Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
VÌ MỘT VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHẢI THAY ĐỔI

Phạm Minh Hoàng
25-5-2014

Dân chủ hóa là con đường duy nhất để giải quyết bài toán Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững. Đó là điều mà đoàn biểu tình chống giàn khoan HD-981 đã căng lên, và đó cũng là thông điệp mà ngày hôm nay, chủ nhật 25/5/2014, anh chị em cựu tù nhân lương tâm xin gởi đến mọi người từ những nơi mà chúng tôi còn sống trong vòng quản chế :

Vì một Việt Nam cường thịnh, phải thay đổi. 


Từ trái qua phải, hàng trên : Luật sư Nguyễn Văn Đài (Hà Nội), Anh Nguyễn Văn Túc (Thái Bình), Thạc Sĩ Nguyễn Tiến Trung (Sàigòn), Linh mục Phan Văn Lợi (Huế), Chị Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng), Giảng viên Phạm Minh Hoàng (Sàigòn)

Hàng dưới : Kỹ sư Phạm Văn Trội (Hà Nội), Sinh Viên Nguyễn Phương Uyên (Long An), Luật Sư Lê Công Định (Sàigòn)

Phạm Minh Hoàng, FB

Trí Nhân Media


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét