Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
NHẠC ĐẤU TRANH: VÌ QUÊ HƯƠNG XUỐNG ĐƯỜNG

Nhạc và Lời: Thái Hoàng 
Hòa Âm: Hữu Thọ
9-6-2014
VÌ QUÊ HƯƠNG, XUỐNG ĐƯỜNG! 

1.
Vì quê hương, xuống đường anh em ơi! 
Mình cùng đi, chúng ta cùng đi tới 
Giang sơn kia, đất Việt, của dân Việt! 
Quyết giữ gìn, xương máu thà hy sinh 

2.
Vì quê hương, xuống đường anh em ơi! 
Biển Đông kia chúng ta cùng xông tới 
Hoàng Trường Sa, đất Việt, của dân Việt 
Quyết giữ gìn, xương máu thà hy sinh 

Điệp Khúc 
Anh em ơi! Ta cùng đi tới! 
Yêu quê hương, yêu cả giống nòi
Hoàng Trường Sa – Việt Nam 
Ải Nam Quan – Việt Nam 
Thác Bản Giốc – cũng là của Việt Nam 

3.
Trả tự do những người yêu quê hương 
Tội tình chi chúng ta cùng chí hướng 
Chống ngoại xâm, đất Việt, của dân Việt
 Dậy mà đi! Dậy mà đi! Dậy mà đi!

                                                      Thái Hoàng
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét