Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date
_____________________________
ĐÔI DÒNG CÙNG TÁC GIẢ BÀI VIẾT " CÁC TỔ CHỨC DÂN CHỦ CÓ THỰC SỰ MANG LẠI QUYỀN LỢI CHO NHÂN DÂN ???"

David Thiên Ngọc
4-8-2014
Qua bài viết trên tác giả (TG) có nêu ra một số vấn đề và từ đó tôi có một số suy nghĩ về các luận điểm mà TG đã đưa ra.

Thứ I: Trên vũ đài chính trị VN hơn ¾ thế kỷ qua đảng CSVN độc quyền hoạt động, độc tôn về tư duy ý thức hệ cho dù nội hàm chứa sự sai lầm nhưng đảng luôn tự hào “chỉ có ta là đúng” như ông HCM đã nói “ai sai chứ Staline và Mao chủ tịch không bao giờ sai”. Một ý thức độc tôn tuyệt đối và dứt khoát trên đất nước VN chỉ có đảng CSVN và chỉ một mà thôi nếu có thì đó là những quân bài trá hình sẽ bị tiêu diệt, ám toán.

Chứng minh cho những ý chí và hành động trên của ông HCM và đảng CSVN là những năm 40s của tk trước tập đoàn CSVN đã dựng nên Chính Phủ Liên Hiệp (1946) kêu gọi mọi thành phần trong nhân dân chung tay kháng chiến chống Pháp cứu nước. Và từ đó tập họp và nhận diện tất cả những nhà yêu nước và có thể cản trở con đường độc tài của đảng CSVN sau này mà tiêu trừ. Cụ thể như các nhà chí sĩ Nguyễn hải Thần, Vũ hồng Khanh, Tạ thu Thâu, Hồ văn Ngà…v.v…

Sau đó HCM  mật lịnh cho người tìm tiêu diệt các nhân vật lãnh đạo các đảng phái, tôn giáo khác có nguy cơ bất lợi cho đảng CSVN như Đại Việt đảng, Quốc Dân đảng, đức Huỳnh phú Sổ giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Tiếp theo vào thập niên 50s, ngoài sự bạo tàn mà đảng CSVN nhận lệnh CS Đệ Tam QT Nga-Tàu sát hại hàng trăm ngàn người dân vô tội qua CCRĐ rồi triệt hạ trí thức (một mối nguy tiềm ẩn của đảng) qua NV-GP rồi nhóm Đệ Tứ, và sau này là nhóm xét lại chống đảng (đảng chụp mũ, phủ đầu như thế). 

Thế thì trong một thời gian ngắn gần đây, xuất phát từ sự đè nén, áp bức của đảng tước đoạt mọi quyền của người dân mà các tổ chức XHDS ra đời. Các tổ chức XHDS này bản thân nó không là một tổ chức hay đảng phái hoạt đống đấu tranh chính trị (CT) hoàn toàn đúng nghĩa. Do đó các tổ chức XHDS hiện hữu không cần phải có phương hướng chung mà cương lĩnh CT lại càng không. Bởi mỗi tổ chức XHDS có một mục đích và nỗi trăn trở riêng, có cái nhìn riêng và thấy một lĩnh vực nào đó người dân cần, thiếu thì tổ chức DS đó với thiện tâm của mình mà có nghĩa cử tương thân tương ái trợ giúp cho nhau. Tuy rằng như vậy là các tổ chức XHDS này có quan tâm đến CT không thờ ơ, vô cảm trước hiện tình XH, đất nước. 

Một người dân bình thường đứng trước tình hình đất nước suy tàn, KT lụn bại, nhân dân lầm than, đạo đức băng hoại…cất lên tiếng nói từ trái tim mình với tâm niệm muốn cho XH, đất nước tốt đẹp hơn là người dân đó đã quan tâm đến CT và trong chừng mực nào đó đã tham gia bàn luận CT. Ở đây nó khác xa với sự dấn thân hoạt động đấu tranh CT. Thế thì trong những trường hơp này cũng như các tổ chức XHDS nhất thiết có phải có một vài lãnh tụ đứng đầu, có cần phải có phương hướng chung và xa hơn là cương lĩnh chính trị? Vì quan tâm đến CT, tham gia bàn luận CT không đồng nghĩa với hoạt động đấu tranh CT. Như trên tôi đã nói rằng đảng CSVN độc tài khuynh loát vũ đài CT VN, nếu có xuất hiện một luồng gió, hơi sương nào mang màu sắc CT thì bằng mọi giá đảng sẽ bóp chết ngay từ trong tứng nước. Chỉ mỗi việc người dân phẩn nộ trước sự xâm lăng của Tàu cộng mà xuống đường bày tỏ lòng yêu nước thôi mà đã bị đảng ra tay như thế nào ai cũng rõ.

Tôi thiết nghĩ những việc làm của mỗi tổ chức XHDS như tôi nói ở trên thì kết quả việc làm của họ mỗi người, mỗi tổ chức một khía cạnh ít nhiều đã đem lại quyền lợi chính đáng và phần nào hạnh phúc cho người dân. Ngược lại với dẫn chứng sơ lược trên thì đảng CSVN từ buổi ban đầu cho đến ngày nay hoàn toàn đi ngược lại quyền lợi và hạnh phúc của toàn dân. Còn vấn đề đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước ư? Đó chỉ là làm theo lệnh của Đệ Tam CSQT Nga-Tàu thực hiện ý đồ đen tối của họ. Không phải là thống nhất đất nước mà là cưỡng chiếm MNVN trong hành trình nhuộm đỏ ĐNÁ, tạo bức bình phong, xây dựng tiền đồn bảo vệ hậu cứ Bắc Kinh-Moscow mà thôi. Điều này chính Lê Duẫn đã nói như vậy (đánh là đánh cho Nga Tàu). Vậy trong điểm thứ I mà TG nói rằng đảng CSVN đã làm được cho người dân là hoàn toàn “ngụy ngôn”.

Thứ II: Ngay từ câu đầu TG nói “tính nhân đạo, tính bác ái, tính vị tha, tính cởi mở chưa chứng minh được cho người dân nhìn thấy một cách tốt nhất.” thì tôi không biết phải nói sao với TG. Không cần hội đủ các tính như TG nêu mà có chỉ vài tính như nhân đạo, bác ái…nếu đảng CSVN có được thì đúng là “đảng CSVN quang vinh muôn năm” và “chủ nghĩa Mác-Lê Nin bách chiến bách thắng, vô địch muôn năm” như cái slogan mà đảng đã treo đầy từ các cơ quan, đường phố, chợ búa thậm chí trước cổng các nghĩa trang cũng không thiếu. 

Và rõ ràng là dưới trời này đảng “vô đối thủ”. Ngược lại chủ nghĩa này đã liên hoàn ngã gục theo thế trận Domino cho đến cái nôi sinh ra chủ nghĩa CS là điện Kremlin cũng phải chịu cáo chung và hiện nay hầu hết các đảng viên CS trên thế giới chứ không riêng VN đã xem CNXH, CNCS là hoang tưởng và lạc hậu đã và đang vứt ra bên lề XH. Thế thì trong tình thế hiện tại của chính trường VN “thoái đảng” là con đường lựa chọn duy nhứt cho các đảng viên đảng CSVN. Đồng thời cái cứu cánh của các tổ chức XHDS đã rõ ràng với các tính ưu việt mà TG đã nói trên và các XHDS thực sự đã ở trong lòng dân.
  
Nói về ông Lê hiếu Đằng và các đảng viên kỳ cựu mà TG đề cập thì đa phần là trí thức ở tầm cao. Đã là trí thức thì hơn ai hết nắm rõ được vận mệnh non sông, thấy trước (người dân) được mối nguy của dân tộc. Là biết trăn trở trước nỗi đau của bá tánh và hơn thế nữa nói như đảng CSVN là “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Thế thì trong suốt gần thế kỷ qua đảng CSVN đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân hay đẩy toàn dân “lên bờ xuống ruộng” mà điều này tôi không phải nói lên nhiều. Như vậy những người gọi là trí thức mà TG nêu trên nhìn XH, Đất Nước và Nhân Dân qua lăng kính gì ? Mà ngược lại TG nói họ trăn trở trong một thời gian rất dài…mấy mươi năm mà lại không tìm ra lối thoát thậm chí không thấy (hay đồng lõa) cái ác của đảng và vô cảm với nỗi đau của người dân?. Bây giờ lại cho rằng nghi nghờ, sợ hãi…trước nhân dân trước các tổ chức XHDS trong lúc các tổ chức này có các ưu điểm mà TG đã nói ngay câu đầu của điểm thứ II.

Có một điều không thể có với người trí thức là việc từ bỏ và xa lánh cái ác mà sợ rằng mình “sai lầm” thì ra những hạng người này không nhận chân ra được rõ ràng giữa thiện và ác, chân lý hay sai lầm. Như vậy có phải là tư duy của người trí thức? Té ra những đảng viên kỳ cựu nói trên đã mấy mươi năm ngủ mê trong đảng, tiếp tay, đồng lõa với cái ác một cách tích cực.

Viết đến đây tôi chợt nhớ trong sách xưa Đức Khổng Tử có phân loài người trong XH ra các hạng như sau:

-Hạng người “đần độn” là đầu óc tối đen, không phân biệt được phải trái, đúng sai.
-Hạng người “ngu” là khi sa vào sai lầm tội lỗi mà không biết đường sửa chữa và mãi đắm chìm ngủ mê trong vũng lầy xấu, ác.
-Hạng  người “khôn” là một khi đã lỡ sa chân vào sai lầm thì biết tìm ra “cửa sinh” mà thoát.
-Hạng người “thông thái” là biết và thấy trước được điều sai mà tránh nên khó mà vướng phải. 

Trong nội dung bài viết thì ta tất biết ai đang ở hạng người nào theo đức Khổng Tử! Lại nữa-Vẫn bảo lưu sự cuồng tín trong bộ não và trái tim của tín đồ CS giáo mà cho rằng hành động thoái đảng làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của đảng, là một hành động quay lưng với đồng đội, đ/c…với ý thức này thì tôi không còn gì để nói thêm. 

Riêng phần TG nói rằng thoái đảng là quay lưng với thế hệ trẻ, người dân đang mến mộ, đang tin yêu…thì đúng là hoang tưởng. TG đang ở đâu? 

Có thấy hàng vạn dân oan qua hàng chục năm trời đội đơn đi khắp các tỉnh thành…la lết khắp bãi bờ, chợ búa, công viên…có người phải bỏ mình giữa vườn hoa trong lòng thủ đô ngàn năm văn vật? TG có thấy từ ngàn xưa đến giờ có lúc nào mà người phụ nữ phải tuột cả áo quần trở về thời tiền sử lấy của trời cho làm vũ khí để đấu tranh một mất một còn với đảng? 

Có thấy XH chính quyền nào mà dùng cả côn đồ, tù nhân hình sự và cả chó cùng xe xúc xe ũi làm vũ khí, phương tiện trấn áp dân đen trong tay không tấc sắt mà đa phần hầu hết là các cụ già và phụ nữ để cướp đoạt tài sản của người dân? Đến nỗi vừa qua cụ già dân oan Tp Đà Nẵng  80 tuổi mà phải quỳ lạy van xin chính quyền ngay trong VP tiếp dân của CP ở HN cho bà xin lại một phần tài sản để che nắng đụt mưa…thế mà bị “đám đầy tớ” vung tay làm bà ngã nhào ngất xỉu và được các dân oan khác đưa vào BV cấp cứu. 

TG có nghe và thấy công an thậm chí cả dân phòng thoải mái đánh đập khảo tra người dân vô tội đến chết ngay tại đồn bót hay sau đó ở BV mà không có một hình thức nào nghiêm minh để ngăn ngừa mà họ còn ngạo nghễ cười trước nỗi đau của thân nhân người bị hại??? Rồi chúng còn tự do đánh đập, bắn giết người dân là học sinh, sinh viên phụ nữ… trên đường phố một cách công khai chỉ vì người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hay những vi phạm nhỏ nhặt chỉ cần nhắc nhở hay phạt tiền theo qui định. Nơi đây thiết nghĩ tôi không cần phải dẫn chứng ra nhiều. Thế mà TG dùng cụm từ “người dân mến mộ, tin yêu”???

TG lại mâu thuẫn rằng “mặc dù họ (người dân) đang tin vào chủ nghĩa vô tưởng, một chính quyền độc tài đã thối nát, đang kiệt quệ lệ thuộc trầm trọng vào TQ, một hệ thống nhóm lợi ích với lực lượng quan chức đang suy thoái nghiêm trọng về đạo đức CM, về phẩm chất chính trị, về nhân cách sống của người VN”. Với một chính thể như thế thì đáng đưa vào nghĩa trang mà chôn sâu vào lòng đất. Một chính quyền với đội ngũ quan chức cùng bè nhóm như thế thì đúng là tập đoàn tội đồ thiên cổ của dân tộc.

TG thêm- Sợ rằng sẽ là sai lầm khi vạch trần công khai các sai lầm của đảng, của nhà nước trước quốc dân đồng bào, không giúp ích gì cho tổ chức đảng, cho nhà nước để sửa chữa, để khắc phục…v.v… Nơi đây tôi chỉ nhắc TG nhớ lại lời của B.N.Yeltsin nói sau giờ phút “lâm chung” của đảng CSLX như thế nào?. Nói về chuỗi ý thức hệ thì đảng CSVN chỉ là bề tôi của điện Kremlin mà thôi.
  
Về ông Huỳnh tấn Mẫm và 60 đảng viên kỳ cựu với bức thư ngỏ vừa qua cũng không khác gì những tâm thư, kiến nghị từ gọi là 42 nhân sĩ trí thức đến 50 mấy rồi 72 vị…chỉ là những hòn sỏi ném ao bèo và những đơn thư đó đều rơi vào sọt rác khi nó chưa ráo mực. Cái kiểu phản biện lừng khừng, yêu nước nhát gừng, hô hào cầm chừng hay nói đúng hơn là nửa vời phản tỉnh không loại trừ đây là chiêu bài “cứu đảng”, “Lê Lai cứu Chúa” được lập trình từ Ba Đình phủ. 

Ở đoạn này TG cũng nhìn ra “hiện giờ không ít thì đảng đã bắt đầu có động thái, hành động thủ đoan…”. Đối với thủ đoạn mà tại sao TG lại nói các tổ chức DC sao không đứng ra hà hơi, tiếp sức cho những đảng viên đấu tranh vì dân chủ? Những nhà DCVN chỉ thể hiện chính kiến một cách ôn hòa đã bị đảng dập vùi không thương tiếc, tù đày dã man…bây giờ đứng ra hà hơi tiếp sức với đảng viên đấu tranh DC để rồi sập bẩy như các chí sĩ ở thập niên 40-50s TK trước mà tôi đã dẫn rồi sao? Thật là ấu trĩ và ngây thơ cho một ai đó còn “mến mộ, tin yêu” vào các tín đồ CS.

Thứ III: Với những nhận xét của TG về đảng và chính quyền CSVN hiện tại như ở điểm thứ II thì mục tiêu đấu tranh DC để đất nước tốt đẹp hơn thì phải làm gì với cái chế độ, chính quyền có đội ngũ quan chức, bè nhóm mà TG đã nói thì tự nơi đó đã có câu trả lời. Còn hiện giờ những ai còn núp dưới bóng cờ đỏ búa liềm thì số lượng đó tôi tin chắc rằng không quá ½ số đảng viên CSVN hiện hữu, và đa phần là họ đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Thế thì kẻ phải bị người dân bài trừ là ai, tập đoàn nào? Sẽ hiện rõ trong tương lai rất gần và tất nhiên người dân sẽ đồng hành với đội ngũ chính danh, hội đủ các tính ưu việt mà trong câu đầu điểm thứ II TG đã nói.

Thứ IV: Ở đây nói về tính công bằng trong ngôn luận của chế độ XHVN thời CS thì giống như kể chuyện 1001 đêm. Thế thì TG đem cái công bằng ra để nói và đòi hỏi trong trường hợp này xem ra có công bằng hay không? Nhưng có một điều TG cũng nhìn thấy “vết xe đổ” của đảng CS là không dám nhìn thẳng vào sai lầm, tự nhận khuyết điểm…cũng là một điều tích cực. Còn vấn đề Dân Làm Báo và TriNhanMedia có đăng hay không đăng bài của TG vì những điều nọ kia…thì câu trả lời thuộc về DLB và cũng đã có câu trả lời trên TriNhanMedia rồi.

Với tâm thức thẳng thắn nhìn vào sự thật mà viết lên những dòng này. Ngoài ra tôi không có một ý nghĩ hay cái nhìn phiến diện, chủ quan, bảo thủ để phản bác bài viết của TG.

David Thiên Ngọc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét