Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
CON ĐƯỜNG VIỆT NAM - KỶ NIỆM HAI NĂM HOẠT ĐỘNG
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NHÂN KỶ NIỆM HAI NĂM HOẠT ĐỘNG 

Kính gửi:

- Các tổ chức truyền thông, báo chí trong ngoài nước
- Các tổ chức dân sự, hội đoàn đang hoạt động vì một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên, tiến bộ và công bằng xã hội.
- Các Thành viên, ủng hộ viên, thân hữu và đồng bào Việt Nam trong ngoài nước.

Tháng 6 năm 2014 chính thức đánh dấu 2 năm hoạt động của Con Đường Việt Nam, tổ chức hoạt động với mục tiêu tối thượng là làm cho Quyền Con Người được tôn trọng và bảo vệ trên hết, bình đẳng tại Việt Nam để người dân có thể tự tin sử dụng đầy đủ mọi quyền pháp định của bản thân, làm chủ đất nước và làm chủ cuộc sống của mình.

Ra đời giữa lúc quyền con người trở thành một nhu cầu bức thiết hơn bao giờ hết trong đời sống người Việt, Con Đường Việt Nam đã nhanh chóng gia nhập cùng với các cá nhân, tổ chức khác trong các hoạt động tranh đấu cho quyền con người trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của một xã hội có nhà cầm quyền liên tục vi phạm những quyền con người cơ bản nhất của công dân mình. Dù vậy, qua 2 năm hoạt động, tập thể Con Đường Việt Nam tự hào vẫn duy trì được tôn chỉ, phương hướng hoạt động, thực hiện được những chương trình đáp ứng các nhu cầu chính trị xã hội ở Việt Nam trong tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh mà chí sĩ Phan Chu Trinh đã kêu gọi từ đầu thế kỷ 20.

Tuy nhiên, với tuổi đời non trẻ và số lượng thành viên ít ỏi, chúng tôi vẫn chưa thực sự hoạt động như tự thân Con Đường Việt Nam từng đặt kế hoạch, cũng như chưa đáp ứng được trông đợi của những cá nhân, tổ chức quan tâm, ủng hộ chúng tôi.

Bước sang năm thứ ba, với sự tham gia của một số nhà hoạt động trẻ cả trong và ngoài nước, Con Đường Việt Nam tin rằng đây sẽ đánh dấu một bước phát triển mới, cụ thể hóa thêm nữa cho mục tiêu tối thượng của Phong trào.

Nhân kỷ niệm 2 năm thành lập, Thông cáo Báo chí này cũng là một lời cảm ơn chân thành tới bạn hữu của Con Đường Việt Nam trong suốt thời gian qua đã công khai hoặc lặng lẽ giúp đỡ, hợp tác và ủng hộ chúng tôi thực hiện mục tiêu của mình.

Nhân đây, Con Đường Việt Nam xin được công bố Ban Lãnh đạo, điều hành Phong trào, nhiệm kỳ 2 năm kế tiếp như sau:

- Ông Trần Huỳnh Duy Thức - sáng lập viên - Chủ tịch Danh dự
- Ông Lê Công Định - sáng lập viên - Trưởng Ban Quản Trị Danh dự
- Ông Nguyễn Xuân Ngãi – Phó trưởng ban Quản trị.
- Ông Nguyễn Công Huân - Trưởng Ban Điều hành.
- Ông Lê Quốc Tuấn - Phát ngôn viên.

Ngày 10 tháng 6 năm 2014
TM. Con Đường Việt Nam
Lê Quốc Tuấn

________________________

*** Press release on the second anniversary of VPM establishment and operation ***

To:
- Media organizations, domestic and foreign press.
- Civil Society groups and other active associations who are working toward a democratic, progressive, and socially just Vietnam.
- Members, supporters, and friends, and fellow Vietnamese around the globe.

June 2014 officially marks the second anniversary of the Vietnam Path Movement’s operation. The Vietnam Path Movement operates with the ultimate goal of ensuring Human Rights shall be respected and protected above all in Vietnam, so that the people can confidently utilize all of their legal and constitutional rights to take charge of their lives and gain control of their country.

Launched amid a time when the issue of Human Rights has become an utmost need in the lives of Vietnamese people, the Vietnam Path Movement quickly integrated itself among other organizations and individuals in Vietnam and worked with those who are actively defending Human Rights in difficult circumstances under the government’s repetitive violations of the basic rights of its people. In the last two years, members of the Vietnam Path Movement have proudly maintained their principles and action plan, implemented programs that meet social and political needs of the people in Vietnam in accord to Phan Chu Trinh’s 20th century spirit of empowering, enlightening, and securing the people.

With just a two years of age and a limited number of members, the Vietnam Path Movement realizes that it has yet achieved all the goals it set forth to do, nor has it met all of the expectations that other organizations and individuals may have for it.

However, in this third year, with the participation of young activists from both inside and outside of the country, Vietnam Path Movement believes that this moment, in time, will mark a new step in future developments of its operations and activities, which will help it carry out its goal.

To celebrate our two-year anniversary, Vietnam Path Movement would like to use this press release to send a sincere appreciation to all friends of Vietnam Path Movement, the people who have been supporting and cooperating with Vietnam Path Movement openly or silently toward its goals.

Vietnam Path Movement hereby announces its new Board of Directors and Executives in the next two years as follow:

- Mr. Tran Huynh Duy Thuc – Founder – Chairman Emeritus
- Mr. Le Cong Dinh – Founder – Chief of Administration Emeritus
- Mr. Nguyen Xuan Ngai – Deputy Chief of Administration
- Mr. Nguyen Cong Huan – Chief Executive
- Mr. Le Quoc Tuan – Spokesman

June 8, 2014.
On behalf of the Vietnam Path Movement
Le Quoc Tuan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét