Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
NIỀM TIN NÀO HƯỚNG CON NGƯỜI ĐẾN THAM LAM, TÀN ÁC, SẴN SÀNG GIẾT CHẾT ĐỒNG LOẠI???

23-7-2014

Người trong đạo CAO ĐÀI tin vào ĐẤNG CHÍ TÔN làm theo lời dạy:
"Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Ðạo, tức cùng Cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa."

Người trong đạo PHẬT tin vào PHẬT làm theo lời dạy: Trích
“Người nào không làm ác,
Do tham, hận, sợ, si,
Thì danh dự càng thêm,
Như trăng hướng về rằm”.

Người trong đạo THIÊN CHÚA GIÁO tin vào CHÚA 3 NGÔI, ĐỨC MẸ MARIA, THÁNH GIUSE,... làm theo lời dạy: Trích
"Thảo kính cha mẹ
Chớ giết người
Chớ làm sự dâm dục
Chớ lấy của người
Chớ làm chứng dối
Chớ muốn vợ chồng người
Chớ tham của người"

Người trong đạo TIN LÀNH tin vào CHÚA TRỜI làm theo lời dạy: Trích
"Đạo người ngay thẳng vun bồi
Lìa khỏi sự ác. Cuộc đời nhẹ tênh
Ngày đêm gìn giữ chẳng quên.
Linh hồn- tỏ rạng- vững bền thiên thu"

... Còn nhiều đạo khác

Người trong ĐẢNG CỘNG SẢN tin vào MARX và làm theo lời dạy: Trích

"Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian! (Công - Nông - Trí bị lợi dụng)
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn! (Công - Nông - Trí bị lợi dụng)
Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi. (Công - Nông - Trí bị lợi dụng)
Quyết phen này sống chết mà thôi. (Chết thay cho Đảng Cộng sản)
Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành (Giết người dân vô tội)
Toàn nô lệ vùng đứng lên đi. (Chết thay cho Đảng Cộng sản)
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa (Quan chức Đảng Cộng sản hưởng) 
Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. (Quan chức Đảng Cộng sản hưởng)
Đấu tranh này là trận cuối cùng (Chết thay cho Đảng Cộng sản)
Kết đoàn lại để ngày mai (Công - Nông - Trí bị lợi dụng)
L'Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ (Nói láo mị dân)
Sẽ là xã hội tương lai. (Nói láo mị dân)
Đấu tranh này là trận cuối cùng (Công - Nông - Trí bị lợi dụng)
Kết đoàn lại để ngày mai (Công - Nông - Trí bị lợi dụng)
L'Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ sẽ là xã hội tương lai. (Nói láo mị dân)"

***Thế kỷ 21 rồi mà tại Việt Nam vẫn còn hơn 5 triệu người hát ca***

Vận Mệnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét