not reacted adequately and respectively to China’s hegemonic actions, not only that, the authorities even prevented people from doing so. Being frustrated, plus low labor wages and without permission of creating an independent labor union are the causes to lead workers’ vulnerability to be incited.

Many people have expressed anti- Chinese attitudes were arrested as Dieu Cay, Bui Hang, Anh Ba Sam. Many activists to improve living standard of workers were arrested as Nguyen Hoang Quoc Hung, Do Thi Minh Hanh, Doan Huy Chuong.

Especially we call on the authorities for respecting the right of peaceful demonstration against the invasion of China. People have the right to express everywhere, from inside the house to public places without fear of arrest, suppression. A few extremist individuals causing violence can not overshadow the value of the invariant right of peaceful protest.

We urge the investigative officers not to use corporal punishment, torture to the arrested workers and fairly discovering those people who incited the violence. We also concerned on the detention condition of 500 accused during interrogation, where human dignity entirely might be violated in the current mechanism of detention centers.

FVPOC call on the social strata to exercise the right to the freedom of expression and protest against China’s occupation peacefully.

Dated: May 15, 2014.

FVPOC’s standing committee of Steering Board.
1 . Dr. Nguyen Dan Que
2 . Priest. Phan Van Loi
3 . Ven. Thich Khong Tanh
4 . Lawyer . Nguyen Van Dai
5 . Pham Chi Dung, PhD.
6 . Pham Ba Hai, MBE.

Translation by Trang Thien Long
(Defend the Defender)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét